Denné zhrnutie: Medvede sa opäť pokúšajú prevziať kontrolu nad Wall Street

19:33 17. októbra 2023
 • Sentimenty na európskej seanse boli zmiešané, pričom DAX uzavrel bez zmeny, FTSE získal takmer 0,5 % a CAC40 vzrástol o 0,1 %. Poľský bluechipsový benchmark WIG20 vzrástol na 2120 bodov a zaznamenal 1,8 % zisk, čím predĺžil svoju rastovú sériu po poľských voľbách. Analytici Morgan Stanley poukázali na atraktívne ocenenie poľských akcií
 • JP Morgan zvýšila svoju prognózu rastu reálneho HDP USA v treťom štvrťroku na 4,3 % z predchádzajúcich 3,5 %. Výnosy 2-ročných štátnych cenných papierov dnes vzrástli o 10 bázických bodov na 5,199 %, čo je najvyššia úroveň od roku 2006
 • Nasdaq100 dnes klesol o viac ako 0,6 %. Indexy S&P 500 a Dow Jones Industrial Average strácajú 0,3 %. VIX vymazáva poklesy opäť sa obchoduje na úrovni takmer 3,2 % plus.
 • Maloobchodné tržby dosiahli vyššiu úroveň, než sa predpokladalo, a to 0,7 % m/m oproti prognózam 0,3 % m/m a 0,6 % predtým. Základná hodnota vzrástla o 0,6 % oproti prognózam 0,2 % a predchádzajúcim 0,6 %. Priemyselná výroba v USA v septembri dosiahla 0,3 % m/m oproti 0 % prognózam a 0,4 % predtým.
 • Silné makrodáta z USA podporili obavy z ďalšieho zvyšovania sadzieb FEDu. Zároveň index výstavby domov NAHB dopadol pod očakávania na úrovni 40 oproti 44 očakávaným a 45 predchádzajúcim
 • USA znížia vývoz čipov umelej inteligencie do Číny. Po tejto správe dnes akcie spoločnosti Nvidia klesli o 5,2 %, aj keď spoločnosť uviedla, že v najbližšom období to nebude mať negatívny vplyv na jej podnikanie a výsledky.
 • Thomas Barkin z Fedu signalizoval, že súčasná politika Fedu je reštriktívna a že dezinflačné trendy pokračujú aj napriek nedávnym vyšším údajom o inflácii. Barkin zároveň hovoril o možnosti zmeny politiky v dôsledku hospodárskych otrasov po vojne na Blízkom východe
 • Podľa denníka Washington Post vyšle americká armáda do Izraela námornú pechotu. Ministerstvo obrany USA potvrdilo, že približne 2 000 príslušníkov americkej armády je v stave vysokej pohotovosti, ale v súčasnosti ešte nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o ich nasadení.
 • Kanadská inflácia CPI za september sa ukázala byť nižšia, na úrovni 3,8 % r/r oproti 4 % podľa prognózy a 4 % predtým. Na medzimesačnej báze klesla o 0,1 % oproti odhadom na úrovni 0,4 %. V dôsledku toho investori znížili očakávania ďalšieho zvýšenia sadzieb Bank of Canada;
 • Ropa dnes stráca 0,7 %, čo môže byť znakom toho, že investori sa menej obávajú konfliktu medzi Izraelom a Hamásom a zatiaľ neočakávajú jeho ďalšiu eskaláciu;
 • Bank of America zaznamenáva spomalenie rastu výdavkov klientov, banka však očakáva nulové straty z cenných papierov držaných do splatnosti. Zisk za tretí štvrťrok bol vyšší, ako sa očakávalo, a akcie banky sa dnes obchodujú o 3 % vyššie
 • Goldman Sachs po správe za 3. štvrťrok stráca 1,5 % - zisk na akciu sa medziročne znížil o 33 %. Generálny riaditeľ banky Solomon hovoril o mäkkosti spotrebiteľských obchodov zo strany generálnych riaditeľov a signalizoval negatívny vplyv sprísňovania v nasledujúcich štyroch štvrťrokoch
 • USDIDX zároveň vymazal počiatočné zisky a aktuálne sa obchoduje o 0,07 % vyššie. EURUSD dnes získava 0,1 %, pričom býci na eurodolári dnes prelomili hlavnú úroveň odporu na úrovni 1,06
 • Bitcoin sa stále obchoduje na úrovni 28 400 USD. Zajtra má SEC druhý termín na prijatie rozhodnutia o ETF BlackRock iShares Bitcoin Trust

Úroveň 1 720 bodov sa ukázala ako silná podpora na US2000. Ceny v súčasnosti po odraze bojujú s priemerom EMA100. V prípade jej trvalého býčieho prelomenia by sa za ďalšie hlavné rezistencie mali považovať úrovne 1800 a 1820 bodov. Zdroj: xStation5 Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta