Denné zhrnutie: mierny optimizmus na trhoch priblížil US500 k ročným maximám 📌

20:36 29. novembra 2023

 

 • Dnešný deň priniesol na Wall Street mierne zisky, pričom US500 a US100 vzrástli o 0,25 - 0,35 % pri miernom posilnení dolára. US500 sa obchoduje na úrovni 4580 bodov, teda tesne pod tohtoročnými maximami okolo 4630 bodov.
 • Európske indexy väčšinou ukončili deň s výraznými ziskami. Nemecký DAX a taliansky FTSE MiB si pripísali 1,30 %, zatiaľ čo poľský blue chip index WIG20 stratil 0,80 %. Na devízovom trhu vynikali zisky novozélandského dolára (NZD) a švajčiarskeho franku (CHF). 
 • Dnešné komentáre členov Fed-u sú pomerne holubičie:
  • Bostic z Fedu vyjadruje opatrný, ale optimistický tón, pokiaľ ide o ekonomiku USA. Zdôrazňuje, že dosiahnutie 2-percentnej miery inflácie bude náročné, ale možné, pričom tvrdí, že Fed je na správnej ceste účinného boja proti inflácii.
  • Barkin z Fedu zastáva opatrnejší postoj. Konštatuje spomalenie rastu spotrebiteľských výdavkov, ale výrazný pokles nevidí. Barkin upozorňuje, že reči o znižovaní úrokových sadzieb sú predčasné, a predpovedá, že inflácia môže byť trvalejšia, než sa očakávalo.
 • Novozélandská rezervná banka sa v súlade s očakávaniami trhu rozhodla ponechať úrokové sadzby na stabilnej úrovni 5,50 %. K posilneniu NZD prispelo zvýšenie prognóz úrokových sadzieb RBNZ a jastrabie komentáre guvernéra RBNZ Orra.
 • Inflácia v Španielsku dosiahla výrazne nižšiu úroveň, ako sa očakávalo, a to 3,2 % medziročne v porovnaní s očakávanými 3,7 % a predchádzajúcimi 3,5 %, čo naznačuje, že vyššie sadzby ECB sú pravdepodobne účinné.
 • Pokles inflácie zaznamenalo aj Nemecko. Z novembrových údajov vyplýva pokles na 3,2 % medziročne, pričom sa očakával pokles o 3,5 % a predchádzajúca úroveň 3,8 %.
 • HDP Spojených štátov (druhé čítanie) bol lepší ako pôvodné októbrové údaje. Rástol o 5,2 % v anualizovanej miere, čo bolo viac ako pôvodne očakávaných 4,9 %. Zaznamenané boli aj nižšie zložky inflácie a súkromnej spotreby.
 • Zásoby ropy podľa DOE vzrástli menej ako predtým, ale v podstate sa neočakával žiadny nárast. Zásoby vzrástli o 1,6 mil. barelov, pričom výraznejšie sa zvýšili zásoby destilátov a benzínu. Ropa spočiatku výrazne strácala, neskôr sa však vrátila k dennému zisku.
 • Kryptomeny zaznamenávajú mierny pokles. Bitcoin sa síce priblížil k lokálnym maximám, ale nedokázal sa udržať nad úrovňou 38 000 USD. V čase uverejnenia tejto správy BTC klesol o 0,40 % na 37 700 USD.

 

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta