Otwórz konto Otwórz demo

Puls GPW - Cyfrowy Polsat może wypłacić 1,8 mld złotych dywidendy w ciągu 3 lat

15:54 8 lutego 2019

Podsumowanie:

  • Zygmunt Solorz-Żak chce, aby Cyfrowy Polsat (CPS.PL) wypłacił w ciągu 3 lat minimum 1,8 mld złotych dywidendy.
  • LPP (LPP.PL) chce zwiększyć powierzchnię sklepów o 10% na przestrzeni 2019 roku i przygotować się na nadchodzące spowolnienie.
  • PKN Orlen (PKN.PL) odwróci odpisy aktualizacyjne.

Po wczorajszych spadkach na rynkach, dzisiaj również obserwujemy słabsze nastroje. Presja sprzedających nie jest jednak tak silna jak ostatnio. Jedynym indeksem, który utrzymuje się na plusach jest SWIG80. Poniżej kreski notowane są również kontrakty na amerykańskie indeksy, które na pół godziny przed startem na Wall Street tracą około 0,5%.

Zestawienie komponentów indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg.

Cyfrowy Polsat liderem wzrostów wśród blue chipów

Większościowy właściciel Cyfrowego Polsatu (CPS.PL), Zygmunt Solorz-Żak, skierował do zarządu spółki pismo zawierające postulat rozważenia zmiany polityki dywidendowej. Zaproponował on, aby Grupa przez najbliższe trzy lata wypłaciła łącznie co najmniej około 1,8 mld złotych dywidendy. Postulat obejmuje ustalenie rocznej kwoty dywidendy na poziomie minimum 4% liczonych ze średniej kapitalizacji Spółki z grudnia 2018 roku, czyli około 0,93 złotego na akcję. Tak skalkulowana nominalna roczna kwota nowej dywidendy mogłaby być płacona przez Spółkę przez trzy kolejne lata. Według właściciela, polityka dywidendowa będzie zdrowym kompromisem pomiędzy zapewnieniem godziwego i powtarzalnego wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy spółki a dalszym jej oddłużaniem. Aktualna polityka dywidendowa Cyfrowego Polsatu zakłada m.in. wypłatę dywidendy w przedziale kwotowym od 200 mln do 400 mln złotych, jeśli relacja zadłużenia netto grupy do skonsolidowanego wyniku EBITDA mieści się w przedziale 2,5x - 3,2x.  

Cyfrowy Polsat zbliża się do realizacji potencjalnego zasięgu wybicia z formacji prostokąta oraz wybija spadkową linię trendu. Źródło: xStation5.

LPP zwiększa powierzchnie i przygotowuje się na spowolnienie

Prezes LPP (LPP.PL), Marek Piechocki, w wywiadze dla ISBnews powiedział, że od października 2018 roku Grupa rozpoczęła przygotowania do oczekiwanego spowolnienia gospodarczego. Prezes stwierdził, że LPP ma doświadczenia z 2018 roku, jednak teraz nie spodziewa się tak głębokiego kryzysu, lecz chce być przygotowany na każdy scenariusz.  LPP chce skupić się również na zwiększaniu powierzchni niemal wszystkich naszych marek, mniej zaś na zwiększaniu liczby sklepów. Obecnie w budowie jest 250 tys. m2, ale Grupa zakłada, że netto przybędzie jej w tym roku ok. 100 tys. m2. Wszystkie marki pod kontrolą LPP przechodzą modernizację.

Informacje z rynku:

  • Kęty (KTY.PL) przewidują zakończenie przeglądu opcji strategicznych w 2 kwartale 2019 roku
  • PKN Orlen (PKN.PL) odwróci odpisy o wartości ok. 987 mln złotych
  • Wartość aktywów pod zarządzenie Altus TFI (ALI.PL) spadła w styczniu o 11% w ujęciu miesięcznym.
  • Szacunkowe przychody grupy ABC Data (ABC.PL) spadły w ujęciu rocznym do 344 mln złotych w styczniu.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)
 

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót