Forex i rynek stóp procentowych

Tematy powiązane:
Czas czytania: 7 minut(y)

Z tego artykułu dowiesz się, jak stopy procentowe mogą wpływać na rynek forex, czego spodziewa się rynek oraz jak wyznaczyć prawdziwą cenę waluty.

Z poniższej lekcji dowiesz się:

  • Jak stopy procentowe mogą wpływać na rynek forex
  • Jak sprawdzić, czego spodziewa się rynek
  • Czym jest realna wartość waluty

Rynek finansowy jest skomplikowanym miejscem z wieloma wewnętrznymi połączeniami. Sytuacja na największych giełdach może mieć wpływ nie tylko na waluty, ale również waluty mogą wpłynąć na giełdy. Jednak, jest pewien jeden segment rynku finansowego, który ma znaczący wpływ na forex – rynek stóp procentowych. Mogłeś już kiedyś słyszeć, że rynek uwzględnił już coś w cenie aktywa. Na przykład, że traderzy przygotowali się na ruch banku centralnego, albo że konkretna waluta ma już coś w cenie. Możliwe, że już coś takiego słyszałeś, ale możesz się zastanawiać, dlaczego powinno to być istotne dla Twojego tradingu. Tego się dowiesz już za chwilę.

Czym jest rynek stóp procentowych?

Rynek stóp procentowych, jak sama nazwa wskazuje, to segment rynku, na którym handluje się stopami procentowymi. Cóż, nie dosłownie samymi stopami, ale obligacjami, kontraktami forward oraz innymi instrumentami opartymi na stopach procentowych. Stopy procentowe są istotną częścią naszego życia. Ułatwiają one wytwarzanie kapitału i mają znaczny wpływ na wszystko, od indywidualnych decyzji inwestycyjnych do tworzenia miejsc pracy, polityki monetarnej i zysków przedsiębiorstw.

Rynkowe stopy procentowe prawdopodobnie wzrosną, gdy inwestorzy uwierzą, że pojawi się inflacja. Jednak nie jest to jedyny powód, dla którego stopy procentowe mogą wzrosnąć. Wyższy wzrost gospodarczy generujący wyższe zyski również może być powodem podniesienia krzywej dochodowości. Na koniec, jastrzębie podejście banku centralnego, które zacieśnia swoją politykę monetarną bardziej od oczekiwań rynkowych, może być powodem podniesienia stóp. W rezultacie, inwestujący w obligacje będą żądać wyższej stopy zwrotu z ich inwestycji, co oznacza, że chcą oni wyższych stóp procentowych. Z drugiej strony, rynkowe stopy procentowe prawdopodobnie spadną, gdy pojawi się spowolnienie aktywności gospodarczej, zmniejszy się inflacja lub banki centralne staną się bardziej gołębie (mniej skłonne do podwyżki stóp). Ryzyko bankructwa również może mieć znaczący wpływ na stopy. Choć w naszej analizie relacji pomiędzy rynkiem stóp procentowych a rynkiem forex takie powody mają mniejsze znaczenie, warto o nich wspomnieć.

W jaki sposób stopy procentowe wpływają na waluty?

Gdy już wiemy, co może wpłynąć na stopy, pora zmienić kierunek spojrzenia. Rynkowe stopy procentowe, w przeciwieństwie do tych wyznaczanych przez banki centralne, zmieniają się każdego dnia. Dzieje się tak, ponieważ inwestorzy przewidują nadchodzące dane oraz informacje. Spójrzmy na krótki przykład. Wyobraźmy sobie sytuację, w której inflacja w Stanach Zjednoczonych gwałtownie wzrasta, w szybszym tempie,j niż spodziewa się tego FED i rynek. Dane wskazują na wzrost rok do roku w wysokości 2,5%, a wszyscy spodziewali się wyniku 1,5%. Co powinno się stać? Po pierwsze, oficjalne stopy FOMC nie zmienią się natychmiastowo po odczycie, ale już rynkowe stopy tak. Inwestorzy będą starać się przewidzieć i wyprzedzić działania banku centralnego w nadchodzących miesiącach. Krzywa dochodowości obligacji i krótkoterminowe stopy procentowe zwiększą się i tak samo umocni się amerykański dolar. Dlaczego właściwie USD powinien rosnąć? Wynika to z faktu, że stopy procentowe są kosztem waluty. Jeśli chcesz pożyczyć dolary, musisz zapłacić odsetki wynikające ze amerykańskich stóp, a nie brytyjskich czy ze strefy euro. Ogólnie mówiąc, stopa procentowa to koszt waluty, im jest wyższa, tym droższa waluta.

Należy jednak pamiętać, że to, czy dana waluta wzrośnie, zależy od sytuacji. Jeśli stopy pójdą w górę z powodu większego ryzyka bankructwa konkretnego kraju (jako że traderzy chcą większego zwrotu z inwestycji w obligacje), jego waluta powinna tanieć. Wróćmy do naszego przykładu. Inflacja w wysokości 2,5% powinna być pozytywna dla USD, ale co jeśli by to było 250%? To również powinno doprowadzić do wzrostu stóp procentowych, ale waluta się osłabi. Tak gwałtowny wzrost cen jest znaczącym ciosem dla gospodarki i powinien prowadzić do deprecjacji dolara. Chociaż takie sytuacje zdarzają się rzadko, warto o nich pamiętać podczas analizy stóp.

Czego oczekuje rynek?

Banki centralne to najwięksi i najważniejsi gracze na rynkach finansowych. Gdy Federal Open Market Committee ustala cel dla stopy funduszy federalnych, po których banki będą pożyczać od niego i od siebie samych, ma to ogromny wpływ na całą amerykańską gospodarkę, nie wspominając o dolarze. Teoretycznie, wzrost stóp powinien być pozytywny dla dolara, jednak taka decyzja może doprowadzić do… osłabienia USD. Dlaczego? Z powodu oczekiwań rynkowych. Jeśli rynek nie spodziewał się takiego ruchu, dolar umocni się. Jeśli jednak było to powszechnie spodziewane, waluta prawdopodobnie ulegnie deprecjacji, ponieważ traderzy już wcześniej uwzględnili taki ruch w cenach. Oznacza to, że stopy pójdą w górę jeszcze przed spotkaniem FOMC i tak samo stanie się z dolarem.

Inwestorzy starają się przewidzieć, co może się wydarzyć podczas posiedzeń banku centralnego i jest to odzwierciedlone w cenach instrumentów finansowych. Spójrzmy na tabelę poniżej. Pokazuje ona prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez Rezerwę Federalną podczas najbliższych spotkań.

Źródło: Bloomberg

Jak widać, w momencie pisania tego artykułu, rynek nisko oceniał szanse na podwyżkę stóp w USA w lipcu lub we wrześniu, jednak szansa na podwyżkę przed wrześniem 2018 była wysoka. Oznacza to, że jeśli USD ma wzrosnąć z powodu zacieśniania polityki monetarnej przez FED, rynek musi być przekonany, że w analizowanym okresie zdarzy się coś więcej niż tylko podwyżka.

Co więcej, oczekiwania mogą się również odnosić do konkretnego spotkania. Spójrzmy na tabelę poniżej. Pokazuje konsensus przed decyzją w sprawie stóp procentowych Banku Kanady. Jak widać, większość ekonomistów oczekiwało wzrostu stóp przez BoC, ale nie wszyscy.

Źródło: Bloomberg

Ostatecznie BoC podniósł stopy, co doprowadziło do umocnienia dolara kanadyjskiego. Jako że nie wszyscy uczestnicy rynku spodziewali się podwyżki, ruch banku centralnego pomógł walucie. Co więcej, Bank wydał również jastrzębi komunikat, który zmusił traderów do uwzględnienia w cenie kolejnej podwyżki stóp w przyszłości. Wyższe stopy popchnęły kanadyjskiego dolara w górę, co jest typową reakcją na podniesienie stóp przez bank centralny.

Nie jest to takie łatwe jak pokazaliśmy w naszym przykładzie. Spójrzmy teraz na Europejski Bank Centralny. W marcu 2016 roku bank centralny musiał rozszerzyć swoje metody luzowania z powodu prognoz mówiących o dalszym spadku inflacji. Spodziewano się cięcia stóp procentowych i rozszerzenia QE, co rzeczywiście się wydarzyło. Jednak euro wystrzeliło w górę wskutek tej decyzji, jak widać na wykresie poniżej. Dlaczego? Wszyscy oczekiwali dodatkowej porcji luzowania, więc jego wprowadzenie nie było dużą niespodzianką dla rynków. Jednak bank centralny zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Powiedziano, że to koniec cyklu luzowania, przynajmniej na razie. Doprowadziło to do gwałtownego ruchu w górę stóp, co w rezultacie umocniło euro. Rynek zawsze wyprzedza fakty, więc gdy EBC zasygnalizowa koniec cyklu luzowania, zmusiło to do przetasowania oczekiwań o ewentualnym zacieśnianiu w przyszłości.

Źródło: xStation 5

Stopy, waluty, spready i realna wartość

Co więcej, stopy procentowe mogą sygnalizować, czy konkretna waluta jest przewartościowana czy niedowartościowana. Spójrzmy na USDJPY i porównajmy go z 10-letnią krzywą dochodowości. Ponieważ Bank Japonii utrzymuje swoje stopy na ekstremalnie niskim, ale stabilnym poziomie, ruchy na parze zależą głównie od amerykańskiej krzywej rentowności. Zazwyczaj, im większe są amerykańskie stopy, tym silniejszy USDJPY. Gdy japońskie stopy pozostają bez zmian, a amerykańskie rosną, dolar staje się droższy od jena.

Źródło: Bloomberg

Odnosi się to nie tylko do USDJPY. Ruchy stóp, które prowadzą do zwężenia lub poszerzenia różnicy między nimi, mogą mieć znaczący wpływ na ruchy na rynku forex. Gdy jedna waluta staje się tańsza od innej, traderzy preferują kupować droższą za tę słabszą. Jak widać, spread pomiędzy amerykańskimi i japońskimi krzywymi rentowności wynosi 2,2297 i wskazuje, że para powinna znajdować się niżej niż obecnie. Można powiedzieć, że realną, wskazaną przez rynek stóp procentowych ceną jest 112,00. Może to stanowić duże ryzyko dla byków, ponieważ para USDJPY wygląda na nieco przewartościowaną w tym momencie. Daje to szansę na ewentualny ruch korekcyjny w dół. Oczywiście, tylko od czasu do czasu pary walutowe są blisko swojej realnej wartości, zazwyczaj jest to okres stabilizacji i mniejszej zmienności.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.