Apple, Amazon a Alphabet zklamaly Wall Street 📌US500 po reportech oslabil 📉.

23:25 2. februára 2023

Dnešní americká seance probíhala ve skvělé náladě, nicméně zveřejnění hlavních technologických akcií Applu, Amazonu a Alphabetu ukázalo, že největší společnosti na Wall Street chytají zřetelný dech, což se podepsalo na náladě investorů. V důsledku toho se US500 již blíží k úrovni 4160 bodů a NASDAQ klesá pod úroveň 12 780 bodů.

Společnost Apple (AAPL.US) negativně zklamala investory slabším ziskem na akcii a tržbami, které zaostaly za očekáváním o téměř 4 miliardy dolarů. Tržby z prodeje iPhonů klesly o téměř 5 % na 65,78 miliardy dolarů oproti odhadovaným 68,3 miliardy dolarů. Odhady prodeje MacBooků se rozcházely o více než 20 %. Zajímavé je, že tržby z prodeje v Číně se ukázaly být téměř o 10 % vyšší, což může naznačovat relativní sílu čínských spotřebitelů.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Společnost Amazon (AMZN.US) vykázala prudký pokles zisku na akcii a nepřekonala odhady tržeb z cloud computingu, který tvoří více než polovinu jejího zisku. Gigant v oblasti elektronického obchodování uvedl velmi "volný" odhad pro 1. čtvrtletí 2023, kdy očekává provozní zisk v rozmezí 0 až 4 miliardy USD oproti očekávání 3,52 miliardy USD, což potenciálně naznačuje, že se společnost připravuje na další zpomalení.

Společnost Alphabet (GOOGL.US), která více než polovinu svých zisků získává z reklamy, zklamala nižšími příjmy z YouTube, odhad tržeb z cloudu se shodoval s očekáváním, ale cloudový byznys společnosti je relativně malý, takže o to těžší je hovořit o pozitivním překvapení. Apple v poobchodní fázi ztrácí více než 3 %, Amazon a Alphabet zaznamenávají téměř 5% pokles. Slabší zprávy přišly také od dalšího technologického giganta Qualcomm. Také Starbucks nedokázal překonat odhady tržeb ani zisku, (zejména tržby mimo USA byly velmi slabé), což potenciálně naznačuje, že spotřebitelé jsou stále opatrnější, pokud jde o jejich utrácení. Slabší zprávy od technologických megafirem ukazují, že klesající inflace "nepřišla z ničeho nic", což tváří v tvář dalšímu "dezinflačnímu procesu" v roce 2023 zpochybňuje další tempo růstu tržeb a zisku.

Graf US500, interval M30. Hlavní americký benchmark po zveřejnění výsledků BigTechu umazává část růstu a klesá do blízkosti SMA50 (fialová linie) Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta