Fundamentálna analýza

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Pre obchodovanie na finančných trhoch používame dva prístupy analyzovania dát: 

  • Technická analýza 
  • Fundamentálna analýza

Technická analýza sa sústredí na štúdium grafov a samotných cien pomocou rôznych nástrojov.

Pomocou fundamentálnej analýzy sa zameriavame na makroekonomické údaje a politické udalosti. Obchodníci sa zameriavajú na dôležité makroekonomické udalosti, ktorým sa dáva najväčšia váha a ktoré v minulosti zaznamenali najväčší dopad na volatilitu na finančných trhoch. Trhová reakcia na tieto udalosti závisí na rozdiele medzi očakávaním samotného výsledku daného makra. Spravidla platí, čím je väčší absolútny rozdiel, tým sa dá očakávať väčšia reakcia. Medzi dôležité makroekonomické udalosti radíme:

  • menová politika centrálnych bánk
  • úrokové sadzby
  • devízové intervencie
  • údaje z trhu práce
  • úroveň inflácie

Lokálne správy geopolitického a hospodárskeho rázu budú mať vplyv na lokálnu menu, preto je dôležité udržať si základný prehľad. Neočakávané udalosti ako napr. prírodné katastrofy, vyhlásenia politikov a centrálnych bankárov mimo oficiálnych komunikačných kanálov budú tiež predstavovať významný faktor ovplyvňujúci pohyb trhov. Pre získanie prehľadu o makroekonomických udalostiach je dobré využiť makroekonomický kalendár, napr. v platforme xStation.

fundamentalna analyzaViac informácií o fundamentálnej analýze sa dozviete v tomto videu.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Fundamentálna analýza otázky: