Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na indeks odzwierciedlający 50 największych europejskich spółek notowanych na rynku zorganizowanym.