Nazwa firmy

Moneta Money Bank

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Moneta Money Bank CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)