Založiť reálny účet Založit Demo

Informácie pre klientov

štvrtok - 16. mája 2019
22:29

Rolovanie na inštrumentoch NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.. (skutočnosť)

Vážení Zákazníci,

dňa 16.05.2019 po ukončení obchodovania na inštrumentoch NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.. nastala zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:

 - VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX -105 swapových bodov pre dlhé pozície; 105 swapových bodov pre krátke pozície

 - NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS -34 swapových bodov pre dlhé pozície; 34 swapových bodov pre krátke pozície

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -18 swapových bodov pre dlhé pozície; 18 swapových bodov pre krátke pozície

Tím XTB

9:51

Rolovanie na inštrumentoch NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.. (predpoklad)

Dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., VOLX, VOLX+, VOLX. a VOLX.. nastane zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:

  • VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX cca 0.47 indexových bodov
  • OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ cca 0.24 USD
  • NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS cca 0.036 USD

To znamená, že ak sa po ukončení dnešného obchodovania nenastane nič zásadné, zajtrajšia otváracia cena bude pre uvedené inštrumenty nižšia, resp. vyššia o príslušné hodnoty. Zmena hodnoty pozície vyplývajúca zo zmeny ceny podkladového aktíva bude korigovaná pomocou swapových bodov. Presný počet swapových bodov bude známy po ukončení obchodovania daného inštrumentu.

Klientov s aktívnymi čakajícími pokynmi limit a stop, s limitmi blízko aktuálneho kurzu, prosíme o ich úpravu v súlade so zmenou hodnoty bázického inštrumentu. V opačnom prípade budú realizované podľa štandardných obchodných podmienok.

XTB

utorok - 14. mája 2019
23:36

Rolovanie na inštrumentoch FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35 (skutočnosť)

Vážení Zákazníci,

dňa 14.05.2019 po ukončení obchodovania na inštrumentoch FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35 nastala zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:

 - FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 650 swapových bodov pre dlhé pozície; -650 swapových bodov pre krátke pozície

 - NED25., NED25.., NED25, NED25+ 85 swapových bodov pre dlhé pozície; -85 swapových bodov pre krátke pozície

 - SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ 41 swapových bodov pre dlhé pozície; -41 swapových bodov pre krátke pozície

Tím XTB

13:09

Rolovanie na inštrumentoch FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35 (predpoklad)

Informujeme, že vopred oznámený dátum rolovania inštrumentov OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ bol zmenený na 16. mája 2019.

Dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.. a SPA35 nastane zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:

NED25., NED25.., NED25, NED25+ cca -0.90 indexových bodov

FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ cca -65.5 indexových bodov

SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ cca -41 indexových bodov

To znamená, že ak sa po ukončení dnešného obchodovania nenastane nič zásadné, zajtrajšia otváracia cena bude pre uvedené inštrumenty nižšia, resp. vyššia o príslušné hodnoty. Zmena hodnoty pozície vyplývajúca zo zmeny ceny podkladového aktíva bude korigovaná pomocou swapových bodov. Presný počet swapových bodov bude známy po ukončení obchodovania daného inštrumentu.

Klientov s aktívnymi čakajícími pokynmi limit a stop, s limitmi blízko aktuálneho kurzu, prosíme o ich úpravu v súlade so zmenou hodnoty bázického inštrumentu. V opačnom prípade budú realizované podľa štandardných obchodných podmienok.

XTB

piatok - 10. mája 2019
9:01

Rolovania, sviatky a dividendy v priebehu budúceho týždňa

                                                       Deriváty CFD – Forex, Komodity, Indexy a Kryptomeny

Rolovania:

14.05 utorok - FRA40, FRA40., FRA40.., FRA40+, SPA35, SPA35., SPA35.., SPA35+, NED25, NED25., NED25.., NED25+, OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+.

16.05 štvrtok – NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+

Sviatky (zmena obchodných hodín):​​​​​​​

13.05 pondelok – HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+, CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+, Hkcash, CHNcash – zrušené obchodovanie

Dividendy:​​​​​​​

13.05 pondelok – US100.cash, US500.cash, EU50.cash,

14.05 utorok - US30.cash, US100.cash, US500.cash, FRA40.cash, SPA35.cash

15.05 streda - US30.cash, US100.cash, US500.cash, UK100.cash, EU50.cash,

16.05 štvrtok - US30cash, US100.cash, US500.cash, EU50.cash, SPA35.cash, FRA40.cash, HKcash

17.05 piatok - US100.cash, US500.cash, EU50.cash, HKcash

                                                     Inštrumenty OMI – Akcie CFD, ETF CFD a Syntetické akcie​​​​​​​

Dividendy, emisné práva, rozdelenia a zlúčenia:  ​​​​​​​

13.05 pondelok - dividendy na  ADS.USAGN.USBPOST.BECOFB.BEDUE.DEEDP.PTFDR.FRGIL.DEHBI.USKMT.USNYCB.USPCAR.USPHIA.NLSKA.PLTEP.FRWEC.USWELL.USZV.IT

14.05 utorok  - dividendy na  ADM.USAFG.USAGCO.USBBT.USCF.USCHD.USCOG.USCSL.USED.USENB.USEQT.USEXC.USFER.ESJBL.USKLAC.USKR.USMMB.FRMMS.USMRO.USNEU.PLPAYX.USPBF.USRLGY.USRRD.USSCHW.USSJR.USTFX.USTGT.USVIE.FRVLO.US,XEC.US

15.05 streda - dividendy na  AMG.USCAKE.USCC.USCNP.USCTT.PTDRE.USEOAN.DEGRA.USKOF.FRMMT.FRMPC.USMSFT.USOSK.USTJX.USVOW.DEVOW3.DEXLNX.USYUM.USZION.US

16.05 štvrtok - dividendy na AIV.USAMGN.USAPAM.NLBBY.UKBKH.USCGNX.USCVX.USDAN.USDPW.DEDUK.USEMR.USEUN2.DEFCPT.UKFLOT.UKGSK.UKHA.USHLT.USHRS.USHSBA.UKIDTM.UKIDWP.UKIEMB.UKIGLT.UKIHZU.UKINCH.UKIPRV.UKIQQ6.DEISDE.UK,ITKY.NLITRK.UKIUKP.UKIUS7.DEIUSM.DEIWDP.UKJEC.USJLL.USKCO.DELIGHT.NLLLL.USLLY.USLTAM.NLMHG.NOMOWI.NOMSCI.USMT.NLMTS.ESMVC.ESPAGE.UKRDSA.NLRDSA.UKRDSB.UKSAGA.UKSAP.DESDF.DESHW.USSJM.USSPG.USSTL.NOTGS.NOTSCO.UK,ULM.PLUTX.USV.USWHR.USWTR.US

17.05  piatok - dividendy na  ABC.USACP.PLBG.USBMW.DEBOSS.DEDK.USFME.DEFOX.USFOXA.USHFC.USJEF.USMAIN.USMCO.USMLCO.USMUR.USNEX.FRPGHN.CHPSX.USR.USSO.USTEMN.CHVNA.DEWBA.USWWD.USZIL2.DE

Sviatky (zmena obchodných hodín):​​​​​​​

17.05  piatok - Dánsko, Nórsko - zrušené obchodovanie

Upozorňujeme, že uvedené dátumy a podmienky korporátnych události sú predmetom denných zmien. Všetky aktuálne informácie o dividendách nájdete v platforme xStation (menu „Informácie o inštrumente“).

Tím XTB

piatok - 3. mája 2019
7:26

Rolovania, sviatky a dividendy v priebehu budúceho týždňa:

Deriváty CFD – Forex, Komodity, Indexy a Kryptomeny

Rolovania:

V priebehu nasledujúceho týždňa nebudú rolovania.

Dividendy:

06.05 pondelok – US100.cash, EU50.cash,

07.05 utorok – US100.cash, EU50.cash, FRA40.cash,

08.05 streda – US100.cash, US500.cash, UK100.cash, US30.cash,

09.05 štvrtok – US100.cash, EU50.cash, FRA40.cash, US30.cash, US500.cash,

10.05 piatok - US500.cash, US100.cash, EU50.cash, FRA40.cash.

Sviatky (zmena obchodných hodín):

06.05 pondelok – UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, UK.100.cash, KOSP2000, KOSP2000., KOSP2000.., KOSP2000+,  JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+, ALUMINIUM, ALUMINIUM., ALUMINIUM.., ALUMINIUM+, COPPER, COPPER., COPPER.., COPPER+, NICKEL, NICKEL., NICKEL.., NICKEL+, ZINC, ZINC., ZINC.., ZINC+ - zrušené obchodovanie

COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+ - obchodné hodiny: 13:30-19:30
SUGAR, SUGAR., SUGAR.., SUGAR+ - obchodné hodiny: 13:30-19:00

08.05 streda – CZKCASH, CZKCASH., CZKCASH.., CZKCASH+ - zrušené obchodovanie

09.05 štvrtok – RUS50, RUS50., RUS50.., RUS50+ - zrušené obchodovanie

10.05 piatok – RUS50, RUS50., RUS50.., RUS50+ - zrušené obchodovanie

Inštrumenty OMI – Akcie CFD, ETF CFD a Syntetické akcie

Dividendy, emisné práva, rozdelenia a zlúčenia:      

Nižšie nájdete zoznam korporátnych události pre budúci týždeň:  

06.05 - dividendy na ABB.SE, ABBN.CH, BAS.DE, BOL.SE, BSS.IT, COLOB.DK, FE.US, GCO.ES, INTC.US, LIT.IT, LKD.PL, MET.US, RPC.PL, RWE.DE, SCHA.NO, SCHB.NO, UBSG.CH

07.05 - dividendy na AAL.US, ABI.BE, APTV.US, ARLP.US, BN.FR, BUD.US, FII.US, GALP.PT, JMT.PT, KBC.BE, LOGM.US, MAC.US, MKTX.US, SECUB.SE, TEL2B.SE, WCN.US, WETF.US

08.05 - dividendy na AKERBP.NO, BEFB.BE, BME.ES, EDPR.PT, ETR.US, FPE3.DE, HMB.SE, HOT.DE, KINVB.SE, LHA.DE, LSTR.US, NHY.NO, RF.FR, RGA.US, SBUX.US, TEG.DE, TEL.NO, UNI.ES, YAR.NO

09.05 – dividendy na AA.UK, ADM.UK, AEP.US, ALV.DE, BA.US, BEKB.BE, BP.UK, BP.US, CARD.UK, CIT.US, CNA.UK, CO.FR, COST.US, CXO.US, DB1.DE, ENIA.US, EOCC.US, GBF.DE, HNR.DE, HSX.UK, IBM.US, INVEB.SE, IVZ.US, OLN.US, PFE.US, PH.US, PPG.US, ROL.US, SAN.FR, SIRI.US, SOF.BE, SON.US, STZ.US, TECH.US, WAB.US, WFC.US, WMT.US, WRK.US

10.05 - dividendy na AAPL.US, ACC.US, ADS.DE, AWK.US, BOKA.NL, COP.US, DHI.US, DSM.NL, ETFC.US, GWW.US, HEI.DE, HIW.US, HP.US, KGX.DE, KKR.US, PZZA.US, ROK.US, TLX.DE, VIFN.CH, XOM.US

Sviatky (zmena obchodných hodín):

6.05 - Veľká Británia - zrušené obchodovanie

8.05 - Česká republika - zrušené obchodovanie

Upozorňujeme, že uvedené dátumy a podmienky korporátnych události sú predmetom denných zmien. Všetky aktuálne informácie o dividendách nájdete v platforme xStation (menu „Informácie o inštrumente“).

XTB

nomorenewstoshow