Denné zhrnutie: Averzia k riziku sa vracia na vlne obáv z možného zatvorenia americkej vlády

19:33 29. septembra 2023
 • Wall Street vymazala zisky zaznamenané na začiatku obchodovania. Index Nasdaq získal 0,12 %, zatiaľ čo S&P500 stratil 0,28 %, Dow Jones 0,55 % a Russell 2000 viac ako 0,67 %.
 • Podľa denníka Washington Post americká vláda oznámila zamestnancom Fed-u, že sa zrejme blíži pozastavenie činnosti, keďže Bidenova administratíva začína formálny proces prípravy veľkej časti Washingtonu na zastavenie činnosti v nedeľu.
 • V súvislosti s blížiacim sa zverejnením (v nedeľu 31. októbra) údajov o dodávkach automobilov Tesla (TSLA.US) za 3. štvrťrok spoločnosť Piper Sandler znížila svoju prognózu na 3. štvrťrok o viac ako 10 % z pôvodných 515 000 na 445 000. 
 • Pozornosť investorov sa počas dnešnej americkej obchodnej seansy upriamila na spoločnosť Nike (NKE.US), ktorá po zverejnení výsledkov posilnila o viac ako 7 %. 
 • Zdá sa, že počiatočné zisky podporili aj nové údaje o UoM. Hoci ekonomické údaje vyšli vo všeobecnosti veľmi optimisticky - lepší pre trhy bol výrazný pokles inflačných očakávaní oproti predchádzajúcemu čítaniu.
 • Najdôležitejším makročíslom dnešnej seansy boli údaje o inflácii PCE a výdavkoch Američanov z príjmov. Čítania sa v zásade zhodovali s trhovými očakávaniami, len s malými odchýlkami v údajoch MoM a súkromnej spotreby.
 • Inflácia v eurozóne klesá výraznejšie, než sa očakávalo, čo ďalej znižuje šance na ďalšie zvýšenie zo strany ECB.
 • Podľa predbežných údajov britská ekonomika v období od apríla do júna 2023 medzikvartálne rástla tempom 0,2 % a medziročne 0,4 %. Dnes zverejnené revidované údaje potvrdili medzikvartálnu expanziu na úrovni 0,2 %, medziročné údaje však boli revidované nahor na 0,6 % r/r.
 • Drahé kovy sa obchodujú pod predajným tlakom, pričom kontrakty na striebro ustúpili z takmer 3,8-percentného zisku a aktuálne strácajú 1,7 %. Zlato stráca 0,8 %.
 • Zhoršujúca sa nálada na trhu ovplyvnila aj cenu ropy WTI, ktorá v súčasnosti na medzidennej báze stráca takmer 1,44 %.
 • Momentálne najvýkonnejšou menou na devízovom trhu je NZD, najhoršie sa darí CAD.


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta