Založiť reálny účet Založit Demo

Informácie pre klientov

utorok - 16. apríla 2019
14:40

Rolovanie na inštrumentoch BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., OIL, OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., OILs, OILs+, OILs., OILs.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35 (predpoklad)

Dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., OIL, OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., OILs, OILs+, OILs., OILs.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.. a SPA35 nastane zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:

  • NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS cca 0.044 USD
  • OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ cca 0.15 USD
  • NED25., NED25.., NED25, NED25+ cca -6.70 indexových bodov
  • OILs+, OIL, OILs, OILs., OILs.. cca -0.47 USD
  • FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ cca -62.0 indexových bodov
  • SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ cca -41 indexových bodov
  • BRAComp+, BRAComp., BRAComp, BRAComp.. cca 810 indexových bodov

To znamená, že ak sa po ukončení dnešného obchodovania nenastane nič zásadné, zajtrajšia otváracia cena bude pre uvedené inštrumenty nižšia, resp. vyššia o príslušné hodnoty. Zmena hodnoty pozície vyplývajúca zo zmeny ceny podkladového aktíva bude korigovaná pomocou swapových bodov. Presný počet swapových bodov bude známy po ukončení obchodovania daného inštrumentu. Klientov s aktívnymi čakajícími pokynmi limit a stop, s limitmi blízko aktuálneho kurzu, prosíme o ich úpravu v súlade so zmenou hodnoty bázického inštrumentu. V opačnom prípade budú realizované podľa štandardných obchodných podmienok.

S pozdravom
Tím XTB

12:13

Obchodné hodiny v priebehu veľkonočných sviatkov

Deriváty CFD – Forex, Komodity, Indexy a Kryptomeny

Vzhľadom na veľkonočné sviatky bude zrušené obchodovanie na nasledujúcich inštrumentoch:

19.04 piatok – AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+,HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+, CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+, NED25, NED25., NED25.., NED25+, BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+, MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+,ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, HUNComp, HUNComp., HUNComp.., HUNComp+, DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., BUND10Y+, SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, SUI20, SUI20., SUI20..,SUI20+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, CZKCASH, CZKCASH., CZKCASH.., CZKCASH+, AUT20.., AUT20+, USFANG.., USFANG+

US30, US.30, US.30., US.30.., US.30+, US100, US.100, US.100., US.100.., US.100+, US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+, US2000, US2000., US2000.., US2000+,

VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+, EMISS, EMISS., EMISS.., EMISS+, TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+,

OILs, OILs., OILs.., OILs+, OIL+, OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+, NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, ALUMINUM, ALUMINUM., ALUMINUM.., ALUMINUM+, COPPER, COPPER., COPPER.., COPPER+, NICKEL, NICKEL., NICKEL.., NICKEL+, ZINC, ZINC., ZINC.., ZINC+

SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+ COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+, WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+,

USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+, USDBRL, USDBRL., USDBRL.., USDBRL+,

GOLD, GOLDs, GOLDs., GOLDs+, XAUUSD, SILVER, SILVERs, SILVERs., SILVERs+, XAGUSD, PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+, USDIDX, USDIDX., USDIDX.., USDIDX+

DE30.cash, EU50.cash, FRA40.cash, HK.cash, ITA40.cash, SPA35.cash, UK100.cash, US100.cash, US30.cash, US500.cash

22.04 pondelok – AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, NED25, NED25., NED25.., NED25+, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, SUI20, SUI20., SUI20..,SUI20+, HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+, CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, W.20, W.20., W.20.., W.20+, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, CZKCASH, CZKCASH., CZKCASH.., CZKCASH+, AUT20.., AUT20+

EMISS, EMISS., EMISS.., EMISS+, BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., BUND10Y+, SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+,

ALUMINIUM, ALUMINIUM., ALUMINIUM.., ALUMINIUM+, COPPER, COPPER., COPPER.., COPPER+, NICKEL, NICKEL., NICKEL.., NICKEL+, ZINC, ZINC., ZINC.., ZINC+

DE30.cash, EU50.cash, FRA40.cash, HK.cash, ITA40.cash, SPA35.cash, UK100.cash

Vzhľadom na veľkonočné sviatky dôjde k zmene obchodných hodín na nasledujúcich inštrumentoch:

22.04 pondelok – COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, SUGAR, SUGAR., SUGAR.., SUGAR+ obchodovanie od 13:30

Inštrumenty OMI – Akcie CFD, ETF CFD a Syntetické akcie

Štátne sviatky (zmena obchodných hodín):

19.04 piatok – bude zrušené obchodovanie na všetkých trhoch

22.04 Pondelok – zrušené obchodovanie v nasledovných krajinách:

Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia.

Spojené štáty americké – obchodovanie od 15:30 do 22:00.

piatok - 12. apríla 2019
8:38

Rolovania, sviatky a dividendy v priebehu budúceho týždňa

 

  • Deriváty CFD – Forex, Komodity, Indexy a Kryptomeny

Rolovania​​​​​​​:

16.04 utorok – FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, NED25, NED25., NED25.., NED25+, BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+, NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OIL, OIL., OIL.., OIL+, OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+

Dividendy (paid in cash):

15.04 pondelok – US500.cash, EU50.cash, FRA40.cash,

16.04 utorok – US500.cash, US30.cash, EU50.cash, FRA40.cash, CZKCASH

17.04 streda – US500.cash, US30.cash, UK100.cash, SPA35.cash, CZKCASH

19.04 piatok – US500.cash

 

Státne sviatky:

18.04 štvrtok – MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+

19.04 piatok – AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+,HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+, CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+, NED25, NED25., NED25.., NED25+, BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+, MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+,ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, HUNComp, HUNComp., HUNComp.., HUNComp+, DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., BUND10Y+, SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, SUI20, SUI20., SUI20..,SUI20+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, CZKCASH, CZKCASH., CZKCASH.., CZKCASH+,

US30, US.30, US.30., US.30.., US.30+, US100, US.100, US.100., US.100.., US.100+, US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+, US2000, US2000., US2000.., US2000+,

VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+, EMISS, EMISS., EMISS.., EMISS+, TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+,

OILs, OILs., OILs.., OILs+, OIL+, OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+, NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, ALUMINUM, ALUMINUM., ALUMINUM.., ALUMINUM+, COPPER, COPPER., COPPER.., COPPER+, NICKEL, NICKEL., NICKEL.., NICKEL+, ZINC, ZINC., ZINC.., ZINC+

SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+ COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+, WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+,

USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+, USDBRL, USDBRL., USDBRL.., USDBRL+,

GOLD, GOLDs, GOLDs., GOLDs+, XAUUSD, SILVER, SILVERs, SILVERs., SILVERs+, XAGUSD, PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+, USDIDX, USDIDX., USDIDX.., USDIDX+

DE30.cash, EU50.cash, FRA40.cash, HK.cash, ITA40.cash, SPA35.cash, UK100.cash, US100.cash, US30.cash, US500.cash


 

 

Inštrumenty OMI – Akcie CFD, ETF CFD a Syntetické akcie​​​​​​​

Dividendy, emisné práva, rozdelenia a zlúčenia:

15.04 pondelok - dividendy na 1COV.DE, AIR.DE, AIR.ES, AIR.FR, BAP.US, EOG.US, NESN.CH, PNC.US, RPM.US, SSPG.UK, SX3PEX.DE, SX6PEX.DE, SX8PEX.DE, SXAPEX.DE, SXDPEX.DE, SXEPEX.DE, SXKPEX.DE, SXPPEX.DE, ZWC.PL

16.04 utorok - dividendy na AYI.US, KOMB.CZ, NEM.US, VIV.FR

17.04 streda - dividendy na AENA.ES, CBRL.US, CL.US, FL.US, ING.PL, KER.PL, MAIN.US, PG.US, PKI.US, PNR.US, STX.PL, ZTS.US

18.04 štvrtok - dividendy na AGK.UK, APA.US, BA.UK, BAMI.IT, BEI.DE, BOY.UK, CAPC.UK, CAT.US, CEY.UK, CPTA.US, DRX.UK, HTG.UK, INTU.UK, ISAT.UK, KAZ.UK, NEX.UK, NVG.PT, RB.UK, SPR.DE

 

Štátne sviatky (zmena obchodných hodin):

17.04 - Nórsko - polovica dňa: 09:00 - 13:00

18.04 - Nórsko, Dánsko - zrušené obchodovanie

18.04 - Švédsko - polovica dňa: 09:00 - 13:00

19.04 - Všetky trhy - zrušené obchodovanie

 

Upozorňujeme, že uvedené dátumy a podmienky korporátnych události sú predmetom denných zmien. Všetky aktuálne informácie o dividendách nájdete v platforme xStation (menu „Informácie o inštrumente“).

Pre kontrolu dátumov, kedy sa uskutočnia rolovania, môžete uplatniť našu Tabuľku rolovaní. Upozornenie na rolovania môžete zapnúť aj v Profile investora: „Môj profil“ -> „Oznámenia“ -> „Obchodné udalosti“.

Tím XTB

štvrtok - 11. apríla 2019
22:08

Rolovanie na inštrumentoch VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.. (skutočnosť)

Vážení Zákazníci,

dňa 11.04.2019 po ukončení obchodovania na inštrumentoch VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.. nastala zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:

 - VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX -170 swapových bodov pre dlhé pozície; 170 swapových bodov pre krátke pozície

Tím XTB

11:55

Rolovanie na inštrumentoch VOLX, VOLX+, VOLX. a VOLX.. (predpoklad)

Dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch VOLX, VOLX+, VOLX. a VOLX.. nastane zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:

- VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX cca 1.40 indexových bodov

To znamená, že ak po ukončení dnešného obchodovania nenastane nič zásadné, zajtrajšia otváracia cena pre uvedené inštrumenty bude nižšia, resp. vyššia o príslušné hodnoty. Zmena hodnoty pozície vyplývajúca zo zmeny ceny podkladového aktíva bude korigovaná pomocou swapových bodov. Presný počet swapových bodov bude známy po ukončení obchodovania daného inštrumentu.

Klientov s aktívnymi čakajúcimi pokynmi limit a stop, s limitmi blízko aktuálneho kurzu, prosíme o ich úpravu v súlade so zmenou hodnoty bázického inštrumentu. V opačnom prípade budú realizované podľa štandardných obchodných podmienok.

Tím XTB

piatok - 5. apríla 2019
13:39

Zmena času v Mexiku, Austrálii a Čile

Vzhľadom na prechod na letný čas v Mexiku a zimný čas v Austrálii a Čile sa obchodné hodiny pre niektoré finančné inštrumenty môžu meniť túto nedeľu, t. j. 7. apríla 2019. Sú to:

MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+ 14:30-21:00

AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+ 02:05-08:30, 9:15-23:00

USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+ 15:00-19:45

Tím XTB

nomorenewstoshow