DE30: DAX na týždenných minimách pred rozhodnutím FOMC!

14:52 26. júla 2023
 • Neistota okolo rozhodnutí centrálnych bánk a výsledkov LVMH (MC.FR) oslabuje európske trhy

 • DAX klesá na týždenné minimá

 • Deutsche Bank (DBK.DE) a Puma (PUM.DE) po zverejnení štvrťročných výsledkov získali

Stredajšia obchodná seansa v Európe obracia býčí trend zaznamenaný v poslednom období a prináša jasný pokles kotácií hlavných indexov. Nemecký DAX aktuálne stráca takmer 0,9 % a klesá tak na týždňové minimá. Témou dnešného dňa je, samozrejme, rozhodnutie FOMC a najmä komentáre týkajúce sa toho, či bude Fed na septembrovom zasadnutí pokračovať v cykle zvyšovania úrokových sadzieb. 

Na druhej strane, neistotu okolo rozhodnutia FEDu a zajtrajšieho rozhodnutia ECB ešte zvyšuje zverejnenie výsledkov spoločnosti LVMH (MC.FR). O samotných výsledkoch sa môžete podrobnejšie dočítať v našom predchádzajúcom príspevku.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Nálada v Európe počas stredajšej obchodnej seansy je jednoznačne negatívna. Momentálne najväčší pokles zaznamenávajú akcie zo sektora luxusného tovaru, a to v dôsledku slabšej výkonnosti spoločnosti LVMH (MC.FR) v porovnaní s očakávaniami investorov. Zdroj: xStation 5

Nemecké futures na DE30 počas dnešnej seansy strácajú takmer 0,85 % a dosahujú nové týždenné minimá. Zdroj: xStation 5

Správy:

Akcie RWE (RWE.DE) vzrástli až o 3 % po tom, čo spoločnosť zvýšila svoj revidovaný výhľad Ebitda na celý rok, k čomu prispeli vyššie marže v plynárenstve a lepšie ako očakávané zisky z obchodovania. Spoločnosť oznámi svoje výsledky za celý prvý polrok 10. augusta. 

ROČNÁ PROGNÓZA

 • Upravená Ebitda v rozmedzí 7,1 až 7,7 mld. eur, očakávaná 5,8 až 6,4 mld. eur, odhad 6,55 mld. eur (konsenzus Bloomberg).
 • Upravený čistý zisk 3,30 až 3,80 mld. eur, prognóza 2,2 až 2,7 mld. eur, odhad 2,86 mld. eur.
 • Spoločnosť potvrdila plány na výplatu dividend vo výške 1,00 € na akciu za rok 2023. Predbežné výsledky RWE prekonali predchádzajúce očakávania, ktoré spoločnosť zverejnila.

Zdroj: xStation 5

Na začiatku dnešnej seansy predstavila svoje výsledky za 2. štvrťrok Deutsche Bank (DBK.DE), ktorej akcie aktuálne získali viac ako 2 %. 

Prinášame vám kľúčové informácie o prezentovaných výsledkoch:

 • Tržby z podnikania FICC, ktoré medziročne klesli o 10 %, boli lepšie, ako očakávali analytici, a spoločnosť naďalej očakáva zlepšenie v tomto roku.

 • Deutsche Bank tiež nastavila pozitívnejší tón vo svojom celkovom výhľade výnosov na tento rok. Očakáva sa, že výsledky sa ustália mierne nad hornou hranicou rozpätia očakávaní, ktoré spoločnosť predtým stanovila.

 •  

  Banka po schválení ECB oznámila spätný odkup akcií v objeme až 450 mil.

  Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

  OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
 • Deutsche Bank uviedla, že kvalita úverov sa mierne zhoršila.

Podrobné výsledky predložila spoločnosť Deutsche. Zdroj: Bloomberg

Graf ceny akcií Deutsche Bank (DBK.DE), interval D1. Zdroj: xStation 5

Akcie spoločnosti Puma (PUM.DE) posilnili o 2,9 % po tom, čo spoločnosť vykázala v druhom štvrťroku vyššie tržby, než sa očakávalo. Oživenie dopytu v Číne podporilo podnikanie spoločnosti Puma v Ázii, kde tržby vzrástli približne o štvrtinu. Dopyt bol silný aj v Európe a Latinskej Amerike.

Spoločnosť Puma potvrdila svoje usmernenia a uviedla, že ak bude dynamika v treťom štvrťroku naďalej rásť, mohla by ešte v tomto roku zvýšiť finančné ciele.

Komentáre k výsledkom:

 • Makroekonomické prostredie a nestály maloobchodný dopyt sú naďalej náročné, najmä v Severnej Amerike a Európe, keďže riziko recesie si vyberá svoju daň na nálade spotrebiteľov. 
 • Téma hospodárskeho oživenia v Číne po skončení COVID-19 zostáva neistá.
 • Spoločnosť naďalej očakáva zlepšenie ziskovosti ku koncu roka, a to najmä vďaka postupnému zlepšovaniu hrubých ziskových marží v dôsledku nižších nákladov na zásobovanie a prepravu.
 • Ak sa bude obchodná situácia v treťom štvrťroku 2023 naďalej vyvíjať "priaznivo", spoločnosť PUMA by mohla revidovať svoju prognózu na rok 2023.

Zdroj: xStation 5

Najväčšie percentuálne zmeny v jednotlivých spoločnostiach indexu DAX. Zdroj: Bloomberg

Informácie od jednotlivých spoločností v indexe DAX. Zdroj: Bloomberg


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk