Čo bolo, čo bude... na finančných trhoch

17:45 17. mája 2021

Čo bolo?

Minulý týždeň boli zverejnené údaje inflácie za apríl v USA, ktorá výrazne prekonala očakávania. Nárast cenovej hladiny v krajine sa očakával na úrovni 3,6 percenta, no ukázalo sa, že cenová hladina sa medziročne zvýšila až o 4,2 percenta. Najvýraznejší nárast cien zaznamenali najmä ceny palív, ktoré sa odvíjajú od cien ropy, čo bolo spôsobené nízkou bázou spred roka, kedy ceny ropy atakovali rekordne nízke úrovne. Avšak index cien výrobcov vzrástol až o 6,2 percenta, pričom taktiež prekonal očakávania na úrovni 5,9 percenta.

Čo bude...

Prudké oživenie agregátneho dopytu v kombinácii s obmedzenými výrobnými kapacitami podnikov (keďže ešte stále viac ako 16 miliónov američanov poberá istú dávku pomoci, a teda nepracuje) vytvára najmä na komoditných trhoch nerovnováhu medzi ponukou a dopytom. Nedostatok ponuky vyvoláva nárast cien komodít, ten sa prelieva do nárastu cien výrobcov, čo vedie k nárastu spotrebiteľských cien. V nasledujúcich mesiacoch by sa za podmienok, že nedôjde k výrazným zmenám vo fiškálnej a monetárnej politiky mal tento trend zachovať, čo môže viesť k ďalšiemu nárastu cenovej hladiny. V Európe je situácia miernejšia, keďže predbežné dáta inflácie za apríl poukazujú na nárast cenovej hladiny o 1,6 percenta, no aj tu sa očakáva, že index cien výrobcov môže v apríli zaznamenať nárast o viac ako 7 percent, čo by predstavovalo najvýraznejší nárast cenovej hladiny za viac ako 20 rokov. V nasledujúcich mesiacoch sa teda ďalšiemu zvyšovaniu cien nevyhneme ani na Slovensku.

Lukáš Lipovský
Analytik XTB

Zdieľať
Späť