Opis instrumentu

AUT20 - zobacz najnowsze dane na temat kursów i sentymentu klientów dla tego indeksu oraz ostatnie transakcje, trendy i analizy.