Informácie pre klientov

streda - 13. marca 2019

Vážení Zákazníci,

dňa 13.03.2019 po ukončení obchodovania na inštrumentoch MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, USFANG, USFANG+, USFANG.. nastala zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:    

 - US.30., US.30, US.30.., US30, US.30+ -34 swapových bodov pre dlhé pozície; 34 swapových bodov pre krátke pozície

 - US.100.., US.100, US100, US.100+, US.100. -2775 swapových bodov pre dlhé pozície; 2775 swapových bodov pre krátke pozície

 - USFANG+, USFANG.., USFANG -166 swapových bodov pre dlhé pozície; 166 swapových bodov pre krátke pozície

 - US.500+, US500, US.500, US.500.., US.500. -50 swapových bodov pre dlhé pozície; 50 swapových bodov pre krátke pozície

 - US2000+, US2000, US2000., US2000.. -50 swapových bodov pre dlhé pozície; 50 swapových bodov pre krátke pozície

 - MEXComp.., MEXComp., MEXComp, MEXComp+ -205 swapových bodov pre dlhé pozície; 205 swapových bodov pre krátke pozície

Tím XTB

Vážení Zákazníci,

v súvislosti s aktualizáciou servera platformy by sme Vás radi informovali o dvoch dôležitých aktualizáciach:

 1. Nepovinná aktualizácia na verziu 2.15.3, ktorá sa uskutoční dnes, t. j. dňa 13. marca 2019. Aj napriek tomu, že je aktualizácia nepovinná Vám ju doporučujeme nainštalovať.
 2. Povinná aktualizácia na verziu 2.16.0, ktorá sa uskutoční v piatok v noci (15. marca 2019). Prosíme Vás o nainštalovanie aktualizácie na verziu 2.16.0 po piatku.

Dodatočne informujeme, že nebude možne odložiť inštaláciu aktualizácie na verziu 2.16.0 a bude ju potrebné inštalovať po výzve v platforme xStation.

V prípade otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

XTB

Dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, USFANG, USFANG+ a USFANG.. nastane zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný. Rozdiel ceny kontraktu je:

 • - US.100.., US.100, US100, US.100+, US.100. cca 28.00 indexových bodov
 • - USFANG+, USFANG.., USFANG cca 12.4 indexových bodov
 • - US.500+, US500, US.500, US.500.., US.500. cca 5.0 indexových bodov
 • - MEXComp.., MEXComp., MEXComp, MEXComp+ cca 335 indexových bodov
 • - US.30., US.30, US.30.., US30, US.30+ cca 36 indexových bodov
 • - US2000+, US2000, US2000., US2000.. cca 5.0 indexových bodov

To znamená, že ak po ukončení dnešného obchodovania nenastane nič zásadné, zajtrajšia otváracia cena pre uvedené inštrumenty bude nižšia, resp. vyššia o príslušné hodnoty. Zmena hodnoty pozície vyplývajúca zo zmeny ceny podkladového aktíva bude korigovaná pomocou swapových bodov. Presný počet swapových bodov bude známy po ukončení obchodovania daného inštrumentu.

Klientov s aktívnymi čakajúcimi pokynmi limit a stop, s limitmi blízko aktuálneho kurzu, prosíme o ich úpravu v súlade so zmenou hodnoty bázického inštrumentu. V opačnom prípade budú realizované podľa štandardných obchodných podmienok.

XTB

utorok - 12. marca 2019

Vážení Zákazníci,

dňa 12.03.2019 po ukončení obchodovania na inštrumentoch AUT20, AUT20+, AUT20.., DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, KOSP200, KOSP200+, KOSP200., KOSP200.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100, W.20, W.20+, W.20., W.20.., W20 nastala zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:               

 - W.20.., W20, W.20., W.20+, W.20 -40 swapových bodov pre dlhé pozície; 40 swapových bodov pre krátke pozície

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -31 swapových bodov pre dlhé pozície; 31 swapových bodov pre krátke pozície

 - SUI20+, SUI20., SUI20.., SUI20 181 swapových bodov pre dlhé pozície; -181 swapových bodov pre krátke pozície

 - EU.50+, EU.50.., EU.50., EU.50, EU50 850 swapových bodov pre dlhé pozície; -850 swapových bodov pre krátke pozície

 - AUT20+, AUT20, AUT20.. 106 swapových bodov pre dlhé pozície; -106 swapových bodov pre krátke pozície

 - ITA.40+, ITA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40. 557 swapových bodov pre dlhé pozície; -557 swapových bodov pre krátke pozície

 - KOSP200.., KOSP200., KOSP200, KOSP200+ -6 swapových bodov pre dlhé pozície; 6 swapových bodov pre krátke pozície

 - SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ 23 swapových bodov pre dlhé pozície; -23 swapových bodov pre krátke pozície

 - FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 195 swapových bodov pre dlhé pozície; -195 swapových bodov pre krátke pozície

 - UK.100.., UK.100., UK100, UK.100, UK.100+ 835 swapových bodov pre dlhé pozície; -835 swapových bodov pre krátke pozície

 - NED25., NED25.., NED25, NED25+ 225 swapových bodov pre dlhé pozície; -225 swapových bodov pre krátke pozície

 - DE30, DE.30, DE.30+, DE.30.., DE.30. -165 swapových bodov pre dlhé pozície; 165 swapových bodov pre krátke pozície

Tím XTB

Dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch AUT20, AUT20+, AUT20.., DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, KOSP200, KOSP200+, KOSP200., KOSP200.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100, W.20, W.20+, W.20., W.20.. a W20 nastane zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný. Rozdiel ceny kontraktu je:

 • NED25., NED25.., NED25, NED25+ cca -2.10 indexových bodov
 • OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ cca 0.34 USD
 • SUI20+, SUI20., SUI20.., SUI20 cca -184 indexových bodov
 • UK.100.., UK.100., UK100, UK.100, UK.100+ cca -84.0 indexových bodov
 • EU.50+, EU.50.., EU.50., EU.50, EU50 cca -84.0 indexových bodov
 • FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ cca -18.5 indexových bodov
 • ITA.40+, ITA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40. cca -555 indexových bodov
 • AUT20+, AUT20, AUT20.. cca -95 indexových bodov
 • KOSP200.., KOSP200., KOSP200, KOSP200+ cca 0.6 indexových bodov
 • DE30, DE.30, DE.30+, DE.30.., DE.30. cca 16.5 indexových bodov
 • W.20.., W20, W.20., W.20+, W.20 cca 1.0 indexových bodov
 • SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ cca -58 indexových bodov

To znamená, že ak po ukončení dnešného obchodovania nenastane nič zásadné, zajtrajšia otváracia cena pre uvedené inštrumenty bude nižšia, resp. vyššia o príslušné hodnoty. Zmena hodnoty pozície vyplývajúca zo zmeny ceny podkladového aktíva bude korigovaná pomocou swapových bodov. Presný počet swapových bodov bude známy po ukončení obchodovania daného inštrumentu.

Klientov s aktívnymi čakajúcimi pokynmi limit a stop, s limitmi blízko aktuálneho kurzu, prosíme o ich úpravu v súlade so zmenou hodnoty bázického inštrumentu. V opačnom prípade budú realizované podľa štandardných obchodných podmienok.

XTB

piatok - 8. marca 2019

Vzhľadom na zmenu času (prechod na letný čas) v Spojených štátoch, budú dňa 10. marca 2019 zmenené obchodné hodiny na nasledujúcich inštrumentoch:

US30, US.30, US.30., US.30+, US.30.. – 23:05 – 21:15 a 21:30-22:00

US100, US.100, US.100., US.100+,US.100.. – 23:05 – 21:15 a 21:30-22:00

US500, US.500, US.500., US.500+, US.500.. – 23:05 – 21:15 a 21:30-22:00

US2000, US2000., US2000+, US2000.. – 03:05 – 22:00

TNOTE, TNOTE., TNOTE+, TNOTE.. – 23:35 – 22:00

SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs+, SUGARs.. – 09:30 – 18:00

COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs+, COTTONs.. – 07:30 – 19:20

COFFEE, COFFEE., COFFEE+, COFFEE.. - 10:15 – 18:30

COCOA, COCOA., COCOA+, COCOA.. – 10:45 – 18:30

SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN+, SOYBEAN.. – 01:05 – 13:45 a 14:35 – 19:00

WHEAT, WHEAT., WHEAT+, WHEAT.. – 01:05 – 13:45 a 14:35 – 19:00

CORN, CORN., CORN+, CORN.. - 01:05 – 13:45; 14:35 – 19:00

NATGAS, NATGAS., NATGAS+, NATGAS.. – 07:30 – 22:00

VOLX, VOLX., VOLX+, VOLX.. – 23:00 – 21:15

OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI+, OIL.WTI.. – 01:05 – 22:00

USDIDX, USDIDX., USDIDX.., USDIDX+ 01:00-22:00

GOLD, GOLDs, GOLDs., GOLDs+, XAUUSD.. – 23:00 – 22:00 (nedeľa od 23:05)

SILVER, SILVERs, SILVERs., SILVERs+, XAGUSD.. - 23:00 - 22:00 (nedeľa od 23:05)

PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+ - 23:00-22:00 (nedeľa od 23:05)

US30.cash, US100.cash, US500.cash - 23:05-21:15 a 21:30-22:00

Obchodovanie na inštrumentoch založených na amerických akciách – 14:30-21:00

Obchodné hodiny na inštrumentoch, ktoré nie sú uvedené vyššie, zostávajú nezmenené.

XTB

nomorenewstoshow