26% "AI rally" na akciích GitLab po výsledcích a prognózách za 1. čtvrtletí 📈

17:22 6. júna 2023

Společnost Gitlab (GTLB.US), která působí v oblasti vývoje softwaru (DevOps), předložila lepší než očekávanou zprávu za 1. čtvrtletí a poskytla dobrý výhled do budoucna. Trh tuto společnost vnímá jako dalšího kandidáta na potenciální "rallye AI".

Výnosy: V roce 2017 dosáhla společnost DevOp na 1,5 mld: 126,88 mil. dolarů oproti prognóze 117 mil. dolarů a 87,41 mil. dolarů v 1Q 2022 (8 % nad prognózou 45 % r/r).

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Ztráta na akcii: USD oproti prognóze 0,14 USD (0,18 USD v roce 2022) (57 % nad prognózou).

Zejména Wall Street překvapila menší než předpokládaná ztráta na akcii, ale i předchozí zpráva z této stránky přinesla pozitivní zklamání (trh očekával ztrátu 0,15 USD, společnost prezentovala 0,03 USD, čímž překonala prognózu o 80 %). Spolu s GitLabem dnes posilují také akcie společnosti Smartsheet (SMAR.US), která působí ve stejném vývojářském odvětví.

Společnost v posledních čtyřech čtvrtletích čtyřikrát překonala konsenzuální odhady zisku na akcii. Společnost Needham & Company ocenila kroky managementu a uvedla, že výsledky ukazují lepší dynamiku a předvídatelnost rezervací.

  • Počet menších klientů společnosti (nad 5 000 USD) se meziročně zvýšil o 43 % na 7 406.
  • Počet velkých klientů (nad 100 000 USD) se meziročně zvýšil o 39 % na 760.

Generální ředitel společnosti GitLab Sid Sijbrandij poukázal na to, že umělá inteligence způsobuje revoluci ve způsobu, jakým společnosti vytvářejí, provozují a zabezpečují svůj software, díky čemuž se GitLab může stát příjemcem tohoto nového trendu - díky AI v DevSecOps. Ambicí společnosti je pomáhat firmám vyvíjet software rychleji a efektivněji v souvislosti s rostoucím trendem AI. V prvním čtvrtletí GitLab mimo jiné přidal 5 nových funkcí AI a dalších 5 bylo zpřístupněno na konci května.

Pro následující dvě čtvrtletí společnost očekává ztrátu na akcii v rozmezí 0,03 až 0,02 USD oproti konsensu 0,08 USD a vyšší tržby v rozmezí 129-130 milionů USD oproti prognóze 127 milionů USD. Celoroční ztráta na akcii se očekává v rozmezí 0,14 až 0,18 USD - odhad Wall Street byl 0,26 USD. Tržby se mohou ustálit v rozmezí 541 až 543 milionů USD oproti odhadům ve výši 533 milionů USD.

Akcie společnosti GitLab (GTLB.US) otevřely s masivním gapem směrem vzhůru a prorazily nad SMA200 (červená linie). Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk