Nazwa firmy

iShares MSCI Emerging Markets

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej iShares MSCI Emerging Markets ETF CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)