Denné zhrnutie: Bitcoin testuje 48 000 USD, indexy dosahujú nové maximá 🔔

20:03 9. februára 2024
 • Wall Street v posledný deň tohto týždňa rozširuje zisky. US500 vzrástol o 0,40 % na 5035 bodov a US100 si pripísal 0,90 % a prekonal hranicu 18 000 bodov.
 • Nálada na európskych trhoch nebola taká pozitívna, napriek tomu väčšina indexov tiež získala. Výnimkou bolo Nemecko, Rakúsko a Spojené kráľovstvo.
 • Na devízovom trhu dnes neboli pozorované žiadne výraznejšie pohyby. Najsilnejším spomedzi mien G10 je austrálsky dolár, na opačnom konci sa nachádza švajčiarsky frank. Dolár sa obchoduje s malou zmenou, index USDIDX stráca 0,05 % a EURUSD získava 0,10 %.
 • Americký úrad pre štatistiku práce revidoval infláciu za november a december 2023 smerom nadol. Následne sme dnes zaznamenali pokles výnosov, zvýšené očakávania zníženia sadzieb v marci a mierne oslabenie dolára. Podľa najnovších údajov bola americká inflácia CPI v roku 2023 na úrovni:
  • Október: medzimesačne vzrástol o 0,1 %, pričom predchádzajúci údaj sa nezmenil
  • November: vzrástol o 0,2 % m/m, pričom predchádzajúci údaj bol 0,1 % m/m
  • December: vzrástol o 0,2 % m/m namiesto pôvodných 0,3 % m/m
  • Anualizovaná inflácia za 4. štvrťrok zostáva na úrovni 3,3 %
 • Raphael Bostic z Fedu vyjadril spokojnosť s najnovšími údajmi o inflácii, ale upozornil, že rast reálnych miezd v nasledujúcich mesiacoch predstavuje určité riziko pre cenové tlaky.
 • Zmena zamestnanosti v Kanade za január dosiahla 37,3 tisíc osôb (očakávaných 15 tisíc osôb; predtým: 0,1 tisíc osôb). Miera nezamestnanosti klesla na 5,7 %, pričom sa očakával jej nárast na 5,9 % a predchádzajúci údaj bol 5,8 %.
 • Akcie spoločnosti PepsiCo stratili takmer 3 %. Spoločnosť zaznamenala prvý medziročný pokles tržieb od roku 2020, hoci zisk na akciu prekonal očakávania. Podľa vedenia sa spotrebitelia stali opatrnejšími a prvý polrok bude pravdepodobne slabší, ako spoločnosť očakávala.
 • Spoločnosť New York Community Bancorp si dnes pripísala takmer 13 %. Akcie regionálneho veriteľa podporila správa, že nový generálny riaditeľ banky nakúpil 50 000 akcií za priemernú cenu 4,19 USD.
 • Nálada na trhu drahých kovov je slabá. Zlato stráca 0,5 %, platina klesá o 1,6 % a paládium zaznamenáva viac ako 3 % straty.
 • Podobne slabú seansu dnes mali aj priemyselné kovy. Kontrakty na zinok (-1,6 %), ako aj na meď a nikel klesajú.
 • Bitcoin a ďalšie kryptomeny výrazne získavajú. Cena Bitcoinu prekonáva hranicu 47 000 USD a získava viac ako 5,50 %, pričom k rastu prispieva dobrá nálada na akciových trhoch a neistota okolo regionálneho bankového sektora. Ethereum stále zaostáva za hlavnou kryptomenou, pričom jeho zisky dnes dosiahli 3,0 % na 2500 USD.
 • Zisky na trhu kryptomien podporujú aj najnovšie údaje o kapitálových tokoch z ETF, ktoré naznačujú spomalenie tlaku na ponuku zo strany Grayscale a zvýšený čistý prílev do iných fondov.


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta