Nazwa firmy

H Lundbeck A/S - class B

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej H Lundbeck A/S - class B CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)