Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na gaz ziemny notowanego na rynku zorganizowanym.