Hossa, bessa - jak inwestować w trakcie rynku byka i niedźwiedzia?

Czas czytania: 10 minut(y)
Jeśli chcesz poważnie podejść do inwestowania i osiągać zadowalające wyniki, musisz rozumieć pojęcia hossy i bessy. Co oznaczają te dwa terminy?

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Hossa czyli rynek byka oraz bessa (rynek niedźwiedzia) odnoszą się do przeważających tendencji na rynku, a jedna jest zupełnym przeciwieństwem drugiej. Oba te terminy pozwalają inwestorom szybko zorientować się, co dzieje się na rynku i jakich sygnałów inwestycyjnych poszukiwać.

Co to jest hossa?

Hossa (często nazywana przez inwestorów i analityków rynkiem byka) to okres w którym rynek doświadcza regularnych wzrostów cen. Odniesienie do byka w kontekście inwestycyjnym wynika z analogii do byka, który atakując, unosi na swoich rogach nieszczęśnika, który stanął mu na drodze. W podobny sposób byczo nastawieni inwestorzy próbują przesunąć cenę wybranego papieru wartościowego (a czasem całego rynku) poprzez zlecenia kupna. Byk wykorzystywany jest na całym świecie jako symbol pozytywnych i prowzrostowych nastrojów inwestorów. Rynek byka (hossa) kojarzy się z optymizmem, wzrostem cen i silnym popytem na dane aktywo.

Istnieje kilka powszechnie uznawanych przesłanek, które sugerują, że dany rynek znajduje się w trendzie zwyżkowym. Są to:

  • Wzrost cen o przynajmniej 20% od poprzedniego minimum (często po wcześniejszym spadku o 20% i przed kolejnym spadkiem o 20%).
  • Osiągnięcie historycznych szczytów na wykresie.

Hossa kojarzona jest zwykle z okresem wzrostu gospodarczego oraz rosnących cen na giełdzie. Jednak identyfikacja rynku byka nie zawsze jest prosta i hossa rozpoznawana jest często dopiero po jej zakończeniu lub tuż przed osiągnięciem swojego szczytu.

Hossa objawia się na wykresach pewnymi cechami, które wskazują na trend wzrostowy i pozytywne nastroje na rynku, takie jak coraz wyższe szczyty i dołki, pozytywnie nachylona linia trendu, rosnący wolumen obrotu lub przekraczanie kolejnych, kluczowych poziomów cenowych. Rynek byka pojawia się po zakończeniu rynku niedźwiedzia, który utożsamiany jest z trendem spadkowym. Nowa hossa rozpoczyna się po osiągnięciu przez rynek lokalnego dna.

Jak inwestować w trakcie rynku byka?

byk w garniturze ekran monitora z wykresem

Inwestowanie w trakcie hossy polega na wykorzystaniu trendu wzrostowego i potencjału wzrostowego na rynku. Poniżej proponujemy kilka strategii, które można rozważyć w trakcie rynku byka.

Zakup akcji

Hossie zazwyczaj towarzyszy wzrost cen akcji spółek. Inwestorzy mogą rozważyć zakup spółek pojedynczych spółek, które charakteryzują się pozytywnymi perspektywami i potencjałem wzrostu. W zależności od aktualnej sytuacji gospodarczej zakup ten może być średnio- lub długoterminową inwestycją.

W przypadku zakupu akcji tak zwanych spółek wzrostowych należy zwrócić uwagę na to, że inwestorzy oczekują od nich ponadprzeciętnego wzrostu wartości - zauważalnie większego niż w przypadku akcji “zwykłych” spółek czy szerokiego rynku. Akcje te cechują się wyższą zmiennością niż akcje spółek o ugruntowanej pozycji, więc też szybciej - i co najważniejsze - o wiele silniej reagują one na zmiany nastrojów rynkowych. Z tego powodu, inwestycja w akcje takich spółek cechuje się wyższym poziomem ryzyka, przez co dobrym pomysłem jest zdywersyfikowanie portfela o nieco ‘bezpieczniejsze” papiery.

Strategia buy and hold

Strategia "kup i trzymaj" (ang. buy and hold) to strategia inwestycyjna, w ramach której inwestor kupuje akcje, fundusze ETF lub nawet kryptowaluty i utrzymuje je w swoim portfelu inwestycyjnym przez dłuższy czas. Głównym założeniem strategii jest wiara w to, że wybrany przez inwestora rynek będzie generalnie pozostawał w fazie hossy w długim terminie, a zakupione aktywa z czasem zyskają na wartości.

Rzadko zdarza się jednak, by ceny w długim terminie wyłącznie poruszały się w górę. Kluczowym w takim podejściu do rynku staje się więc odpowiednie zarządzanie ryzykiem i odpowiednia dywersyfikacja portfela. Co do zasady, w długim terminie akcje spółek giełdowych powinny bowiem zyskiwać na wartości, więc przy odpowiednim doborze składników portfela wartość naszej inwestycji może powrócić do swojej pierwotnej wartości i ponownie wzrosnąć.

Ważnym jest, aby pamiętać, że krótkoterminowe spadki na wykresie niekoniecznie oznaczają trwały trend. Rynek akcji, podobnie jak gospodarka, przechodzi przez cykle i okres spadków może płynnie przejść na powrót w rynek byka. Dlatego ważne jest, aby budować zdywersyfikowany portfel inwestycyjny oparty o sprawdzoną strategię, która nie tylko uwzględnia długoterminowy potencjał rynku ale także szanse na impulsywne podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o krótkoterminowe wahania rynkowe. Staranna selekcja akcji pozwoli na przetrwanie nawet przedłużających się spadków na rynku, pod warunkiem zachowania odpowiednich zasad zarządzania ryzykiem oraz świadomym monitorowaniu sytuacji fundamentalnej.

Należy pamiętać, że strategia "kup i trzymaj" jest najbardziej odpowiednia dla inwestorów długoterminowych, którzy regularnie poświęcają nadwyżki finansowe na zakup odpowiednich aktywów lub stosują metodę kupują aktywa lub stosują metodę DCA (Dollar Cost Averaging).

Co musisz wiedzieć, gdy chcesz inwestować w trakcie rynku byka?

Jeśli zdecydujesz się na inwestowanie w trakcie rynku byka, musisz pamiętać o kilku kwestiach, które pomogą Ci stworzyć skuteczną strategię.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jest równie ważne w inwestowaniu, jak posiadanie odpowiedniej strategii inwestycyjnej. Ustalanie poziomu maksymalnej straty, korzystanie ze zleceń stop-loss i take-profit oraz rozsądna alokacja kapitału to ważne elementy w trakcie inwestowania na rynku byka. Dobra strategia zarządzania ryzykiem pomaga chronić kapitał i minimalizować potencjalne straty.

Czym są zlecenia Stop loss i Take profit?

Stop loss to zlecenie zabezpieczające, które automatycznie zamknie pozycję w momencie, gdy osiągnie ona określony poziom straty finansowej. Korzystanie ze zleceń stop loss jest kluczowe, ponieważ chronią one nasz kapitał w momencie, gdy cena podąża w kierunku przeciwnym do naszych oczekiwań. Zlecenie take profit z kolei zamyka naszą pozycję, gdy ta osiągnie z góry określony poziom zysku.

Stabilność emocjonalna

Hossa nie oznacza ciągłego wzrostu cen - w trakcie trendu wzrostowego mogą wystąpić okresy korekt i krótkoterminowych wahań rynkowych. W takich momentach kluczowym jest, aby zachować stabilność emocjonalną i nie pozwolić, aby strach, chciwość czy niepewność wpływały na nasze decyzje inwestycyjne. Dobrze przemyślana i sprawdzona strategia inwestycyjna jest pomocna w zachowaniu spokoju i kierowaniu się obiektywnymi czynnikami w trakcie inwestowania na rynku byka.

Wiadomości rynkowe i edukacja

Monitorowanie bieżących wydarzeń i wiadomości mających wpływ na rynki jest pomocne w szybkim reagowaniu na zachodzące zmiany oraz identyfikacji potencjalnych okazji inwestycyjnych. Platforma xStation 5 udostępnia nie tylko dziesiątki narzędzi analitycznych pomocnych w wyborze najlepszego miejsca na zajęcie pozycji, ale również dostarcza sprawdzonych informacji rynkowych oraz komentarzy analityków. W XTB możesz skorzystać z bezpłatnej sekcji Wiadomości, którą znajdziesz bezpośrednio na platformie xStation 5 lub zacząć śledzić nasz kanał na YouTube, gdzie każdego ranka prezentujemy najważniejsze informacje i analizy rynkowe.

Co to jest bessa?

niedźwiedź w garniturze monitor z wykresemBessa (nazywana przez inwestorów i analityków rynkiem niedźwiedzia) to przeciwieństwo rynku byka. Również i te odniesienie jest głęboko zakorzenione w naturze, ponieważ niedźwiedź atakując swoją ofiarę często przygważdża ją do ziemi swoimi łapami. Rynek niedźwiedzia charakteryzuje się więc przeważającą tendencją spadkową na rynku, która obrazowana jest coraz niższymi szczytami oraz dołkami na wykresie. W trakcie bessy ceny aktywów zniżkują, a inwestorzy pozostają ostrożni i pesymistycznie nastawieni co do do rynkowej przyszłości. Powszechnie uważa się, że jeżeli rynek doświadcza spadku o co najmniej 20% od ostatniego szczytu, wówczas mamy do czynienia z bessą.

Powodów do powstania rynku niedźwiedzia może być wiele - do najczęstszych zalicza się fakt wystąpienia recesji w gospodarce, napięcia geopolityczne, słabe wyniki spółek lub negatywne wiadomości rynkowe. Inwestorzy obawiają się utraty wartości swoich inwestycji i często próbują zmniejszyć ryzyko straty poprzez sprzedaż swoich aktywów.

Jak rozpoznać rynek niedźwiedzia?

Dla wielu inwestorów, najczęściej stosowanym kryterium przy określaniu fazy rynku jest procentowa zmiana poziomu cen od ostatniego ekstremum. O rynku niedźwiedzia można więc mówić w momencie, gdy spadki przekroczyły poziom 20% od ostatniego szczytu. 

W trakcie bessy ważne jest zachowanie czujności oraz posiadanie odpowiedniej strategii inwestycyjnej. W trakcie spadków część inwestorów decyduje się na zajmowanie krótkoterminowych pozycji krótkich, podczas gdy inni koncentrują się na ochronie swojego kapitału i utrzymaniu długoterminowej perspektywy na rynek.

Często zdarza się jednak, że rynek niedźwiedzia można zidentyfikować dopiero w momencie, gdy dobiega on końca i na wykresie tworzone jest najniższe dno. Wielu inwestorów, zwłaszcza początkujących, wchodzi na rynek niedźwiedzia późno, tj. w momencie, gdy ceny powoli zaczynają wzrastać.

Ważne jest, aby pamiętać, że rynek niedźwiedzia jest częścią naturalnego cyklu rynkowego i zazwyczaj poprzedza on rynkowe odbicie i początek hossy. Inwestorzy długoterminowi często traktują okresy rynkowej bessy jako okazję do zakupu wysokiej jakości aktywów po zaniżonych cenach.

Jak inwestować w trakcie rynku niedźwiedzia?

Inwestowanie w trakcie bessy, gdy rynki akcji wykazują przeważającą tendencję spadkową, może być trudne, zwłaszcza dla początkujących inwestorów, którzy są narażeni na większe ryzyko strat. Istnieją jednak pewne strategie, które można wykorzystać w trakcie rynku niedźwiedzia.

Inwestowanie krótkoterminowe

Jeśli masz doświadczenie w inwestowaniu krótkoterminowym, możesz wykorzystać spadki cen i czerpać zyski z krótkoterminowych ruchów na rynku. Takie podejście wymaga jednak dyscypliny w przestrzeganiu własnej strategii inwestycyjnej, szybkiej reakcji na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku oraz jego aktywnego monitorowania.

Inwestując krótkoterminowo możesz skorzystać z kontraktów na różnice kursowe (CFD), które pozwalają na zajęcie krótkich pozycji i zarabianie na spadku cen wybranego aktywa. Należy jednak pamiętać, że kontrakty CFD korzystają z mechanizmu dźwigni finansowej, który pozwala na otworzenie pozycji za ułamek jej wartości nominalnej. Dzięki temu dźwignia finansowa pozwala na osiągnięcie potencjalnie wyższych zysków, ale zwiększa też ryzyko poniesienia głębokich strat. Dlatego korzystając z kontraktów CFD należy dysponować zarówno odpowiednią wiedzą na temat tych instrumentów pochodnych, jak i sprawdzoną strategią zarządzania ryzykiem.

Strategia stopniowej sprzedaży i zakupu aktywów

Strategia stopniowej sprzedaży i zakupu aktywów jest interesującym podejściem do inwestycji w trakcie rynku niedźwiedzia. Polega ona na stopniowym wychodzeniu z długich pozycji (sprzedaży posiadanych aktywów) w momencie gdy rynek przechodzi w trend spadkowy oraz ich ponownym zakupie w momencie, gdy oczekuje się, że rynek powróci do wzrostów. Dzięki wejściu w pozycję po niższej cenie, inwestor jest w stanie odnotować wyższą stopę zwrotu w trakcie kolejnego rynku byka.

Zaletą tej strategii jest to, że inwestorzy nie muszą otwierać krótkich pozycji sprzedaży, co zwykle wiąże się z wyższym ryzykiem. Stopniowo sprzedając i kupując aktywa, utrzymują swoją ekspozycję na rynek, jednocześnie wykorzystując spadki cen w celu maksymalizacji zysków.

Podsumowanie

Zrozumienie koncepcji rynku byka i niedźwiedzia jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu na rynku. Zarówno hossa, jak i bessa są częścią naturalnego cyklu rynkowego i mogą występować naprzemiennie w różnych okresach. Ważne jest, aby inwestorzy byli w stanie rozpoznać i dostosować swoją strategię do aktualnego otoczenia rynkowego. Dywersyfikacja portfela, dokładna analiza i zdyscyplinowane podejście są kluczowymi czynnikami sukcesu inwestycyjnego na obu typach rynków.

FAQ

Rynek niedźwiedzia (bessa) to termin wykorzystywany do opisania okresu przeważających spadków cen i ogólnego pesymizmu na rynkach finansowych. Bessa charakteryzuje się wyraźną tendencją spadkową i serią coraz niższych szczytów i dołków na wykresie, a inwestorzy w tym okresie generalnie sprzedają posiadane aktywa i nie mają zaufania do rynku.

Rynek byka (hossa) to okres w którym rynek doświadcza regularnych wzrostów cen i ogólnego optymizmu ze strony inwestorów. Hossa charakteryzuje się wyraźną tendencją wzrostową oraz serią coraz wyższych szczytów i dołków na wykresie, a inwestorzy w tym okresie zazwyczaj kupują akcje i mają pozytywne nastawienie do rynku.

Czas trwania bessy i hossy może być różny. Rynki niedźwiedzia wiążą się zazwyczaj z większą zmiennością i mogą trwać od kilku miesięcy do ponad roku. Z kolei hossa może trwać kilka lat, a nawet dekadę lub dłużej.

Wystąpienie rynku niedźwiedzia lub byka zależy od kombinacji wielu czynników takich jak np. obecne warunki gospodarcze lub prognozy ich zmiany, nastroje inwestorów czy wydarzenia geopolityczne. Recesja w gospodarce, wysoki poziom bezrobocia oraz negatywne informacje mogą przyczynić się do wystąpienia bessy, podczas gdy silny wzrost gospodarczy, niska stopa bezrobocia i pozytywne wiadomości mogą przyczynić się do wystąpienia hossy.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata