Forex dla początkujących

Tematy powiązane:
Czas czytania: 29 minut(y)

Rynek Forex dla początkujących traderów może wydawać się rynkiem trudnym i skomplikowanym, dlatego warto podkreślić już na początku - Forex jest rynkiem dużo prostszym do zrozumienia niż wydaje się niedoświadczonym traderom.

Działamy od
2002
Nasi klienci
1 milion+
Instrumenty
6300+

Jednak wbrew obiegowej opinii Forex nie jest sposobem na zarobienie milionów w jeden dzień, tydzień czy miesiąc. To właśnie te nierealistyczne oczekiwania są jednym z największych problemów początkujących traderów, zaraz obok braku odpowiedniego przygotowania, wiedzy i strategii. 

W tym artykule postaramy się przybliżyć podstawy rynku Forex tak, abyś mógł otworzyć darmowe konto demonstracyjne i wykonać na nim pierwsze próbne transakcje z pełną świadomością co robisz i dlaczego.

Co to jest Forex?

Forex, FX (od ang. Foreign Exchange), czyli międzynarodowy rynek wymiany walut, to największy i najbardziej płynny rynek na świecie. Mimo, iż pierwotnie jego główną funkcją było usprawnienie wymiany walut oraz zabezpieczania ryzyka walutowego na rzecz handlu zagranicznego, to obecnie większość transakcji na tym rynku, bo około 90%, ma charakter spekulacyjny. Oznacza to, że motywem zdecydowanej większości transakcji jest osiąganie dochodu poprzez właściwe przewidywanie i wykorzystanie zmian cen. 

Forex jest rynkiem OTC (Over The Counter), czyli rynkiem pozagiełdowym - oznacza to że nie ma on jednej siedziby czy lokalizacji (czyli nie jest scentralizowany jak np. giełda w Nowym Jorku, czy giełda w Londynie), a rynek ten tworzy ogromna ilości pojedynczych transakcji zawieranych pomiędzy wieloma podmiotami. 

Głównymi uczestnikami rynku Forex są duże instytucje finansowe (banki i fundusze inwestycyjne), jednak postępujący rozwój sprawił, że technologia i informacje dostępne jeszcze do niedawna tylko dla “dużych” graczy, teraz są na wyciągnięcie ręki niemal dla każdego - w zasadzie wystarczy mieć dostęp do internetu. Tym samym spekulacja na Forex za pośrednictwem instrumentów pochodnych (np. kontaktów CFD) stała się możliwa nawet dla początkujących inwestorów indywidualnych. 

Kontrakty CFD dla początkujących

Kontakt na różnice kursową (Contract For Difference) to pozagiełdowy instrument pochodny. Pozagiełdowy, ponieważ transakcja zachodzi bezpośrednio pomiędzy dwoma stronami (bez udziału giełdy), a pochodny, ponieważ jego wartość zależy od ceny instrumentu bazowego, na którym kontakt się opiera (instrumentem bazowym może być np. para walutowa). 

Kontrakt CFD to w zasadzie forma umowy pomiędzy dwoma stronami, w której wielkość zysków i strat każdej ze stron zależy głównie od różnicy pomiędzy ceną otwarcia i ceną zamknięcia transakcji. 

Warto zwrócić szczególną uwagę na dwie bardzo ważne cechy kontraktu CFD: 

 • zawierając kontrakt CFD na wzrost ceny złota nie dokonujemy faktycznego zakupu tego metalu szlachetnego i nie stajemy się jego właścicielem,
 • kontrakty CFD posiadają najczęściej wbudowaną dźwignię finansową, o której więcej w dalszej części artykułu.

CFD to nie tylko Forex 

Instrumentem bazowym, o cenę którego może być oparty instrument pochodny, może być niemal każde aktywo (a nawet tak abstrakcyjne zmienne jak średnia temperatura czy wielkość opadów). 

Najczęściej spotykane są kontrakty CFD oparte o ceny par walutowych, indeksów giełdowych, surowców czy akcji i ETF-ów. 

Kontrakty CFD są najpopularniejszym wśród inwestorów indywidualnych rodzajem instrumentów pochodnych, zwłaszcza wśród początkujących. Popularność ta wynika to z kilku cech tych instrumentów:

 • możliwość wyboru instrumentu z odpowiednim poziomem dźwigni finansowej,
 • ogromna ilość instrumentów bazowych, 
 • możliwość gry na spadki,
 • możliwość handlu każdego dnia o każdej porze,
 • niskie koszty handlu,
 • łatwy dostęp.

UWAGA: Kontrakty CFD, mimo wielu atrakcyjnych lub pozornie atrakcyjnych cech, niosą za sobą duże niebezpieczeństwo, z którego początkujący często nie zdają sobie sprawy. Dźwignia finansowa (czyli w zasadzie podstawa tego typu instrumentów), a szczególnie wysoka dźwignia finansowa, jeśli jest wykorzystywana w zły sposób to najprawdopodobniej doprowadzi do strat - dlatego bardzo ważne jest dobre poznanie tego mechanizmu i nauka odpowiedniego zarządzania ryzykiem, o czym w dalszej części tekstu.

Podstawowe pojęcia Forex

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z rynkami finansowymi i celem jest aktywne uczestniczenie w rynku Forex, to pierwszym krokiem powinno być przyswojenie podstawowych pojęć związanych z tym rynkiem oraz poznanie mechanizmów, które nim rządzą. Ten etap jest istotny, ponieważ już od pierwszych chwil obcowania z rynkiem finansowym będziesz mieć styczność ze specjalistycznymi słowami i pojęciami, a odpowiednie ich zrozumienie będzie miało kluczowe znaczenie w budowaniu inwestycji.  

Co to jest Para walutowa?

Na Forex handluje się parami walutowymi, a każda z nich zbudowana jest w następujący sposób:

 • waluta bazowej (pierwsza z pary) oraz kwotowana (druga z pary). 

Ich cena (kurs) to ich stosunek względem siebie, czyli jeśli kurs EURPLN wynosi 4.2705 to oznacza, że 1 EUR = 4.2705 PLN Należy pamiętać, że kurs pary walutowej zawsze wyrażony jest w walucie kwotowanej, czyli np. cena EUR/USD będzie podana w dolarach amerykańskich, a cena EUR/GBP w funtach szterlingach.

Pary walutowe umownie dzielimy na:

 • Majors - główne pary składające się z walut największych gospodarek świata (np. EUR/USD, GBP/USD czy USD/CHF);
 • Minors - drugorzędne pary walutowe o mniejszym globalnym znaczeniu (np. CAD/CHF, NZD/JPY, EUR/SEK);
 • Emergings - egzotyczne pary walutowe, gdzie zwykle jedna z walut w parze jest walutą kraju należącego do rynków wschodzących (np. USD/RON, EUR/PLN, USD/CZK).

Co to jest pips? Co to jest punkt?

Zgodnie z klasyczną definicją, pips (lub inaczej pip) to minimalna wartość o jaką może się zmienić cena instrumentu finansowego. Definicja ta powstała w czasach kiedy większość par walutowych była kwotowana do 4 miejsca po przecinku, stąd jeden pips to wartość 0.0001.   Obecnie większość walut jest kwotowana do 5 miejsca po przecinku, a zmianę ceny o 0.00001, czyli dziesiątą część pipsa, nazywamy punktem. 

UWAGA: Wyjątkiem od reguły są pary z japońskim jenem (JPY) - są kwotowane do 3 miejsc po przecinku - w ich przypadku pips ma wartość 0.01, a punkt 0.001.

Przykład: 

Jeśli cena kupna EUR/USD wzrośnie z 1.11000 o:

a) 1 pips, to znaczy że wzrośnie do 1.11010 (1.11000 + 0.0001)

b) 1.5 pipsa, czyli 15 punktów, to wzrośnie do 1.11015 (1.11000 + 0.00015).

Co to jest cena bid i cena ask?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, kurs pary walutowej zawsze składa się z dwóch cen: ceny sprzedaży (bid) oraz ceny kupna (ask). Należy pamiętać, że transakcje sprzedaży otwierane są zawsze po cenie BID (a zamykane po cenie ASK), a kupna otwierane po cenie ASK (zamykane po cenie BID).

Przykład:

Jeśli kwotowanie Złota pokazuje ceny 1512.60 / 1512.95 to oznacza, że transakcja kupna będzie zawarta po cenie 1512.95, a transakcja sprzedaży po cenie 1512.60.

UWAGA: Większość wykresów cenowych rysowanych jest po cenie BID.

Pozycja długa i pozycja krótka na Forex

Na rynku Forex wyróżniamy dwa rodzaje pozycji:

 • Pozycja długa (Long) - to transakcja kupna, czyli pozycja zyskuje gdy cena instrumentu rośnie, a traci gdy cena instrumentu spada
 • Pozycja krótka (Short) - to transakcja sprzedaży, czyli pozycja zyskuje gdy cena instrumentu spada, a traci gdy cena instrumentu rośnie

Transakcje kupna na rynku Forex nazywamy zajęciem długiej pozycji, a transakcje sprzedaży zajęciem pozycji krótkiej. 

Przykład:

Pozycja długa na GBP/USD to zawarcie transakcji polegającej na kupnie funtów szterlingów za dolary amerykańskie. Oznacza to, że wzrost ceny GBP/USD (czyli wzrost wartości GBP w stosunku do USD) będzie się przekładać na zysk naszej pozycji, a spadek kursu GBP/USD na straty.

Co to jest spread?

Spread to różnica pomiędzy ceną kupna ASK a ceną sprzedaży BID. Spread jest jednym z kosztów jakie ponosi trader przy otwarciu pozycji (dodatkowo, w przypadku różnych rachunków lub niektórych grup instrumentów, takich jak Akcje, ETF-y, czy kontakty na kryptowaluty, może być również pobierana prowizja). Wielkość spreadu wynika głównie z płynności danego instrumentu, przy czym im płynność jest większa, tym spread jest mniejszy (i mniejsze koszty handlu na danym instrumencie). Należy pamiętać, że spread nie jest stałą wartością i może się bardzo dynamicznie zmieniać, np. spread na EUR/USD podczas sesji europejskiej będzie dużo węższy, niż podczas sesji azjatyckiej, a co za tym idzie, podczas sesji w Londynie handel na tym instrumencie powinien być tańszy.

Co to jest swap?

Swap, podobnie jak spread, jest jednym z kosztów transakcyjnych na rynku Forex. W odróżnieniu od spreadu, punkty swapowe są naliczane o północy każdego dnia, a nie przy otwarciu pozycji. Wartość punktów swapowych wynika z różnicy oprocentowania walut w parze walutowej (w przypadku walut) lub z kosztów przechowywania (w przypadku np. złota). 

UWAGA: Na rynku Forex i CFD punkty swapowe przeważnie są ujemne, ale nie zawsze. Dodatni swap znajdziemy np. na EUR/TRY, czyli parze z wyjątkowo dużą różnicą w oprocentowaniu walut. Punkty swapowe, podobnie jak spread, nie są wartością stałą. 

Co to jest lot?

Lot to standardowa jednostka określająca wielkość (wolumen) transakcji na rynku Forex. 

1 lot to odpowiednik 100 000 jednostek waluty bazowej (pierwszej z pary). 

1 Minilot (0.1 lota) oraz 1 Mikrolot (0.01 lota) to odpowiednio 10 000 i 1 000 jednostek waluty bazowej.

Przykład: 

 1. Transakcja kupna 1 lota na EUR/USD to transakcja kupna 100 000 euro za dolary amerykańskie.
 2. Transakcja sprzedaży 0.1 lota na EUR/USD to transakcja sprzedaży 10 000 euro za dolary amerykańskie.

Dźwignia finansowa - czym jest i jak działa?

Dźwignia finansowa (lub lewar) to, mówiąc najprościej, mechanizm udostępniany przez brokerów forex (i nie tylko), który umożliwia otwarcie pozycji przy posiadaniu kwoty będącej jedynie procentem jej wartości. Uwaga: Dźwignia finansowa pozwala na otwieranie relatywnie większych pozycji w stosunku do posiadanego kapitału, jednak nierozsądne korzystanie z tego mechanizmu może ekstremalnie zwięszyć ryzyko transakcji i doprowadzić do strat.

Przykład:

Dźwignia 1:30 umożliwia otwarcie pozycji z użyciem 30-krotnie mniejszego depozytu niż wynosi nominalna wartość danej transakcji. Przy takiej dźwigni transakcja o wielkości 1 minilota na EUR/USD (0.1 lota, czyli 10 000 euro) wymaga depozytu zabezpieczającego  o wysokości 333 euro (10000 * 1/30).

Dźwignia 1:100 umożliwia otwarcie pozycji z użyciem 100-krotnie mniejszego depozytu niż wartość transakcji. W takim przypadku transakcja o wielkości 0.5 lota na EUR/USD (0.5 lota, czyli 50 000 euro) wymaga depozytu zabezpieczającego 500 euro (50000 * 1/100).

Rolowanie - jak działa i co to jest?

Mimo, iż kontrakty CFD nie posiadają określonej z góry daty wygaśnięcia (maksymalny czas posiadania otwartej pozycji to 365 dni), to często posiadają je instrumenty bazowe (np. kontrakty terminowe). Rolowanie można w skrócie opisać jako utrzymanie otwartych transakcji na wybranym instrumencie finansowym, w momencie w którym instrument bazowy przechodzi z jednego kontraktu na drugi. Warto pamiętać, że rolowanie jest operacją korygującą oraz bezkosztową i nie ma w zasadzie żadnego wpływu na wynik naszej transakcji - jeśli w wyniku przeniesienia transakcji na nowy kontakt nasza pozycja straci na wartości, to rolowanie doda do wyniku pozycji dokładnie taką samą kwotę (i odwrotnie). Więcej o rolowaniu (wraz z przykładem) tutaj.

Jak długo można mieć otwartą transakcję na rynku Forex?

Kontrakty CFD nie posiadają stałej daty wygasania, jak choćby kontaktu future, czy umownej jak przy kontaktach forward. Każdy kontakt CFD może otwarty maksymalnie 365 dni od dnia zawarcia transakcji.

Szczegóły rachunku - co oznaczają poszczególne hasła?

 • Balance - ilość środków, które znajdują się na naszym rachunku inwestycyjnym (bez uwzględnienia otwartych pozycji). Balance zmienia się dopiero kiedy zamkniemy otwartą pozycję, wtedy jego wartość zwiększa się lub zmniejsza odpowiednio do jej wyniku. 
 • Equity - ilość środków które znajdują się na naszym rachunku inwestycyjnym z uwzględnieniem otwartych pozycji.
 • Margin - suma depozytów zabezpieczających pobranych pod otwarte pozycje.
 • Free margin - ilość środków na naszym rachunku, które możemy jeszcze przeznaczyć na otwarcie nowych pozycji
 • Margin level - to wskaźnikiem pomagający zarządzać ryzykiem. Jest to stosunek posiadanego kapitału do pobranego depozytu zabezpieczającego, a więc jego wartość wynika z następującego obliczenia: Margin level = (Equity / Margin) x 100%.

Margin call i Stop-out

Margin call ma miejsce, kiedy wartość Margin Level spadnie poniżej 100% - od tej chwili, dopóki ML nie wzrośnie znów powyżej tej wartości  trader nie może otwierać nowych pozycji. Wzrost poziomu Margin Level może zostać spowodowane zwiększeniem Equity (np. poprzez dodatkową wpłatę na rachunek) lub obniżenie Margin (np. zamknięcie pozycji i uwolnienie części depozytu zabezpieczającego).

Natomiast Stop Out na rynku Forex to rozwiązanie stosowane przez brokera w momencie, w którym inwestycje tradera zaczynają generować niebezpiecznie duże straty w stosunku do depozytu. Stop Out uruchamia się kiedy wskaźnik Margin Level spadnie poniżej 50% - broker wtedy zamyka automatycznie zlecenie które generuje największą stratę i w praktyce uwalnia część depozytu zabezpieczającego jednocześnie zmniejszając Margin i zwiększając wskaźnik Margin Level.  

Czym jest Broker Forex?

Broker Forex to instytucja finansowa, która umożliwia klientom indywidualnym (i nie tylko) inwestowanie na rynkach finansowych za pośrednictwem internetowych platform transakcyjnych. Każdy broker, aby w ogóle móc działać, powinien posiadać licencję właściwego nadzoru finansowego i oferować swoje usługi zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami. 

Wyróżniamy 3 główne modele działania brokerów Forex: 

 • Market Maker (MM) - najczęściej spotykany rodzaj brokera. Jest to model, w którym broker występuje jako animator rynku - jest drugą stroną transakcji.
 • Straight Through Processing (STP) - model, w którym zlecenie klienta trafia bezpośrednio do dostawcy płynności, którym może być bank, instytucja finansowa, korporacja inwestycyjna itp. W tym przypadku broker powinien być tylko pośrednikiem w transakcjach, a dostawcy płynności powinni oferować klientom rzeczywistą cenę rynkową zlecenia. 
 • Electronic Communication Network (ECN) - jest najrzadziej spotykanym rodzajem brokera i występuje rzadziej niż model Market Maker. Electronic Communication Network to model, w którym broker jest pośrednikiem (podobnie jak w przypadku STC), a zlecenie klienta jest przekazywane przez brokera do tzw. Electronic Communication Network, czyli do specjalnej platformy łączącej dostawców płynności z jej odbiorcami. 

Jaki model brokera jest najlepszy?

Mimo, iż obecnie dla każdego klienta detalicznego wszystkie typy brokerów są tak samo dostępne, największą popularnością, nie bez powodu, cieszą się brokerzy typu MM. Dzieje się tak między innymi dlatego, że MM ma zwykle najniższe wymagania jeżeli chodzi o wielkość zdeponowanych środków i minimalną wielkość zlecenia, a postęp technologiczny zniwelował większość “technicznych” odmienności między tym typem, a brokerami typu ECN/STP. Różnice zatarły się do tego stopnia, że obecnie są one niemal nieodczuwalne w codziennym handlu. 

Trudno powiedzieć który model jest najlepszy, jednak najbardziej odpowiednim brokerem Forex dla początkujących wydaje się być broker Market Maker, choćby z tego powodu, że jest najłatwiej dostępny dla osób z niewielkim początkowym kapitałem.

Jak wybrać brokera forex? - poradnik dla początkujących

Wybór brokera Forex to często dla początkujących inwestorów duży problem - podmiotów oferujących swoje usługi jest na rynku bardzo dużo, ale nie zawsze są to usługi dobrej jakości. Dlatego warto przeanalizować ofertę brokera i znaleźć odpowiedzi na kilka podstawowych, ale istotnych pytań.

1. Czy broker jest regulowany, przez kogo i czy podlega pod system rekompensat?

Odpowiednia regulacja prawna i posiadanie licencji to absolutnie najistotniejszy warunek, który broker musi spełnić -  powinniśmy mieć absolutną pewność, że środki które powierzamy firmie inwestycyjnej są bezpieczne. To właśnie organy nadzoru mają za zadanie kontrolować podmioty rynku finansowego, aby w konsekwencji zapewnić mu stabilność, bezpieczeństwo i prawidłowe działanie, a inwestorom dać pewność maksymalnej ochrony ich środków i interesów.

Jeśli broker posiada licencję, to warto jeszcze sprawdzić jaki organ jej udzielił - na przykład licencja udzielona przez nadzór z Wielkiej Brytanii (Financial Conduct Authority - FCA) ma bez porównania większe znaczenie, niż licencja z Wysp Owczych czy Wysp Marshalla. 

Kolejną rzeczą wartą sprawdzenia jest to, czy nasze środki są chronione i czy podlegamy pod tzw. system rekompensat.

Broker XTB to instytucja o zasięgu międzynarodowym, dzięki czemu jest licencjonowany przez kilka organów nadzoru finansowego: 

 • KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) - Polska
 • FCA (Financial Conduct Authority) - UK
 • CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) - Cypr
 • IFSC (International Financial Services Commission) - Belize

Trzy z tych nadzorów posiadają swoje systemy rekompensat, i są to:

 • KDPW (pod KNF) - maksymalna ilość środków objętych ochroną to 20.100 EUR (lub ekwiwalent w innej walucie) 
 • FSCS (pod FCA) - maksymalna ilość środków objętych ochroną to 85.000 GBP (lub ekwiwalent w innej walucie) 
 • ICF (pod CySEC) - maksymalna ilość środków objętych ochroną to 20.000 EUR (lub ekwiwalent w innej walucie) 

Ochrona przed ujemnym saldem (Negative balance protection) to ostatnia rzecz którą trzeba koniecznie sprawdzić - rzetelny broker powinien oferować tego typu ochronę.  Jak sama nazwa wskazuje, to wbudowany w ofertę brokera mechanizm, który sprawia, że ewentualne straty z tytułu nietrafionej inwestycji nie mogą przekroczyć ilości środków, które znajdują się na rachunku inwestycyjnym klienta.

2. Czy obsługa mówi w twoim języku?

Bardzo ważny jest poziom jakości obsługi u danego brokera, jest to jednak element oferty, którego jakość bardzo trudno zweryfikować jeszcze przed otwarciem konta rzeczywistego. Dlatego najpierw powinniśmy się upewnić czy obsługa potrafi się z nami komunikować w naszym języku. Jest to szczególnie ważne w nagłych przypadkach, takich jak awaria platformy czy chęć złożenia zlecenia telefonicznie. 

W przypadku XTB Dział Obsługi Klienta składa się z kilkudziesięciu specjalistów mówiących w ponad 16 językach. Kontakt z nimi jest możliwy od poniedziałku do piątku, przez 24h na dobę, za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, a także czatu na stronie lub w platformie xStation.

3. Jakie są koszty? (spread/prowizje/otwarcie rachunku/wpłata wypłata)

W przypadku brokera Forex mamy do czynienia z dwoma kategoriami możliwych kosztów:

 • Koszty transakcyjne - spread, prowizje od zleceń, opłaty za utrzymanie pozycji
 • Koszty ogólne - prowizje od wpłaty, wypłaty, przewalutowania, otwarcia zamknięcia rachunku.

XTB jest wyjątkowo transparentną firmą - wszelkie koszty transakcyjne znajdują się w na stronie w specyfikacji instrumentów oraz na platformie handlowej xStation np. w oknie nowego zlecenia.

Natomiast jeśli chodzi o koszty dodatkowe, to zarówno otwarcie, jak i  zamknięcie rachunku w XTB są bezpłatne, podobnie jak prowadzenie konta - pod warunkiem, że jesteśmy inwestorem aktywnym, tj. posiadamy otwartą pozycję albo wykonaliśmy co najmniej jedną transakcję w ciągu ostatnich 365 dni.

Wypłaty środków z XTB nie są objęte prowizją (wyjątkiem jest wypłata poniżej 500 zł), podobnie większość metod wpłaty.

4. Czy broker posiada instrumenty które mnie interesują?

Każdy początkujący inwestor powinien poświęcić czas na sprawdzenie oferty dostępnych u brokera instrumentów. Mówiąc bardzo ogólnie, im broker daje nam większą możliwość wyboru aktywów, tym lepiej. 

Już nieco bardziej doświadczeni traderzy często specjalizują się tylko w jednym segmencie rynku (np. tylko waluty i surowce) lub rodzaju instrumentów (np. tylko kontrakty CFD lub futures), jednak nadal lepiej mieć pod ręką większy wybór potencjalnych możliwości inwestycyjnych.

W XTB dostępnych jest ponad 4000 instrumentów, które można podzielić na dwie główne kategorie: 

 • Kontrakty CFD na waluty, indeksy, towary, kryptowaluty, akcje i ETFy z całego świata.
 • Akcje z kilkunastu największych rynków giełdowych m.in. GPW, NYSE, EURONEXT, a także jednostki funduszy ETF.

Przy wyborze odpowiednich instrumentów warto wziąć pod uwagę godziny, w których zamierzamy handlować. Jest to szczególnie ważne dla inwestorów krótkoterminowych i scalperów - wszystkie rynki podlegają pod handel sesyjny i w zależności od pory dnia panują na nich inne warunki handlu (np. większy spread), a niektóre rynki nie są aktywne w sposób ciągły przez 24h dziennie. Więcej szczegółów na temat godzin handlu na Forex znajdziesz tutaj

5. Czy broker posiada odpowiednią dla mnie platformę?

Kolejnym ważnym krokiem w wyborze brokera jest sprawdzenie czy odpowiada nam jego platforma handlowa, czyli oprogramowanie do zawierania transakcji na rynkach finansowych za pośrednictwem internetu. Dobra dla początkującego inwestora platforma inwestycyjna, to taka która:

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe
 • jest możliwie bezawaryjna i dostępna na różne urządzenia i systemy (w tym mobilne),
 • posiada czytelny i intuicyjny interface, 
 • udostępnia zestaw podstawowych narzędzi do analizy wykresów,
 • umożliwia otwieranie małych transakcji, np. mikrolotów,
 • posiada wbudowany kalkulator inwestycyjny.

6. Czy posiadają dodatkowe materiały edukacyjne?

Stałe kształcenie się jest jednym z wielu elementów niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na rynku, więc na koniec warto zwrócić uwagę, czy broker Forex oferuje dodatkowe materiały edukacyjne w naszym języku. 

XTB udostępnia wiele materiałów szkoleniowych, a wśród nich:

 • Kurs online - kompleksowy kurs treningowy skierowany do osób początkujących - dostępny na stronie XTB. Dzieli się na 3 moduły (początkujący, średniozaawansowany i zaawansowany), każdy z nich składa się z kilkunastu lekcji, a podsumowaniem każdej z nich jest krótki test sprawdzający. 
 • Codzienne webinaria - doświadczony Zespół Analityków XTB dba o to, by na bieżąco dostarczać informacje dotyczące aktualnej sytuacji rynkowej. Więcej informacji o terminarzu wystąpień na żywo znajduje się pod tym linkiem.
 • Raporty, e-booki i bogata biblioteka video - nasi specjaliści regularnie dostarczają różnego rodzajów materiały edukacyjne w formie raportów specjalnych lub ebooków edukacyjnych, a filmy szkoleniowe dostępne w platformie xStation to zawsze materiały wysokiej jakości. Wśród dostępnych zasobów edukacyjnych każdy inwestor powinien znaleźć dla siebie coś odpowiedniego, ponieważ równą uwagę poświęcamy tematom odpowiednim dla początkujących, jak i tym dla bardziej doświadczonych traderów. 
 • Konferencje i inne wydarzenia live - jednym z cyklicznych i regularnych wydarzeń stacjonarnych jest konferencja masterclass - wyjątkowe i największe tego typu wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych tematem inwestycji. Masterclass 2019 gościł 11 wybitnych ekspertów z polskiej sceny tradingowej, m.in. Tradera21, Grzegorza Moskwę, czy Rafała Glinickiego.

Forex - Porady dla początkujących 

Nie istnieje coś takiego jak uniwersalny zestaw porad czy reguł, których przestrzeganie zagwarantuje nam zyski i sukces w inwestycjach. Natomiast, analizując najczęściej popełniane przez początkujących traderów błędy, można wyodrębnić kilka podstawowych zasad, dzięki którym zwiększymy prawdopodobieństwo, że w przyszłości dołączymy do elitarnego grona początkujących inwestorów. 

Nauka podstawowych pojęć i zrozumienie mechanizmów rynkowych - niech nic cię nie zaskoczy

Brak odpowiedniego przygotowania merytorycznego to chyba najczęstszy błąd początkujących traderów. Handel na rynku Forex bywa bardzo dynamiczną formą spekulacji, gdzie trader ma czasami jedynie sekundy na podjęcie odpowiedniej decyzji. Dlatego tak ważne jest dobre przyswojenie i zrozumienie podstawowych pojęć i mechanizmów rynkowych, żeby zawsze móc szybko i, co najważniejsze, optymalnie zareagować na sytuację na rynku. Mimo, że obecnie standardem stają się kalkulatory inwestycyjne wbudowane w platformę, to  warto również znać podstawową “matematykę forexu”, czyli np. jak obliczyć wartość pipsa czy jak obliczyć wartość punktów swapowych.

Zacznij naukę od obsługi platformy - koniecznie na rachunku demo

Rynek Forex dla początkujących może się wydawać zwodniczo prosty i przewidywalny, dlatego większość osób otwiera jak najszybciej rachunek rzeczywisty chcąc się uczyć w praktyce. Dopiero po szybkim wyzerowaniu pierwszego depozytu przychodzi czas na refleksję - poszukiwanie odpowiedniego dla siebie stylu i strategii inwestowania oraz naukę obsługi platformy handlowej. Prawdopodobieństwo sukcesu na forex można łatwo zwiększyć poprzez rozpoczęcie swojej przygody od rachunku demo, poznanie dokładnie platformy transakcyjnej, jej silnych i słabszych stron. Kolejnym etapem rozwoju powinno być poznanie kilku strategii inwestycyjnych odpowiednich do naszego stylu inwestowania - jeśli masz mało czasu na trading np. tylko późnym wieczorem lub wczesnym rankiem, to powinieneś skupić się na strategiach średnio i długoterminowych, które koniecznie powinieneś przetestować na rachunku demonstracyjnym. Dopiero po odpowiednim przygotowaniu możemy bezpiecznie otworzyć rachunek rzeczywisty, pamiętając żeby wartość pierwszej wpłaty nie była dla nas zbyt obciążająca, o czym w kolejnych punktach. Wbrew pozorom tutaj nie powinna się kończyć nasza przygoda z rachunkami demo, bo za każdym razem, kiedy coś zmienimy w swoim handlu (godziny handlu, strategie, instrument itp) powinniśmy wrócić na demo i potraktować je jako swego rodzaju poligon doświadczalny. 

Edukuj się - rynek wciąż się rozwija, ty też musisz

Rynek Forex tworzą ludzie - traderzy indywidualni, dealerzy z wielkich banków i firm inwestycyjnych, czy napisane przez człowieka algorytmy handlowe. Dlatego ten rynek ciągle i bardzo dynamicznie się rozwija, a strategie i systemy, które pozwalały zarabiać na rynku jeszcze kilka lat temu obecnie mogą być całkowicie bezużyteczne - dlatego tak ważne jest nie osiadanie na laurach i ciągłe douczanie się, poznawanie innych strategii i rynków. Ważne jest również obserwowanie swojego zachowania podczas gry i ponowne analizowanie swoich zagrań, szczególnie tych stratnych. Można to zrobić choćby poprzez zadanie sobie po czasie odpowiednich pytań, np:

 • Czy na pewno dobrze odczytaliśmy sygnał wejścia na wykresie?
 • Czy nie działaliśmy w emocjach pod wpływem “elektryzującego newsa” rynkowego?
 • Może postawiliśmy zbyt daleki TP lub zbyt bliski SL?

Nikt nie lubi przekonywać się o swoich błędach, ale nie można liczyć na cud - tylko samokrytyka i poprawa swoich słabych punktów swojego handlu może skutkować zmniejszeniem liczby nieudanych transakcji, co powinno zaprocentować w postaci poprawy naszych wyników.

Ograniczaj czas na trading - na początku inwestuj średnio lub długoterminowo

Wspomnieliśmy o tym wcześniej - jeżeli masz mało czasu na trading, to zacznij od inwestycji średnio lub długoterminowych i analizuj wykresy na interwałach H4+. Dlaczego? Forex dla początkujących bywa szczególnie emocjonujący, a emocje, niezależnie od tego czy są pozytywne czy negatywne, nigdy nie są dobrym doradcą jeśli w grę wchodzi inwestowanie pieniędzy. Łatwo się przed tym uchronić - wystarczy określić sobie porę dnia o której codziennie będziemy poświęcać 15 minut na analizowanie rynków i kontrolowanie otwartych transakcji, co ograniczy do minimum ilość sytuacji, w których będziemy mogli popełnić niepotrzebny błąd. Inwestując na wyższych interwałach mamy niemal pewność, że nie zaskoczy nas jakiś nagły ruch rynkowy, dzięki temu nie musimy ciągle pilnować naszej pozycji i nigdy nie będziemy działać w warunkach, w których będziemy mieli tylko chwile na podjęcie odpowiedniej decyzji. Na wszelki wypadek warto jednak pamiętać o zleceniach obronnych SL i TP, wtedy na pewno nie przegapimy momentu, w którym planowaliśmy transakcje zamknąć z akceptowalną stratą lub oczekiwanym zyskiem.

Oswój się z rynkiem i emocjami - handel na rachunku realnym zacznij od niewielkiej wpłaty i niewielkich transakcji

Nieodpowiedni dobór wielkości pozycji w stosunku do kapitału jest jednym z najczęstszych powodów przez które początkujący na forex zaczynają swoją przygodę z rachunkiem realnym od niepowodzeń. Handlując na rynku za pomocą mikrolotów na pewno nie zostaniemy milionerami w jeden dzień, ale z całą pewnością zdobędziemy czas i doświadczenie potrzebne, aby radzić sobie z emocjami takimi jak chciwość i strach, a dodatkowo zaczniemy budować podwaliny pod naukę odpowiedniego zarządzania ryzykiem inwestycyjnym. Dodatkowo, niezależnie od poziomu doświadczenia i wiedzy, warto zawsze pamiętać o bardzo ważnej zasadzie - inwestuj tylko swoje pieniądze i nigdy nie wpłacaj na rachunek inwestycyjny więcej niż możesz stracić.

Psychologia handlu na Forex - dla początkujących

Kiedy w grę wchodzą pieniądze, to niestety aktywują się dwie pierwotne ludzkie emocje - chciwość i strach. Nieważne która w danej chwili wygrywa - musimy pamiętać że obie są bardzo złym doradcą inwestycyjnym. Emocji bardzo trudno się całkowicie wyzbyć, ale można ograniczyć ich destrukcyjny wpływ na handel, poprzez ustalenie dokładnych zasad i konsekwentne trzymanie się ich, np: 

 • trzymaj się obranej strategii dopóki działa
 • nie rozpraszaj się - skup się na kilku aktywach
 • zawsze trzymaj się przyjętych zasad zarządzania ryzykiem

Oczywiście powyższe zasady są tylko przykładami, a temat psychologii inwestowania jest szalenie obszerny. Więcej na ten temat znajdziemy w artykule “Psychologia inwestowania i tradingu na Forex - najczęściej popełniane błędy”.

Zarządzanie ryzykiem na Forex - dla początkujących

Zarządzanie ryzykiem na Forex (risk management) to stały i niezwykle istotny element naszego handlu, przy czym im podjęte przez nas ryzyko jest większe tym większa może być potencjalna nagroda (zyski) lub strata. Nie jest tajemnicą, że instrumenty typu CFD są aktywami bardzo ryzykownymi, dlatego odpowiednie metody zarządzania ryzykiem powinny być nieodłącznym elementem składowym każdej strategii inwestycyjnej. 

Poniżej trzy z wielu metod wartych zapamiętania i zastosowania:

Odpowiedni stosunek zysku do ryzyka

Zawsze przed otwarciem transakcji powinniśmy określić poziom, kiedy zamkniemy ją ze stratą, oraz poziom, kiedy zamkniemy ją z zyskiem. Następnie powinniśmy zmierzyć stosunek zysku do ryzyka (zysk/ryzyko), gdzie ryzyko to kwota, którą możemy stracić w ramach tej transakcji, a zyskiem jest wartość, którą możemy zarobić. Trudno powiedzieć jaki stosunek zysku do ryzyka jest optymalny, jednak wydaje się że stosunek 3:1 to absolutne minimum - daje nam to możliwość zarobienia trzykrotnie więcej do tego, ile możemy na dalej transakcji stracić.

Konsekwentnie używaj SL i TP

Otwierając zlecenie powinniśmy określić akceptowalną przez nas stratę i zadowalający zysk, a od razu po jej zawarciu zabezpieczyć ustawiając na odpowiednich poziomach SL oraz TP. Zlecenia tego typu chronią nas przed przeoczeniem momentu wyjścia z pozycji, ale też są ważną pomocą w trzymaniu się swoich założeń sprzed otwarcia pozycji, kiedy jeszcze nie generowała ona dodatkowych emocji.

Używaj dźwigni z rozwagą

Dźwignia finansowa niewątpliwie ma swoje dobre strony, ale używana lekkomyślnie bywa zabójcza dla rachunku inwestycyjnego. Dlatego tak ważne jest, żeby korzystać z niej zachowując ostrożność i rozwagę, czyli nie wykorzystywać całego kapitału dostępnego na rachunku pod depozyt zabezpieczający. Dzięki temu zdobędziemy dużo więcej czasu na reakcję w sytuacji, kiedy rynek będzie nam nieprzychylny oraz zyskamy więcej “przestrzeni” do przetrzymania ewentualnych kumulujących się strat. Pamiętajmy, że im większa część naszego kapitału jest zaangażowana w transakcje, tym wskaźnik Margin Level jest bliżej 50%, a więc wartości, która uruchamia mechanizm ochronny Stop-out - oznaczający automatyczne zamknięcie naszej pozycji, która generuje największe straty. 

Forex dla początkujących w XTB

XTB wydaje się być idealnym miejscem dla początkujących traderów i inwestorów. Przemawia za tym szereg argumentów, poniżej kilka z nich: 

Platforma xStation - to niezwykle intuicyjna, autorska platforma tradingowa, stworzona przez naszych specjalistów tak, aby początkujący trader bardzo szybko się w niej odnalazł. Zawiera w sobie wszystkie niezbędne do handlu narzędzia, takie jak czytelne wykresy, możliwość składania zleceń czy notowania online. Posiada również szereg rzadziej spotykanych udogodnień, takich jak bardzo duża modyfikowalność samej platformy i wykresów, duża ilość wskaźników analizy technicznej, czy dodatkowych narzędzi jak śledzenie rynkowego sentymentu. Warto zaznaczyć, że platforma jest dostępna w formie programu do zainstalowania na komputerze, w formie “webowej” (dostępnej z poziomu strony XTB) oraz w formie dostosowanej do większości urządzeń mobilnych (smartfony, tablety).

Przystępna edukacja wysokiej jakości - nasze materiały edukacyjne są bardzo starannie opracowane, zarówno od strony merytorycznej jak i graficznej. Niezależnie od tego czy są w formie ebooka, video szkoleniowego czy prowadzonego na żywo webinaru, nasi specjaliści starają się przedstawić omawiany temat w najbardziej przystępny i zrozumiały sposób.

Obsługa klienta 24/h - w XTB poziom jakości obsługi to absolutny priorytet. Niezależnie od tego czy osoba kontaktująca się jest, czy dopiero zamierza być naszym Klientem, to naszym nadrzędnym celem jest, aby każdy kto potrzebuje informacji lub rozwiązania problemu znalazł u nas profesjonalną pomoc. Nasz zespół Obsługi Klienta składa się z kilkudziesięciu specjalistów mówiących w ponad 16 językach. Kontakt z nimi jest możliwy od poniedziałku do piątku (przez 24h na dobę), za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, a także czatu na stronie lub w bezpośrednio w platformie xStation.

Jednak o tym jak bardzo XTB jest przyjazne dla początkujących traderów warto przekonać się samemu, choćby zakładając darmowych rachunek demonstracyjny do sprawdzenia platformy, zapoznając się z dedykowanymi materiałami edukacyjnymi lub kontaktując się z Obsługą Klienta telefonicznie lub na czacie.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język