DE30: DAX nereaguje na americký index spotrebiteľských cien, v centre pozornosti sú podnikové reporty!

14:40 10. augusta 2023

 

  • DE30 si pripísal takmer 0,4 %, reakcia na čítanie CPI sa vymazala
  • Akcie Allianz (ALV.DE) po štvrťročných výsledkoch rástli
  • Siemens AG (SIE.DE) nedokáže kopírovať trend a výrazne stráca
  • Výsledky spoločností Henkel (HEN3.DE), Rheinmetall (RWE.DE) a Hapag-Lloyd (HLAG.DE)

Štvrtková obchodná seansa priniesla jasné zlepšenie nálady na európskych trhoch. Samotný index DE30 aktuálne posilňuje o takmer 0,4 %. Zverejnenie indexu spotrebiteľských cien z USA dočasne zlepšilo náladu v Európe, rozsah ďalšieho rastu však netrval dlho.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Nálada v Európe sa počas štvrtkovej obchodnej seansy výrazne zlepšila, pričom väčšina jednotlivých sektorov zaznamenala denné zisky. Výnimkou boli sektory elektronických zariadení, farmaceutického priemyslu a spoločností Siemnes AG (SIE.DE) a Rheinmetall (RHM.DE). Zdroj: xStation 5

Kotácie kontraktov založených na nemeckom DE30 sa odrážajú od limitov stanovených 100-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (fialová krivka) a v súčasnosti testujú rezistenciu stanovenú 50-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (modrá krivka).  Zdroj: xStation 5

Správy:

Akcie spoločnosti Henkel (HEN3.DE) sa aktuálne obchodujú o takmer 1,2 % vyššie po zverejnení lepších ako očakávaných výsledkov za prvý polrok tohto roka. Spoločnosť navyše zvýšila svoje prognózy zisku na rok 2023. Spoločnosť teraz očakáva rast organických tržieb o 2,5 % až 4,5 % (predtým predpokladala rast o 1 % až 3 %). Prevádzkový zisk za prvý polrok vzrástol medziročne o 7,6 %. Ako uvádzajú analytici Credit Suisse, pokles objemov bol v tomto polroku kompenzovaný len cenami. EBIT a EPS spoločnosti za 1. polrok prekonali konsenzus približne o 5 %.

Graf akcií spoločnosti, interval D1. Zdroj: xStation 5

Akcie spoločnosti Rheinmetall (RWE.DE), jedného z najväčších svetových výrobcov zbraní a munície, po zverejnení výsledkov za 2. štvrťrok 2023 stratili takmer 3 %. Hoci samotné výsledky potvrdili zvýšenie medziročného rastu tržieb, samotný rozsah nárastu analytikov neprekvapil a prevádzkový zisk zaostal za očakávaniami. Spoločnosť potvrdila svoje prognózy na tento rok, ale rozhodla sa ich nezvýšiť napriek silnému objemu nevybavených objednávok (nárast o 17 % na približne 30,1 mld. EUR).

Konsolidované tržby spoločnosti Rheinmetall vzrástli o niečo viac ako 6 % na približne 1,5 mld.

Graf akcií spoločnosti, interval D1. Zdroj: xStation 5

Akcie poisťovne Allianz (ALV.DE) si počas dnešnej seansy pripísali takmer 3 % a samotná spoločnosť je v súčasnosti jednou z najvýkonnejších spoločností v indexe DAX po zverejnení lepších štvrťročných výsledkov, než sa očakávalo. Čistý zisk pripadajúci na akcionárov vzrástol medziročne o 18 % na 2,33 mld. Analytici očakávali zisk vo výške 2,3 mld. Spoločnosť potvrdila svoje prognózy prevádzkového zisku na tento rok (13,2 až 15,2 mld. eur).

 

Graf akcií spoločnosti, interval D1. Zdroj: xStation 5

Akcie spoločnosti Hapag-Lloyd (HLAG.DE) dnes klesli o takmer 3,2 % po tom, čo výsledky za 1. polrok ukázali 67 % medziročný pokles čistého zisku. Spoločnosť však zachovala svoje celoročné prognózy. Okrem toho spoločnosť v poslednom období zaznamenáva nárast objemu a sadzieb. Na druhej strane inflácia, geopolitická neistota a veľké zásoby sú stále rizikovými prvkami. 

Objemy medziročne klesli o 3,4 % na 5,8 mil. 20-stopových ekvivalentných jednotiek (TEU), keďže dopyt po nákladnej doprave na ázijských a európskych obchodných trasách do Severnej Ameriky sa znížil a sadzby za prepravu medziročne klesli o 38 % na 1 761 USD za TEU.

Očakáva sa, že EBIT na rok 2023 bude v rozmedzí 2 - 4 mld. EBITDA by mala dosiahnuť 4 až 6 mld.

Graf akcií spoločnosti, interval D1. Zdroj: xStation 5

Najväčší denný pokles však zaznamenala spoločnosť Siemens AG (SIE.DE), ktorá stratila viac ako 4,5 %. Spoločnosť Siemens vidí trend oslabovania dopytu, o čom svedčia jej výsledky za 3. štvrťrok. Spoločnosť znižuje výhľad pre digitálny biznis, vidí oslabenie dopytu v Číne a pokles objednávok vidí vo všetkých regiónoch. Zisk priemyselnej divízie spoločnosti za štvrťrok medziročne klesol o 4 % na 2,75 mld. eur, pričom sa očakávalo 2,9 mld. eur. Spoločnosť znížila svoju prognózu v sektore digitálneho podnikania. Rast tržieb sa teraz očakáva na úrovni 13 % až 15 % oproti predchádzajúcim prognózam 17 % až 20 %. Celkové tržby spoločnosti za 3. štvrťrok dosiahli 18,89 mld. eur oproti očakávaným 19,27 mld. eur.

Graf akcií spoločnosti, interval D1. Zdroj: xStation 5

Najväčšie percentuálne zmeny v jednotlivých spoločnostiach indexu DAX. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Informácie od jednotlivých spoločností v indexe DAX. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta