Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.
Pobierz bezpłatną aplikację
O INSTRUMENCIE

Inwestuj w CFD na UK100

UK100 to indeksowy instrument pochodny oparty o wycenę kontraktów terminowych na indeks FTSE 100. FTSE 100, to ważony kapitalizacją indeks giełdowy składający się ze 100 największych spółek notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Indeks reprezentuje około 80% całkowitej kapitalizacji rynkowej londyńskiej giełdy i jest powszechnie traktowany jako wskaźnik kondycji brytyjskiego rynku akcji. Jednym z interesujących faktów dotyczących FTSE 100 jest to, że największy wpływ na jego wycenę ma zaledwie kilka sektorów brytyjskiej gospodarki. Około 16% indeksu stanowią spółki sektora finansowego, w dalszej kolejności znajdziemy spółki z sektora dóbr konsumpcyjnych, opieki zdrowotnej oraz sektora energetycznego. Wagi poszczególnych sektorów zmieniają się w czasie, ale słaba kondycja np. sektora bankowego może mieć zauważalny wpływ na ogólne wyniki indeksu. Ekspozycję na indeks FTSE 100 można uzyskać za pośrednictwem różnych instrumentów finansowych, w tym kontraktów CFD. Kontrakty na różnice kursowe to rodzaj instrumentu pochodnego, który pozwala inwestorom spekulować na ruchach cen aktywów bazowych przy jednoczesnym braku konieczności ich faktycznego posiadania. Oznacza to, że inwestorzy mogą potencjalnie czerpać zyski zarówno ze wzrostu jak i spadku wyceny aktywa bazowego, jakim w przypadku UK100 są kontrakty terminowe na indeks FTSE 100. XTB oferuje kontrakty CFD na UK100 i wiele innych - dowiedz się więcej. W przypadku FTSE 100, najlepszym momentem na inwestowanie są godziny pracy Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Zazwyczaj jest to okres pomiędzy godz. 9:00 a 17:30 (sesja handlowa w Londynie trwa 8,5 godziny), jednak najwyższą płynnością, a przez to najkorzystniejszymi warunkami handlowymi cechuje się okres pomiędzy 14:00 a 17:30 czasu polskiego, gdy sesje handlowe w Londynie oraz Nowym Jorku nakładają się na siebie. Innym interesującym faktem dotyczącym FTSE 100 jest to, że około 75% przychodów spółek wchodzących w skład indeksu pochodzi z zagranicy co sprawia, że jest on pod silnym wpływem globalnego otoczenia makroekonomicznego. W związku z tym zmiany globalnych stóp procentowych, napięcia handlowe i ryzyko geopolityczne mogą znacząco wpływać na wycenę indeksu FTSE 100. Należy pamiętać, że inwestowanie za pomocą kontraktów CFD wiąże się z ryzykiem i może nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Ze względu na fakt, że kontrakty CFD wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej, niezbędne jest posiadanie dobrze przemyślanej strategii inwestycyjnej, zasad zarządzania ryzykiem oraz dogłębnego zrozumienia potencjalnego ryzyka.
Minimalny spread
1.6
Depozyt zabezpieczający
5%
Dźwignia finansowa
1:20
Prowizja
-
Godziny handlu
2:00 - 22:00

Ciekawe fakty

Indeks FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index), został utworzony 3 stycznia 1984 roku. FTSE 100, często nazywany "Footsie", był wynikiem współpracy między Financial Times oraz London Stock Exchange.

Indeks FTSE 100 składa się ze 100 największych pod względem kapitalizacji rynkowej spółek notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pomimo krajowych konotacji, indeks obejmuje wiele firm międzynarodowych, co sprawia, że FTSE 100 jest wrażliwe na globalne zawirowania gospodarcze.

FTSE 100 to indeks ważony kapitalizacją co sprawia, że spółki o większej kapitalizacji rynkowej mają większy wpływ na wycenę indeksu. Ta metoda konstrukcji indeksu giełdowego jest powszechnie stosowana na całym świecie.

Wartość indeksu FTSE 100 jest obliczana w czasie rzeczywistym i aktualizowana co sekundę w trakcie godzin notowań. Ciągłe obliczenia zapewniają natychmiastowy wgląd w wyniki szerokiego rynku oraz spółek wchodzących w skład indeksu.

Pomimo tego, że FTSE 100 odzwierciedla przede wszystkim wyniki dużych międzynarodowych firm, jest uważany za ważny wskaźnik bieżącej koniunktury. Należy jednak zauważyć, że ze względu na jego międzynarodowy skład, może on nie odzwierciedlać kondycji wyłącznie brytyjskiej gospodarki.

FTSE 100 wykorzystywany jest jako benchmark dla wyników inwestycyjnych dla inwestorów na całym świecie. Zastąpił on starszy, ważony cenami indeks FT30 i stał się główną miarą porównawczą wyników dla większości inwestorów.

Na przestrzeni lat indeks FTSE 100 doświadczał zarówno wzlotów, jak i upadków, odzwierciedlając globalną sytuację gospodarczą. FTSE 100 osiągnął lokalny szczyt w trakcie boomu "dot com", a jego spadki odzwierciedlały dekoniunkturę jaka nastąpiła po przebiciu bańki internetowej. Ruchy indeksu korespondują z globalnymi trendami rynkowymi.

Indeks FTSE 100 jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych indeksów giełdowych na świecie. Jego popularność wykracza poza Wielką Brytanię, zapewniając inwestorom z całego świata wgląd w jeden z kluczowych rynków finansowych na świecie.

Indeks FTSE 100 jest obliczany przez FTSE Group, spółkę zależną London Stock Exchange Group. Grupa dba o to, by indeks dokładnie odzwierciedlał kapitalizację rynkową 100 największych spółek notowanych na LSE.

W skład indeksu FTSE 100 wchodzą spółki z wielu sektorów takich jak na przykład finanse, ochrona zdrowia, energia czy górnictwo. Szeroka reprezentacja różnych sektorów gospodarki sprawia, że indeks FTSE 100 zapewnia zrównoważony obraz brytyjskiego rynku.

Miej wszystkie swoje inwestycje zawsze pod ręką

Dzięki wielokrotnie nagradzanej i łatwej w obsłudze aplikacji inwestycyjnej XTB

AKTUALNE WIADOMOŚCI

Trzymaj rękę na pulsie dzięki naszym aktualnym wiadomościom

Komentarz giełdowy: Mieszane nastroje po...

5 stycznia 2024

Banki centralne napędziły byczy zryw na rynkach

15 grudnia 2023

Komentarz giełdowy: Indeksy giełdowe zyskują...

14 września 2023
Więcej wiadomości
UZYSKAJ DOSTĘP

Jak inwestować w CFD na indeksy z XTB?

1. Otwórz konto

Wypełnij formularz i prześlij odpowiednie dokumenty - wszystko bez zbędnych formalności. Otwarcie konta zależy od oceny adekwatności, weryfikowanej testem.

2. Wpłać depozyt

Wybierz jedną z wielu dostępnych metod wpłaty depozytu, w tym bezpłatne płatności natychmiastowe.

3. Zacznij inwestować

Wybieraj spośród 20+ CFD na surowce i ponad 6200+ innych instrumentów.

1. Pobierz aplikację

Odwiedź swój sklep mobilny i pobierz naszą aplikację całkowicie za darmo

2. Otwórz konto

Wypełnij formularz i prześlij odpowiednie dokumenty - wszystko bez zbędnych formalności. Otwarcie konta zależy od oceny adekwatności, weryfikowanej testem.

3. Wpłać depozyt i zacznij inwestować

Wybierz jedną z wielu metod wpłaty depozytu, w tym bezpłatne płatności natychmiastowe.

DLACZEGO XTB?

Dlaczego warto inwestować w XTB?

Innowacyjna platforma

Nieustannie pracujemy nad rozwojem naszej autorskiej i wielokrotnie nagradzanej platformy inwestycyjnej, aby mieć pewność, że odpowiada ona wszystkim Twoim potrzebom. Dostępna jest ona zarówno w wersji desktopowej, jak i mobilnej.

Regulacje

Jesteśmy jedną z największych notowanych na giełdzie firm brokerskich na świecie, nadzorowaną przez kilka renomowanych organów nadzorczych. Jesteśmy również objęci funduszem odszkodowawczym.

Wielojęzyczna i wysoko wykwalifikowana obsługa klienta

Nasz zespół wsparcia jest dostępny 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku.

NAJPOPULARNIEJSZE INSTRUMENTY

Sprawdź więcej instrumentów

Wszystkie indeksy giełdowe
Edukacja

Zapoznaj się z obszerną Bazą Wiedzy

S&P 500 - jak inwestować w indeks S&P 500 (US500)?

Indeks NASDAQ - Jak inwestować w indeks NASDAQ (US 100)?

Indeks VIX - jak inwestować w indeks zmienności (VOLX)?

FAQ

Masz pytania?

XTB oferuje CFD na indeksy

FTSE 100 to indeks 100 największych spółek notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, uszeregowanych według ich kapitalizacji rynkowej. Indeks ten jest powszechnie traktowany jako benchmark brytyjskiego rynku akcji.

W skład indeksu FTSE 100 wchodzą spółki z różnych sektorów, w tym finansowego, dóbr konsumpcyjnych, opieki zdrowotnej czy energii. Spółki wchodzące w skład indeksu FTSE 100 reprezentują około 80% całkowitej kapitalizacji rynkowej Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Istnieje kilka instrumentów finansowych pozwalających na uzyskanie ekspozycji na indeks FTSE 100. Popularnym wśród inwestorów wyborem są kontrakty na różnice kursowe (CFD). Kontrakty CFD są rodzajem instrumentów pochodnych, które umożliwiają inwestorom spekulowanie na ruchu ceny aktywa bazowego bez konieczności jego faktycznego posiadania.


XTB oferuje kontrakty CFD na UK100 i wiele innych - dowiedz się więcej.

Handel na indeksie FTSE 100 co do zasady jest możliwy w godzinach pracy Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dzięki kontraktom CFD na UK100 dostępnym w ofercie XTB, uzyskanie ekspozycji na wycenę indeksu 100 największych spółek notowanych na londyńskiej giełdzie możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 2:00 - 22:00. Należy jednak pamiętać o tym, że największa płynność, a zatem najlepsze warunki handlowe dla indeksu FTSE 100 mają miejsce między godziną 8:00 a 16:30 czasu brytyjskiego.

Ze względu na fakt, że wiele spółek wchodzących w skład FTSE 100 to spółki międzynarodowe, na duży wpływ na wycenę indeksu ma globalne otoczenie makroekonomiczne Decyzje głównych banków centralnych oraz napięcia handlowe czy kwestie geopolityczne mogą w znaczący sposób wpłynąć na wycenę indeksu.

Jak w przypadku każdej inwestycji, inwestowanie w indeks FTSE 100 wiąże się z ryzykiem. Wykorzystując kontrakty CFD w celu uzyskania ekspozycji na kontrakty terminowe na indeks FTSE 100 należy pamiętać, że instrumenty te wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej, który może doprowadzić do zwiększenia potencjalnych zysków z inwestycji, ale również może pogłębić możliwe straty. Przed rozpoczęciem inwestowania z pomocą kontraktów CFD inwestor powinien posiadać dobrze przemyślaną strategię zarządzania ryzykiem oraz dogłębnie rozumieć rynek na którym inwestuje.

Indeksy i akcje to nie to samo. Indeks jest statystyczną miarą zmian w portfelu akcji. Sam w sobie nie jest akcją, ale raczej złożeniem wyników grupy akcji. Akcje, z drugiej strony, są indywidualnymi papierami wartościowymi, które reprezentują własność konkretnej firmy.

Nie ma jednego "najlepszego" indeksu do handlu. Najlepszy indeks do handlu zależy od twoich własnych celów inwestycyjnych, tolerancji na ryzyko i szeregu innych czynników. Niektóre popularne wśród inwestorów indeksy to np. S&P 500, NASDAQ Composite i Dow Jones Industrial Average.

Trudno jest uszeregować indeksy wedle wagi, ponieważ różne indeksy są zaprojektowane do śledzenia różnych rodzajów segmentów rynku i mają różne metodologie. Niektóre z najbardziej znanych indeksów obejmują: S&P 500, NASDAQ Composite, Dow Jones Industrial Average, FTSE 100 czy Nikkei 225.

Możliwe jest inwestowanie zarówno na Forex jak i inwestowanie indeksami, ale są to zupełnie inne instrumenty. Forex polega na handlu walutami, podczas gdy indeksy reprezentują wynik grupy akcji. Nie można powiedzieć, czy jeden z tych rynków jest "lepszy" od drugiego, ponieważ wybór instrumentu do handlu będzie zależał od indywidualnych celów inwestora i tolerancji na ryzyko.
Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język