Nazwa firmy

iShares MSCI Chile

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej iShares MSCI Chile ETF CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)