Cena Bitcoina – co ma największy wpływ na kurs i wartość BTC?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 4 minut(y)

Cena Bitcoina z uwagą śledzona jest przez coraz szerszą grupę inwestorów. W tym artykule przedstawiamy czynniki wpływające na cenę Bitcoina.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Bitcoin jest jedną z najstarszych, ale przede wszystkim najbardziej popularną kryptowalutą na świecie. Szukając informacji na temat kryptowalut oraz samego Bitcoina można zastanawiać się skąd tak naprawdę pochodzi wartość Bitcoina. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, choć dosyć łatwo można określić najważniejsze czynniki, które determinują kurs kryptowaluty Bitcoin.

Prawo popytu i podaży

Kurs Bitcoina wyceniany jest przez rynek podobnie jak każdej innej waluty czy aktywa. Cena określana jest za pomocą siły popytu oraz podaży.  Maksymalna podaż w przypadku wielu kryptowalut oraz przede wszystkim Bitcoina jest z góry zdeterminowana i wynosi 21 milionów, wirtualnych i podzielnych „monet”. Aktualna ilość Bitcoina na rynku jest związana z tzw. „wydobyciem” kryptowaluty. Każdy komputer uczestnicząc w procesie potwierdzania transakcji w sieci Bitcoin otrzymuje „nagrodę” w postaci określonej ilości kryptowaluty po obliczeniu tzw. bloku, co w nomenklaturze kryptowalut nosi nazwę „kopania” lub „wydobycia”. Z kolei popyt wiąże się z atrakcyjnością Bitcoina jako środka płatniczego czy inwestycji. W przypadku walut tradycyjnych siła danej waluty zależy od sytuacji gospodarczej w danym kraju, a w szczególności od wysokości stóp procentowych, czy innych czynników jak np. sytuacja polityczna.

Od czego zależy cena Bitcoina?

W przypadku Bitcoina cena nie jest oparta na sile danej gospodarki czy instytucji finansowej i wartość Bitcoina zależy w głównej mierze od dwóch czynników: zainteresowania pod względem inwestycyjnym, czyli funkcją tezauryzacji czy przechowywania wartości oraz drugim czynnikiem związanym z ilością przeprowadzanych transakcji na rynku. Z racji, iż ilość Bitcoina jest ograniczona z góry, przy osiągnięciu maksymalnej podaży nie istnieje możliwość wystąpienia inflacji. Teoretycznie rzecz biorąc oba czynniki, które w największym stopniu wpływają na kształtowanie się kursu Bitcoina muszą ze sobą współistnieć. W momencie, kiedy mamy do czynienia z małą ilością przeprowadzanych transakcji, kurs Bitcoina kształtowany jest jedynie poprzez funkcję inwestycyjną, która napędzana jest zazwyczaj medialnym szumem. W tym wypadku możemy mówić o budowaniu bańki spekulacyjnej, gdyż Bitcoin nie ma wtedy pokrycia w wykorzystywaniu w realnym świecie.

Trendy wyszukiwania frazy "Bitcoin" w GoogleTrendy wyszukiwania słowa Bitcoin w wyszukiwarce Google względnie pokrywają się z tym jak zachowywała się cena w ostatnich latach, a w szczególności w ostatnich kilkunastu miesiącach. 

Co kreuje zainteresowanie Bitcoinem?

Zainteresowanie Bitcoinem kreowane jest przed media oraz różnego rodzaju instytucje. Bitcoin może być na przykład uznany przez jakiegoś dostawcę produktów lub usług za pełnoprawny środek płatniczy. Oczywiście największy wpływ na kształtowanie się opinii na temat kryptowalut mają instytucje oficjalne, czyli rządowe poszczególnych krajów (regulatorzy, banki centralne) lub ponadnarodowe (np. OECD, WTO). W przypadku pojawienia się informacji o zakazie stosowania kryptowalut w danym kraju, czy zamykaniu giełd lub utrudnianiu działalności tzw. kopalni, Bitcoin będzie tracił na wartości. Z drugiej strony samo wprowadzanie regulacji może być uznawane jako dodawanie wiarygodności dla Bitcoina, co może w długim terminie powinno spotkać się ze wzrostem ceny Bitcoina. Brak regulacji tego rynku prowadzi do wykorzystania tej kryptowaluty do czynności niezgodnych z prawem, takich jak pranie brudnych pieniędzy, oszustwa podatkowe czy finansowanie terroryzmu. Innym czynnikiem, który negatywnie oddziałuje na zainteresowanie potencjalnych użytkowników to względnie małe bezpieczeństwo związane z dostarczaniem usług na rynku kryptowalut. Wielokrotnie można było usłyszeć o kradzieżach Bitcoina z giełd kryptowalut co prowadziło do wycofywania się inwestorów z tego rynku.

Faktyczne wykorzystanie Bitcoina w realnym świecie

Obecnie obserwujemy wciąż małe wykorzystanie Bitcoina czy innych kryptowalut na realnym rynku w postaci transakcji czy środka płatniczego, co powoduje, że głównym czynnikiem który wpływa na kreowanie wartości Bitcoina jest popyt inwestycyjny. To z kolei prowadzi do powstawania spekulacji na rynku. Wciąż rynek ten wiąże się z dosyć dużymi problemami płynnościowymi, co nie jest widoczne na innych popularnych rynkach jak rynek walutowy i surowcowy. W momencie pojawienia się bardzo dobrych albo bardzo złych informacji zmienność cenowa rośnie zdecydowanie szybciej niż na innych rynkach i często chcąc wykorzystać sytuację w celu kupna lub sprzedaży Bitcoina należy wiązać to z zaakceptowaniem dużych różnic cenowych.

Korelacja kursu Bitcoina z średnią liczbą transakcjiŚrednia ilość transakcji może być czynnikiem wyznaczającym trend i zmienność w cenie Bitcoina.

Źródło:  bitcoin.com, XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata