Para walutowa

Tematy powiązane:
Czas czytania: 1 minut(y)
Dowiedz się czym jest para walutowa i z czego się składa!

Spis treści

  • Para walutowa to struktura kwotowania dwóch walut na rynku Forex

  • Pierwsza z pary to waluta bazowa, natomiast druga to waluta kwotowana

Nawet jeśli otwarcie transakcji na Forex jest powiązane z kupnem jednej waluty i sprzedażą drugiej, inwestor, który otwiera transakcje robi to na parze walutowej jako indywidualnej jednostce. Generalnie, jeśli chciałbyś dokonać transakcji kupna na jednej parze np. na EURUSD to wtedy kupujesz EUR i sprzedajesz USD. Z drugiej jednak strony jeżeli chciałbyś dokonać transakcji sprzedaży na parze EURUSD to sprzedajesz EUR i kupujesz USD.

Główne pary walutowe

Majorsy to główne pary walutowe, na których transakcje odbywają się najczęściej-szacowany obrót na tych parach to ponad 80% całego rynku Forex. Te pary walutowe to: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD i USDCAD. Spośród wszystkich głównych par walutowych EURUSD jest najbardziej płynny, co oznacza, że na tej parze najczęściej odbywają się transakcje.

Możesz sprawdzić wszystkie pary walutowe, w które możesz inwestować w X-Trade Brokers tutaj.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.