Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest na notowaniach obecnej ceny miedzi notowanej na rynku zorganizowanym.