Nazwa firmy

Airbus Group NV

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Airbus Group NV CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)

Analiza fundamentalna

Kapitalizacja rynku

51.1 bn

Zysk za jedną akcję

3.52

Wskaźnik cena-zysk (C/Z)

18.76

Stopa dywidendy

2.07 %

Zwrot z kapitału

41.11 %

Beta

1.07