Informácie pre klientov

štvrtok - 23. apríla 2020
20:24

Rollover CORN, CORN+, CORN., CORN.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT.. (skutočnosť)

Vážený Zákazník,

dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch CORN, CORN+, CORN., CORN.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT.. nastala zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:

 - SOYBEAN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. -750 swapových bodov pre dlhé pozície; 750 swapových bodov pre krátke pozície

 - CORN., CORN+, CORN, CORN.. -675 swapových bodov pre dlhé pozície; 675 swapových bodov pre krátke pozície

 - WHEAT.., WHEAT+, WHEAT., WHEAT 225 swapových bodov pre dlhé pozície; -225 swapových bodov pre krátke pozície

Tím XTB

9:20

Rollover CORN, CORN+, CORN., CORN.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT.. (predpoklad)

Vážený Zákazník,

dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch CORN, CORN+, CORN., CORN.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT. a WHEAT.. nastane zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný. 

 

Rozdiel ceny kontraktu je:

- CORN., CORN+, CORN, CORN.. cca. 7.50 indexových bodov

- SOYBEAN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. cca. 8.25 indexových bodov

- WHEAT.., WHEAT+, WHEAT., WHEAT cca. 0.75 indexových bodov

 

To znamená, že ak sa po ukončení dnešného obchodovania nenastane nič zásadné, zajtrajšia otváracia cena bude pre uvedené inštrumenty nižšia, resp. vyššia o príslušné hodnoty. Zmena hodnoty pozície vyplývajúca zo zmeny ceny podkladového aktíva bude korigovaná pomocou swapových bodov. Presný počet swapových bodov bude známy po ukončení obchodovania daného inštrumentu.

Klientov s aktívnymi čakajícími pokynmi limit a stop, s limitmi blízko aktuálneho kurzu, prosíme o ich úpravu v súlade so zmenou hodnoty bázického inštrumentu. V opačnom prípade budú realizované podľa štandardných obchodných podmienok.

Tím XTB

streda - 22. apríla 2020
utorok - 21. apríla 2020
23:44

Rollover NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL, OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., OILs, OILs+, OILs., OILs.. (skutočnosť)

Vážený Zákazník,

dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL, OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., OILs, OILs+, OILs., OILs.. nastala zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:

 - NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS -163 swapových bodov pre dlhé pozície; 163 swapových bodov pre krátke pozície

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -712 swapových bodov pre dlhé pozície; 712 swapových bodov pre krátke pozície

 - OILs+, OIL, OILs, OILs., OILs.. -395 swapových bodov pre dlhé pozície; 395 swapových bodov pre krátke pozície

Tím XTB

17:13

Rollover NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL, OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., OILs, OILs+, OILs., OILs.. (predpoklad)

Vážený Zákazník,

dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL, OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., OILs, OILs+, OILs. a OILs.. nastane zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný. 

Rozdiel ceny kontraktu je:

- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS cca 0.157 USD

- OILs+, OIL, OILs, OILs., OILs.. cca 4.70 USD

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ cca 8.78 USD

To znamená, že ak sa po ukončení dnešného obchodovania nenastane nič zásadné, zajtrajšia otváracia cena bude pre uvedené inštrumenty nižšia, resp. vyššia o príslušné hodnoty. Zmena hodnoty pozície vyplývajúca zo zmeny ceny podkladového aktíva bude korigovaná pomocou swapových bodov. Presný počet swapových bodov bude známy po ukončení obchodovania daného inštrumentu.

Klientov s aktívnymi čakajícími pokynmi limit a stop, s limitmi blízko aktuálneho kurzu, prosíme o ich úpravu v súlade so zmenou hodnoty bázického inštrumentu. V opačnom prípade budú realizované podľa štandardných obchodných podmienok.

Tím XTB

15:59

Rollover OIL – upozornenie

dovoľujeme si Vás informovať, že pri dnešnom prechode (rollover) na inštrumente OIL môžete očakávať potenciálne veľký rozdiel v cene medzi starým a novým kontraktom. Aktuálna cena pôvodnej zmluvy je 19,83 a nový kontakt je 24,5.

 

Ak ste nastavili stop-loss alebo take-profit pokyn blízko aktuálnej ceny, je vhodné ich upraviť na hodnoty podľa očakávaného rozdielu. Okrem toho je vhodné zaistiť na Vašom účte primeranú úroveň voľnej marže, aby nedošlo k aktivácii mechanizmu STOP-OUT.

 

Rollover môžeme zjednodušene definovať ako predĺženie dátumu vysporiadania kontraktu. Ide o prechod z aktuálne expirujúceho kontraktu podkladového aktíva na nasledujúci, dlhodobý kontrakt.

 

Rollover v XTB Vám umožňuje ponechať si otvorenú obchodnú pozíciu na vybranom finančnom inštrumente aj v prípade, že dochádza k prechodu z jedného kontraktného obdobia na nasledujúce. Vzhľadom k tomu, že niektoré inštrumenty v ponuke XTB sú založené na futures kontraktoch a nemajú konkrétny dátum splatnosti, musí dochádzať k ich pravidelnému rolovaniu.

 

V prípade, že máte počas rolloveru otvorený obchod na príslušnom trhu, budú vo Váš prospech alebo na ťarchu pripísané alebo odpočítané swapové body v rovnakej hodnote, ale s opačným znamienkom, ako by bola potenciálna strata alebo zisk z rolovania.

 

Swapové body budú vypočítané a kontrakt preklopí zajtra hneď po polnoci. Kotácie inštrumentu nasledujúci deň budú už založené na novom futures kontrakte.

nomorenewstoshow