Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest na notowaniach obecnej ceny ropy naftowej WTI notowanej na rynku zorganizowanym.