Przegląd surowcowy - Ropa, złoto, miedź, kawa (31.08.2021)

13:07 31 sierpnia 2021

Ropa:

 • Ropa zareagowała wzrostami na uderzenie huraganu Ida w Stanach Zjednoczonych, który doprowadził do wyłączenia produkcji na poziomie niemal 2 mln brk na dzień. Oczywiście jest to wyłączenie tymczasowe.
 • Jednocześnie wyłączenie mocy rafineryjnych było mniej więcej o połowę mniejsze, co oznacza, że spadek zapasów ropy w kolejnych tygodniach powinien być relatywnie wysoki
 • OPEC+ jest zadowolony z obecnych poziomów cenowych (Brent w okolicach 70 USD), co oznacza niemal pewną kontynuację polityki podnoszenia produkcji na poziomie 400 tys. brk na dzień
 • Spotkanie OPEC+ odbędzie się 1 września, ale prawdopodobnie będzie jedynie formalnością
 • Rynek mógł oczekiwać, że OPEC+ zareaguje na ostatnie osłabienie popytu, dlatego widać było niepewność w kierunku cenowym na początku tygodnia
 • Ropa WTI pozostaje jednak w strukturze spadkowej, nawet pomimo słabości po stronie dolara amerykańskiego. Niemniej z perspektywy dolara mogą być kluczowe dane NFP w piątek, które mogą zagwarantować ogłoszenie taperingu we wrześniu
 • Dodatkowo ropa szykuje się na największy miesięczny spadek cenowy od października zeszłego roku

Cena ropy naftowej pozostaje w sekwencji spadkowej, pomimo ostatniego odbicia. Cena pozostaje poniżej spadkowej linii trendu. Źródło: xStation5

Co ciekawe bardzo mocno spada zainteresowanie spekulantów na ropie. Ilość pozycji długich spada w bardzo wysokim tempie, natomiast minimalnie odbiła ilość pozycji krótkich, co pogłębia spadek pozycjonowania netto. Wciąż widać jednak ogromną przewagę pozycji długich nad krótkimi, patrząc z perspektywy nominalnej. Źródło: xStation5

Złoto:

 • Złoto zyskało na relatywnie gołębim wystąpieniu Jerome Powella w trakcie sympozjum ekonomicznego w Jackson Hole
 • Co ciekawe rentowności nie spadły tak dynamicznie, jak stracił amerykański dolar, który może być obecnie kluczowym czynnikiem dla dalszych perspektyw metalu
 • Najbliższy piątek poznamy dane z amerykańskiego rynku pracy, które mogą zmienić perspektywy dla dolara, rentowności oraz oczywiście dla złota. Dane muszą pokazać przynajmniej 800 tys. nowo zatrudnionych, aby rynek na nowo zaczął rozgrywać
 • Z perspektywy ostatnich 3 miesięcy kluczowym oporem jest strefa między 1827 oraz 1833 USD za uncję
 • Historycznie złoto reagowało bardzo źle na ogłoszenie taperingu, dlatego wrześniowy Fed będzie kluczowy
 • Z perspektywy technicznej warto również zwrócić uwagę, że nie doszło do wyznaczenia nowego niższego dołka 9 czerwca, tylko przetestowanie wsparcia z marca
 • Spekulanci dają kupują złoto na kontraktach, z kolei fundusze ETF wyhamowały wyprzedawanie kruszcu

Złoto znajduje się przed pierwszym kluczowym oporem na 1833 USD za uncję. Kolejny to spadkowa linia trendu. Źródło: xStation5

Spekulanci są najmocniejsi od maja. Z drugiej strony nie widać wielkich ruchów po stronie funduszy ETF. Źródło: Bloomberg

Miedź:

 • Miedź rozpoczyna tydzień ze wzrostową luką w odpowiedzi na słabość dolara oraz utrzymanie wsparcia ze strony banków centralnych
 • Co więcej, spekuluje się na temat kolejnych obniżek stopy rezerw obowiązkowych w Chinach, co ma pobudzić popyt wśród przedsiębiorstw krajowych
 • BMO Capital Markets wskazuje na brak dostępności złomu miedzianego w Chinach, co może prowadzić do wzrostu popytu na miedź rafinowaną
 • Wysokie ceny aluminium sugerują, że popyt na miedź również powinna się poprawić (głównie z sektora konstrukcyjnego)
 • Z drugiej strony perspektywy na lata 2022, 2023 wyglądają nieco gorzej dla byków, ze względu na oczekiwany znaczny wzrost podaży

Ceny złomu miedzianego nie reagowały spadkami tak jak kontrakty na miedź rafinowaną. Można oczekiwać, że ze względu na brak dostępności, popyt na miedź rafinowaną zwiększy się. Źródło: Bloomberg

W Szanghaju zapasy na giełdzie w dalszym ciągu spadają, co może wspierać krótkoterminowe odbicie, zakładając brak dużego umocnienia amerykańskiego dolara. Źródło: Bloomberg

Kawa:

 • Ostatnie kolejne odbicie cen kawy i powrót w okolice 200 centów za funta to po części efekt umocnienia się reala brazylijskiego
 • Okazuje się, że mocne restrykcje w Wietnamie mogą zaszkodzić nie tylko popytowi, ale również podaży. Warto przypomnieć, że Wietnam jest największym producentem odmiany Robusty na świecie
 • Rabobank wskazuje na możliwe problemy z samym transportem kawy do portów w Wietnamie, ze względu na silne restrykcje dotyczące podróży
 • Ceny Robusty wzrosły powyżej 2000 dolarów za tonę, co jest najwyższym poziomem niemal od początku 2018 roku
 • Dalsze perspektywy podaży w Brazylii będą zależeć od pory deszczowej, która ma mieć miejsce początkiem września. Deszcz jest bardzo potrzebny wszelkim drzewkom, które przetrwały poprzednią suszę oraz przymrozki. W przypadku braku dużych opadów, perspektywy produkcyjne mogą się jeszcze mocniej obniżyć.

Widać, że ostatnie odbicie cen kawy to po części efekt umocnienia reala brazylijskiego. Z drugiej strony potencjalne problemy podażowe w Wietnamie oraz dalsze niepokoje dotyczące perspektyw produkcyjnych w Brazylii. Jeśli pogoda nie dopisze, ceny mogą rosnąć jeszcze szybciej niż w lipcu, biorąc pod uwagę dotychczasową skalę zniszczenia upraw. Źródło: xStation5

 

 

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót