C3.ai zveřejní výsledky po skončení obchodování 📊 Posílí AI svůj byznys?

17:15 31. mája 2023

Společnost C3.ai (AI.US) je jednou ze společností, které se nejsilněji prosadily na vlně rostoucího zájmu o umělou inteligenci. V porovnání s Nvidií nebo Microsoftem jde o velmi malou společnost s tržní kapitalizací 3 miliardy dolarů, podle níž ji obchodníci považují za "agresivní sázku" mezi společnostmi vyvíjejícími AI. Dnes po skončení seance na Wall Street společnost představí svou zprávu za 1. čtvrtletí - očekávání kolem ní jsou obrovská, protože trh chce potvrzení kvality podnikání v podobě "tvrdých čísel" a komentářů ze strany stále ještě neziskové společnosti. Očekávání jsou o to přehnanější po euforickém růstu v posledních dnech. Od začátku roku vzrostly akcie společnosti o téměř 200 %.

  • Wall Street očekává, že společnost C3.ai vykáže za 1. čtvrtletí 2023 ztrátu na akcii ve výši 0,17 USD při tržbách 71,32 milionu USD. V předchozím čtvrtletí činila ztráta 0,21 USD na akcii a tržby byly vyšší, než se odhadovalo, a to 72,32 milionu USD - předpokládané výsledky vypadají až podezřele konzervativně
  • Konsensus analytiků odhaduje celoroční ztrátu společnosti C3.ai ve výši 0,46 USD na akcii, zatímco v roce 2022 to bude 0,73 USD. Celoroční tržby se očekávají ve výši 265,67 milionu dolarů, což je meziročně o 5,1 % více.

Odhady ohledně financí společnosti se zdají být až příliš opatrné, když se podíváme na nedávné náznaky a informace od společnosti Nvidia i samotné správní rady C3.ai. To vytváří značný prostor pro možné pozitivní překvapení. Je těžké srovnávat rok 2022 s rokem 2023 z hlediska zájmu o AI, o co by 5% nárůst tržeb byl pro společnost spíše neúspěchem. Podhodnocení ze strany Wall Street může odrážet podhodnocení ze strany trhu, nižší možnosti růstu společnosti nebo omezenou schopnost škálovat podnikání. 

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
  • Hlavními zákazníky společnosti C3.ai jsou velké podniky jako Amazon a Alphabet (Google), stejně jako společnosti zabývající se zdroji a obranou, včetně amerického ministerstva obrany. Za poslední měsíc vzrostly akcie společnosti C3.ai o téměř 90 % oproti méně než 3% růstu indexu S&P500;
  • Společnost nedávno oznámila, že sada jejích produktů AI byla zpřístupněna pro Google Cloud Marketplace. Vedení společnosti rovněž očekává v následujících čtvrtletích kladný cash flow, což naznačuje, že se konečně zvýší objem hotovosti (v současnosti 800 mil. USD) v rozvaze (donedávna byla "propálená");
  • Společnost se nedávno snažila změnit obchodní model společnosti a odklonit se od krátkodobých příjmů z předplatného k cenám založeným na samostatných transakcích. Tímto způsobem chce společnost zvýšit dlouhodobé příjmy - rozšířením zákaznické základny a aktivním stanovováním cen podle jednotlivých zákazníků;
  • Generální ředitel Thomas Siebel, který společnost vede od jejího založení, uvedl, že poptávka po generativní umělé inteligenci společnosti je vysoká jak ze strany současných, tak budoucích zákazníků. Investoři chtějí, aby zpráva prokázala, že boom umělé inteligence může společnosti C3.ai přinést silný katalyzátor růstu a rychlejší cestu k ziskovosti.

Akcie C3.ai (AI.US) v intervalu H4. SMA100 a SMA200 se po nedávné rally opět blíží formaci "zlatého kříže". Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť