Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.
Pobierz bezpłatną aplikację
O INSTRUMENCIE

Inwestuj w CFD na EU50

EU50 to kontrakt różnic kursowych bazujący na wycenie kontraktów terminowych na EURO STOXX 50 czyli indeks 50 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na rynku publicznym w strefie euro. Indeks EURO STOXX 50 często traktowany jest jako punkt odniesienia dla europejskich funduszy inwestycyjnych, których celem jest osiągnięcie stopy zwrotu wyższej niż rynkowa i jest istotnym wskaźnikiem kondycji gospodarczej regionu. EURO STOXX 50 to indeks ważony kapitalizacją rynkową, skorygowaną o liczbę akcji każdej spółki pozostających w obrocie. W jego skład wchodzą spółki sektora technologii, produktów i usług konsumpcyjnych, przemysłu czy finansów. Jednocześnie, przeszło 41% spółek tworzących EURO STOXX 50 to spółki francuskie, a ponad jedna czwarta komponentów indeksu to przedsiębiorstwa niemieckie. Choć może to prowadzić do sytuacji w której wyniki indeksu nie odzwierciedlają w pełni wyników gospodarczych całego regionu, zapewnia on dobry obraz sytuacji w największych gospodarkach strefy euro. Inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na kontrakty terminowe oparte o wycenę indeksu EURO STOXX 50 poprzez kontrakty na różnice kursowe (CFD). Kontrakty CFD to instrumenty pochodne, które umożliwiają spekulację na ruchach cen aktywów bazowych bez konieczności ich wcześniejszego zakupu.. XTB oferuje kontrakty CFD na EU50 i wiele innych - dowiedz się więcej. Dzięki kontraktom CFD inwestorzy mogą inwestować zarówno we wzrosty (pozycja długa) jak i spadki (pozycja krótka) kontraktów terminowych na EURO STOXX 50 oraz wykorzystać mechanizm dźwigni finansowej w celu zwiększenia swojej ekspozycji na rynek. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie z użyciem dźwigni może nie tylko zwielokrotnić potencjalne zyski, ale także pogłębić ewentualne straty dlatego inwestor zamierzający inwestować w kontrakty terminowe na EURO STOXX 50 za pomocą kontraktów CFD powinien dysponować dobrze przemyślaną strategią inwestycyjną oraz zasady zarządzania ryzykiem. W przypadku indeksu EURO STOXX 50 najlepszym momentem na inwestowanie jest sesja europejska, która trwa między 9:00 a 18:00 CET (czasu środkowoeuropejskiego). Okres pomiędzy godziną 14:00 i 18:00 to czas, kiedy na sesję europejską nakłada się również sesja giełdowa w Nowym Jorku. W trakcie tego okna czasowego płynność EURO STOXX 50 jest często największa, a spready najwęższe.
Minimalny spread
1.6
Depozyt zabezpieczający
5%
Dźwignia finansowa
1:20
Prowizja
-
Godziny handlu
1:15 - 22:00 CET
2:15 – 22:00 CEST

Ciekawe fakty

EURO STOXX 50 to indeks 50 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na rynku publicznym w strefie euro. Pozwala on uzyskać ekspozycję na takie sektory gospodarki strefy euro jak technologia, finanse czy opieka zdrowotna.

W skład indeksu EURO STOXX 50 wchodzą spółki z wielu europejskich krajów, jednak największy udział w indeksie posiadają przedsiębiorstwa francuskie (41,4%) oraz niemieckie (26,4%). Indeks EURO STOXX 50 tworzą jednak również spółki z mniejszych państw takich jak Niderlandy, Belgia czy Irlandia.

EURO STOXX 50 to indeks ważony kapitalizacją rynkową, skorygowaną o liczbę akcji każdej spółki pozostających w obrocie. Oznacza to, że na wycenę indeksu mają wpływ nie tylko aktualne ceny akcji spółek wchodzących w skład indeksu, ale również ich liczba.

Na wycenę EURO STOXX 50 mogą wpływać różne wydarzenia gospodarcze strefy euro. Inwestując w indeks EURO STOXX 50 należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak dynamika PKB, poziom stopy bezrobocia, czy polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego, ponieważ mogą one wpływać na poziom indeksu.

Ze względu na fakt, że EURO STOXX 50 odwzorowuje zmiany wyceny spółek działających w strefie euro, na jego wyniki mogą pośrednio wpływać także zmiany wartości euro. Silniejsza waluta może mieć bowiem wpływ na wyniki spółek w regionie, które w dużej mierze polegają na eksporcie.

EURO STOXX 50 traktowany jest jako benchmark dla europejskich funduszy inwestycyjnych, których celem jest osiągnięcie stopy zwrotu wyższej niż ta osiągnięta przez indeks. EURO STOXX 50 jest ponadto istotnym wskaźnikiem kondycji gospodarczej strefy euro.

Indeks EURO STOXX 50 zaczął być obliczany w lutym 1998 roku, choć jego historyczne wyceny sięgają grudnia 1991 roku, gdy wartość bazowa indeksu została ustalona na poziomie 1000 punktów.

Chociaż indeks EURO STOXX 50 śledzi zmiany wyceny największych spółek strefy euro, to jednak ze względu na pozycję gospodarczą Europy na świecie, może on wykazywać korelację z rynkami globalnymi. Istotne w trakcie inwestowania w indeks EURO STOXX 50 jest zrozumienie międzynarodowych powiązań gospodarczych.

Ekspozycja na EURO STOXX 50 może pomóc w dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Uwzględnienie w nim akcji spółek ze strefy euro może zrównoważyć ryzyko związane z inwestycjami w akcje spółek z innych części świata.

Miej wszystkie swoje inwestycje zawsze pod ręką

Dzięki wielokrotnie nagradzanej i łatwej w obsłudze aplikacji inwestycyjnej XTB

AKTUALNE WIADOMOŚCI

Trzymaj rękę na pulsie dzięki naszym aktualnym wiadomościom

Komentarz giełdowy: Tydzień spadków na europejskich...

24 maja 2024

Komentarz giełdowy: Akcje europejskie na...

9 maja 2024

Komentarz giełdowy: Euforyczna sesja na rynku...

2 listopada 2023
Więcej wiadomości
UZYSKAJ DOSTĘP

Jak inwestować w CFD na indeksy z XTB?

1. Otwórz konto

Wypełnij formularz i prześlij odpowiednie dokumenty - wszystko bez zbędnych formalności. Otwarcie konta zależy od oceny adekwatności, weryfikowanej testem.

2. Wpłać depozyt

Wybierz jedną z wielu dostępnych metod wpłaty depozytu, w tym bezpłatne płatności natychmiastowe.

3. Zacznij inwestować

Wybieraj spośród 20+ CFD na surowce i ponad 6300+ innych instrumentów.

1. Pobierz aplikację

Odwiedź swój sklep mobilny i pobierz naszą aplikację całkowicie za darmo

2. Otwórz konto

Wypełnij formularz i prześlij odpowiednie dokumenty - wszystko bez zbędnych formalności. Otwarcie konta zależy od oceny adekwatności, weryfikowanej testem.

3. Wpłać depozyt i zacznij inwestować

Wybierz jedną z wielu metod wpłaty depozytu, w tym bezpłatne płatności natychmiastowe.

DLACZEGO XTB?

Dlaczego warto inwestować w XTB?

Innowacyjna platforma

Nieustannie pracujemy nad rozwojem naszej autorskiej i wielokrotnie nagradzanej platformy inwestycyjnej, aby mieć pewność, że odpowiada ona wszystkim Twoim potrzebom. Dostępna jest ona zarówno w wersji desktopowej, jak i mobilnej.

Regulacje

Jesteśmy jedną z największych notowanych na giełdzie firm brokerskich na świecie, nadzorowaną przez kilka renomowanych organów nadzorczych. Jesteśmy również objęci funduszem odszkodowawczym.

Wielojęzyczna i wysoko wykwalifikowana obsługa klienta

Nasz zespół wsparcia jest dostępny 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku.

NAJPOPULARNIEJSZE INSTRUMENTY

Sprawdź więcej instrumentów

Wszystkie indeksy giełdowe
Edukacja

Zapoznaj się z obszerną Bazą Wiedzy

S&P 500 - jak inwestować w indeks S&P 500 (US500)?

Indeks NASDAQ - Jak inwestować w indeks NASDAQ (US 100)?

Indeks VIX - jak inwestować w indeks zmienności (VOLX)?

FAQ

Masz pytania?

XTB oferuje CFD na indeksy

EURO STOXX 50 to indeks 50 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na rynku publicznym w strefie euro. Indeks ten często traktowany jest jako punkt odniesienia dla europejskich funduszy inwestycyjnych, których celem jest osiągnięcie stopy zwrotu wyższej niż rynkowa i jest istotnym wskaźnikiem kondycji gospodarczej regionu.

Ekspozycję na indeks EURO STOXX 50 można uzyskać za pomocą różnych instrumentów finansowych takich jak np. kontrakty terminowe czy kontrakty różnic kursowych (CFD). XTB umożliwia uzyskanie ekspozycji na kontrakty terminowe bazujące na wycenie indeksu EURO STOXX 50 za pomocą CFD na EU50.

Podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, inwestowanie w indeks EURO STOXX 50 wiąże się z ryzykiem. Inwestorzy korzystający z kontraktów CFD w celu uzyskania ekspozycji na kontrakty terminowe bazujące na indeksie EURO STOXX 50 powinni pamiętać o tym, że instrumenty te wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej, który może zwielokrotnić potencjalne zyski z inwestycji, ale również pogłębić możliwe straty.

Na wycenę EURO STOXX 50 mogą wpływać różne wydarzenia gospodarcze strefy euro. Inwestując w EURO STOXX 50 należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak dynamika PKB, poziom stopy bezrobocia, czy polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego, ponieważ mogą one wpływać na poziom indeksu.

Najlepszym momentem na inwestowanie w indeks EURO STOXX 50 jest sesja europejska, która trwa między 9:00 a 18:00 CET (czasu środkowoeuropejskiego). Okres pomiędzy godziną 14:00 i 18:00 to czas, kiedy na sesję europejską nakłada się również sesja giełdowa w Nowym Jorku. W trakcie tego okna czasowego płynność EURO STOXX 50 jest często największa, a spready najwęższe.

Kapitalizacja rynkowa to łączna wartość akcji spółki znajdujących się w obrocie. Spółki, których akcje są wyżej wyceniane na rynku mają większy wpływ na zmianę wyceny indeksu EURO STOXX 50 niż spółki, których akcje są tańsze.

Indeksy i akcje to nie to samo. Indeks jest statystyczną miarą zmian w portfelu akcji. Sam w sobie nie jest akcją, ale raczej złożeniem wyników grupy akcji. Akcje, z drugiej strony, są indywidualnymi papierami wartościowymi, które reprezentują własność konkretnej firmy.

Nie ma jednego "najlepszego" indeksu do handlu. Najlepszy indeks do handlu zależy od twoich własnych celów inwestycyjnych, tolerancji na ryzyko i szeregu innych czynników. Niektóre popularne wśród inwestorów indeksy to np. S&P 500, NASDAQ Composite i Dow Jones Industrial Average.

Trudno jest uszeregować indeksy wedle wagi, ponieważ różne indeksy są zaprojektowane do śledzenia różnych rodzajów segmentów rynku i mają różne metodologie. Niektóre z najbardziej znanych indeksów obejmują: S&P 500, NASDAQ Composite, Dow Jones Industrial Average, FTSE 100 czy Nikkei 225.

Możliwe jest inwestowanie zarówno na Forex jak i inwestowanie indeksami, ale są to zupełnie inne instrumenty. Forex polega na handlu walutami, podczas gdy indeksy reprezentują wynik grupy akcji. Nie można powiedzieć, czy jeden z tych rynków jest "lepszy" od drugiego, ponieważ wybór instrumentu do handlu będzie zależał od indywidualnych celów inwestora i tolerancji na ryzyko.
Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język