Nazwa firmy

Philip Morris CR AS

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Philip Morris CR AS CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)

Analiza fundamentalna

Kapitalizacja rynku

1.39 bn

Zysk za jedną akcję

36.14

Wskaźnik cena-zysk (C/Z)

14.04

Stopa dywidendy

7.05 %

Zwrot z kapitału

37.85 %

Beta

0.50