Denné zhrnutie: Wall Street rastie vďaka Microsoftu

20:45 20. novembra 2023

- Akciové indexy na začiatku posledného celého novembrového týždňa získali. Pozitívna nálada súvisí s väčšou istotou, že Fed a ECB nezvýšia sadzby, a v súvislosti s možným prímerím na Blízkom východe.

- Zisky technologických spoločností podporujú správy o prechode Sama Altmana z OpenAI do Microsoftu. Spoločnosť dnes dosiahla nové historické maximá, pričom US100 testoval úroveň 16 000 bodov.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

- Dolár na širšom trhu stráca na hodnotení 30 % pravdepodobnosti zníženia úrokových sadzieb zo strany Fedu už v marci, hoci ešte nedávno trh naznačoval, že šanca na zníženie príde až v polovici budúceho roka

- Ratingová agentúra Moody's však ponechala úverový rating Talianska na úrovni Baa3 a zvýšila výhľad z negatívneho na stabilný. Minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti v komentári zverejnenom na sociálnych sieťach uviedol, že je "s výsledkom spokojný".

- Svoj prejav začal guvernér BoE Bailey. Tu sú niektoré z najzaujímavejších komentárov: Na úvahy o znížení sadzieb je ešte príliš skoro; Obávam sa efektu druhého kola na potraviny; Inflačné riziká si možno budú vyžadovať agresívnejšie opatrenia. 

- Najlepšie sa v súčasnosti darí japonskému jenu a protipólovým menám. Veľký pokles zaznamenávajú americký dolár a kanadský dolár.

- Ropa vzrástla po správe, že OPEC+ by mal zvážiť ďalšie zníženie ťažby vzhľadom na neistotu v súvislosti s dopytom v budúcom roku. Očakáva sa, že rozhodnutie sa uskutoční budúcu nedeľu, pričom ropa si dnes pripísala viac ako 2 %. Ropa Brent sa priblížila k úrovni 83 USD, zatiaľ čo WTI prekonala hranicu 78 USD.

- Kryptomeny si nevedia určiť konkrétny smer vzhľadom na neschválenie podania spotového ETF zo strany SEC a predĺženie dvoch žiadostí o založenie fondov. SEC informuje o ďalších dodatočných odporúčaniach pre žiadateľov. Okrem toho sa očakávalo, že DoJ ponúkne spoločnosti Binance vyrovnanie okrem iného v súvislosti s vyšetrovaním prania špinavých peňazí alebo podvodov. DoJ požaduje od spoločnosti Binance približne 4 miliardy USD.

- Zlato sa dnes dostalo pod tlak, hoci väčšina strát bola večer obmedzená. Zlato stráca približne 0,3 % a obchoduje sa na úrovni okolo 1975 USD.


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta