Informácie pre klientov

streda - 13. marca 2024
22:42

Rollover GASOLINE, OIL.WTI, US100, US2000, US30, US500, USDIDX (skutočnosť)

Vážený Zákazník,

dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch GASOLINE, OIL.WTI, US100, US2000, US30, US500, USDIDX nastala zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:

- GASOLINE 89 swapových bodov pre dlhé pozície; -89 swapových bodov pre krátke pozície

- OIL.WTI 42 swapových bodov pre dlhé pozície; -42 swapových bodov pre krátke pozície

- US100 -25000 swapových bodov pre dlhé pozície; 25000 swapových bodov pre krátke pozície

- US2000 -240 swapových bodov pre dlhé pozície; 240 swapových bodov pre krátke pozície

- US500 -650 swapových bodov pre dlhé pozície; 650 swapových bodov pre krátke pozície

- US30 -453 swapových bodov pre dlhé pozície; 453 swapových bodov pre krátke pozície

- USDIDX 367 swapových bodov pre dlhé pozície; -367 swapových bodov pre krátke pozície

Tieto informácie platia pre vyššie uvedené inštrumenty dostupné vo všetkých ponukách na platformách xStation a MT4. Upozorňujeme, že názvy inštrumentov v jednotlivých ponukách sa môžu mierne líšiť. Podrobný zoznam všetkých názvov instrumentov je k dispozícii v TABUĽKE ZÚČTOVACÍCH ZÁLOH.

Tím XTB

7:06

Rollover GASOLINE, OIL.WTI, US100, US2000, US30, US500, USDIDX (predpoklad)

Vážený Zákazník,

dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch GASOLINE, OIL.WTI, US100, US2000, US30, US500 a USDIDX nastane zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Aktuálny rozdiel ceny medzi nasledujúcim kontraktom je:

- GASOLINE cca -0.86 USD

- US500 cca 63.8 indexových bodov

- US30 cca 447 indexových bodov

- OIL.WTI cca -0.30 USD

- USDIDX cca -0.390 indexových bodov

- US2000 cca. 23.8 indexových bodov

- US100 cca 249.00 indexových bodov

To znamená, že ak sa po ukončení dnešného obchodovania nenastane nič zásadné, zajtrajšia otváracia cena bude:
- US100, US2000, US30, US500 vyššia o príslušné hodnoty
- GASOLINE, OIL.WTI, USDIDX nižšia o príslušné hodnoty

Zmena hodnoty pozície vyplývajúca zo zmeny ceny podkladového aktíva bude korigovaná pomocou swapových bodov. Presný počet swapových bodov bude známy po ukončení obchodovania daného inštrumentu.

Klientov s aktívnymi čakajúcimi pokynmi limit a stop, s limitmi blízko aktuálneho kurzu, prosíme o ich úpravu v súlade so zmenou hodnoty bázického inštrumentu. V opačnom prípade budú realizované podľa štandardných obchodných podmienok.

Tieto informácie platia pre vyššie uvedené inštrumenty dostupné vo všetkých ponukách na platformách xStation a MT4. Upozorňujeme, že názvy inštrumentov v jednotlivých ponukách sa môžu mierne líšiť.

Podrobný zoznam všetkých názvov instrumentov je k dispozícii v TABUĽKE ZÚČTOVACÍCH ZÁLOH.

Dôležité:

Majte na pamäti, že po výpočte swapových bodov (ktoré sú vyjadrené na základe dvoch podkladových aktív) sa zmení hodnota finančných údajov na účte Zákazníka. Pri veľmi veľkej báze sa môže stať, že bude požadovaná ÚROVEŇ MARŽE nižšia, ako je potrebné. V takom prípade sa začne automatické uzatváranie pozícií, počnúc pozíciou, ktorá generuje najnižší finančný výsledok, a bude pokračovať až do okamihu, keď sa dosiahne požadovaná ÚROVEŇ MARŽE. Zákazníci by mali upraviť aj svoje aktívne čakajúce objednávky. Ak sa Zákazníkom nastavená úroveň pokynu nachádza v medzere (gape) súvisiacej s rolloverom, pokyn sa vykoná za otváraciu cenu inštrumentu. Aby sa predišlo tejto situácii, ČAKAJÚCE OBJEDNÁVKY musia byť odstránené pred koncom obchodnej seansy inštrumentu v deň rolloveru.

Tím XTB

utorok - 12. marca 2024
23:10

Rollover KOSP200, LEANHOGS, MEXComp (skutočnosť)

Vážený Zákazník,

dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch KOSP200, LEANHOGS, MEXComp nastala zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Rozdiel ceny kontraktu je:

- KOSP200 -15 swapových bodov pre dlhé pozície; 15 swapových bodov pre krátke pozície

- LEANHOGS -16850 swapových bodov pre dlhé pozície; 16850 swapových bodov pre krátke pozície

- MEXComp -891 swapových bodov pre dlhé pozície; 891 swapových bodov pre krátke pozície

Tieto informácie platia pre vyššie uvedené inštrumenty dostupné vo všetkých ponukách na platformách xStation a MT4. Upozorňujeme, že názvy inštrumentov v jednotlivých ponukách sa môžu mierne líšiť. Podrobný zoznam všetkých názvov instrumentov je k dispozícii v TABUĽKE ZÚČTOVACÍCH ZÁLOH.

Tím XTB

14:41

Rollover KOSP200, LEANHOGS, MEXComp (predpoklad)

Vážený Zákazník,

dnes po ukončení obchodovania na inštrumentoch KOSP200, LEANHOGS a MEXComp nastane zmena doby dodávky bázického kontraktu futures, na ktorý je príslušný inštrument viazaný.

Aktuálny rozdiel ceny medzi nasledujúcim kontraktom je:

- KOSP200 cca 1.5 indexových bodov

- MEXComp cca 790 indexových bodov

- LEANHOGS cca 16.600 USD

To znamená, že ak sa po ukončení dnešného obchodovania nenastane nič zásadné, zajtrajšia otváracia cena bude:
- KOSP200, LEANHOGS, MEXComp vyššia o príslušné hodnoty

Zmena hodnoty pozície vyplývajúca zo zmeny ceny podkladového aktíva bude korigovaná pomocou swapových bodov. Presný počet swapových bodov bude známy po ukončení obchodovania daného inštrumentu.

Klientov s aktívnymi čakajúcimi pokynmi limit a stop, s limitmi blízko aktuálneho kurzu, prosíme o ich úpravu v súlade so zmenou hodnoty bázického inštrumentu. V opačnom prípade budú realizované podľa štandardných obchodných podmienok.

Tieto informácie platia pre vyššie uvedené inštrumenty dostupné vo všetkých ponukách na platformách xStation a MT4. Upozorňujeme, že názvy inštrumentov v jednotlivých ponukách sa môžu mierne líšiť.

Podrobný zoznam všetkých názvov instrumentov je k dispozícii v TABUĽKE ZÚČTOVACÍCH ZÁLOH.

Dôležité:

Majte na pamäti, že po výpočte swapových bodov (ktoré sú vyjadrené na základe dvoch podkladových aktív) sa zmení hodnota finančných údajov na účte Zákazníka. Pri veľmi veľkej báze sa môže stať, že bude požadovaná ÚROVEŇ MARŽE nižšia, ako je potrebné. V takom prípade sa začne automatické uzatváranie pozícií, počnúc pozíciou, ktorá generuje najnižší finančný výsledok, a bude pokračovať až do okamihu, keď sa dosiahne požadovaná ÚROVEŇ MARŽE. Zákazníci by mali upraviť aj svoje aktívne čakajúce objednávky. Ak sa Zákazníkom nastavená úroveň pokynu nachádza v medzere (gape) súvisiacej s rolloverom, pokyn sa vykoná za otváraciu cenu inštrumentu. Aby sa predišlo tejto situácii, ČAKAJÚCE OBJEDNÁVKY musia byť odstránené pred koncom obchodnej seansy inštrumentu v deň rolloveru.

Tím XTB

9:34

US30, US100, US500, US2000, GASOLINE, OIL.WTI skrátené obchodovanie 13.03.2024

Vážený Zákazník,

z dôvodu zajtrajšieho rolloveru, t.j. 13.03.2024, bude obchodovanie na inštrumentoch US30, US100, US500, US2000, GASOLINE, OIL.WTI prebiehať len do 23:30.

Obchodovanie sa obnoví 14.03.2024 o 00:00.

 

XTB

piatok - 8. marca 2024
17:23

Obchodovanie s COTTON bolo zastavené

Vážený Zákazník,

z dôvodu prekročenia dolných limitov môže byť obchodovanie s COTTON na podkladovej burze dočasne zastavené. Obchodovanie bude obnovené čo najskôr.

XTB

nomorenewstoshow
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk