Denné zhrnutie: Wall Street na konci týždňa rastie, US100 na rekordných hodnotách 🚀

21:25 1. marca 2024
 • Wall Street končí týždeň v pozitívnej nálade na rekordných úrovniach. US500 získava takmer 0,80 % na úroveň 5140 bodov a US100 zaznamenáva ešte výraznejší nárast o 1,50 % na úroveň 18340 bodov.
 • Tento týždeň prekonáva všetky rekordy index technologických spoločností. Počas piatich seáns prekonal US100 úroveň 18000 bodov, získal 2,50 % a posledné dve seansy zaznamenal veľmi silný rast.
 • Európske indexy sú na týždennej báze väčšinou vyššie, ale nárasty v poslednej seanse neboli veľkolepé.
 • Nemecký index DAX sa pohybuje okolo otváracích úrovní, bez zmeny na úrovni 17770 bodov. Akcie spoločnosti Daimler Truck po výsledkoch za 4. štvrťrok 2023 vzrástli o takmer 12 %.
 • Britský FTSE vzrástol o vyše 0,6 % a CAC40 uzavrel poslednú seansu týždňa pod čiarou. WIG20 sa podarilo uzavrieť seansu o 0,27 % vyššie vďaka pozitívnemu otvoreniu na Wall Street. Viac ako 7 % stratili akcie spoločnosti Text, ktorej výsledky, hoci dobré, neospravedlnili vysoké ocenenie spoločnosti.
 • Americký dolár USDIDX stratil vyše 0,20 %. Poklesy sa zrýchlili po zverejnení údajov ISM, ktoré boli oveľa horšie, ako sa očakávalo, a oživili špekulácie o rýchlejšom znižovaní úrokových sadzieb.
 • Konečný údaj indexu S&P PMI pre americký výrobný sektor za február bol 52,2 v porovnaní s 51,5 v predchádzajúcom vydaní.
 • Údaje ISM za priemysel boli výrazne horšie, ako sa očakávalo, čo bolo po lepších údajoch PMI zverejnených 15 minút predtým pomerne veľkým prekvapením. Správa ukázala aktuálne údaje na úrovni 47,8 v porovnaní s predpokladanou hodnotou 49,5 a predchádzajúcou hodnotou 49,1.
 • Stavebné výdavky v USA medzimesačne klesli o 0,2 % v porovnaní s očakávaným zlepšením a kladným údajom v predchádzajúcom mesiaci.
 • Konečné čítanie spotrebiteľského sentimentu podľa Michiganskej univerzity sa ukázalo byť o niečo slabšie, ako sa predpokladalo, a to tak z hľadiska hlavného čítania, ako aj čiastkových indexov hodnotenia súčasnej situácie a očakávaní. Inflačné očakávania zostali nezmenené.
 • Prezident chicagského Fedu Austan Goolsbee zdôraznil, že januárové údaje o inflácii mohli byť anomáliou, úroková sadzba v USA je už teraz reštriktívna a Fed by mal teraz pozorne sledovať vplyv politiky na zamestnanosť.
 • Federálny rezervný systém Spojených štátov zverejnil novú správu o menovej politike. Okrem iného v nej poukázala na potenciálny vplyv umelej inteligencie na vyššiu efektivitu zamestnancov a následne aj na príjmy. Celkové posolstvo správy aj vyjadrenia členov Fed-u boli vnímané ako holubičie a EURUSD dnes získava viac ako 0,3 %.
 • Spoločnosť Dell Technologies (DELL.US) zaznamenáva obrovský nárast, jej akcie po pôsobivej správe za štvrtý štvrťrok stúpajú o 27 %, čo sa pripisuje najmä veľkému dopytu po serveroch s umelou inteligenciou.
 • Kryptomeny zaznamenávajú ďalší deň ziskov. Bitcoin si napriek vysokej volatilite v prvej časti dňa pripisuje takmer 2,00 %. V čase zverejnenia sa býkom podarilo vytiahnuť cenu BTC späť nad 62 000 USD.


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk