Trendové obchodovanie

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
  • Jeden z princípov technickej analýzy hovorí o tom, že trh sa hýbe v trendoch.
  • Znamená to, že je väčšia pravdepodobnosť pohybu trhu v súčasnom trende než v jeho opaku.

Obchodovanie je vo veľkej miere založené na pravdepodobnosti. Aby ste získali vyššiu pravdepodobnosť dosiahnutia zisku, je veľmi dôležité, aby ste vedeli identifikovať súčasný trend.
 
Často predtým, ako obchodník otvorí obchod, sám seba sa spýta: „Do ktorého smeru mám otvoriť obchod, aby som nastúpil do správny trendu?“
 
Existuje niekoľko metód, ktoré Vám pomôžu v identifikovaní smeru prevládajúceho trendu. Medzi ne patrí:

V tomto článku sa zameriame na identifikáciu trendov v niekoľkých príkladoch s použitím rôznych metód.

trendové obchodovanie v xStationNa rope   sme boli schopní identifikovať, že vrcholy a dná sa tvoria nižšie a nižšie v porovnaní s predchádzajúcimi. Toto je signál, že trh sa nachádza v klesajúcom trende.

Na druhej strane, ak by sa vrcholy a dná tvorili vyššie a vyššie, signalizuje nám to silu trhu a prevládajúci rastúci trh.  

rastúcí trh
V príklade vyššie je index US500  (S&P 500) s 200-dňovým jednoduchým kĺzavým  priemerom , ktorý sa vykreslil. Ak sa graf nachádza nad kĺzavým priemerom, je to signál, že trh je v rastúcom trende. Na druhej strane, ak sa trh nachádza pod kĺzavým priemerom, je to signál pre klesajúci trend. 

trendové obchodovanie - Fibonacciho ústupPosledný príklad je na menovom páre GBPUSD a použitá metóda je Fibonacciho ústup. Ide o metódu na základe trhovej geometrie, ktorá tvrdí, že ak súčasný korekčný pohyb na trhu je pod hranicou 41,4% zvoleného trhového pohybu, trh sa nachádza v klesajúcom trende. To je presne to, čo môžeme vidieť na GBPUSD vyššie, kde korekčný pohyb je nižšie ako 41,4% súčasného pohybu. Na druhej strane, ak trh vytvára rastúci pohyb, potom korekčný pohyb by nemal preraziť hranicu 41,4% rastúceho pohybu.

Na záver je potrebné povedať, že existuje mnoho metód na zistenie trendu a je to iba na obchodníkovi, aby si vybral nielen najefektívnejšiu metódu na obchodovanie, ale aj takú, ktorá je preňho ľahko aplikovateľná.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu