Denné zhrnutie: Zápisnica FOMC bez väčšieho vplyvu na trhy, prvé zníženie pravdepodobne v polovici roka 2024

20:45 21. novembra 2023
 • Podľa zápisnice FOMC zverejnenej o 20:00 boli bankári jednomyseľní v rozhodnutí ponechať úrokové sadzby na rovnakej úrovni.
 • Po zverejnení zápisnice sa hodnotenie ďalšieho vývoja úrokových sadzieb na peňažnom trhu nezmenilo. Prvé úplné zníženie sadzieb sa oceňuje na máj 2024.
 • Americké indexy po zverejnení zápisnice mierne obmedzili svoj denný pokles, napriek tomu však zaznamenali výrazný vnútrodenný pokles. US100 klesol pod hranicu 16 000 a stratil 0,76 %.
 • Európske indexy ukončili dnešnú seansu mierne nižšie. Bechmark Euro Stoxx 50 stratil 0,24 %, francúzsky CAC 40 vyše 0,24 % a nemecký DAX zaznamenal nepatrný pokles o -0,01 %. Poľský WIG20 zaznamenal pomerne veľké straty, keď stratil 0,42 %.
 • Dnes po skončení seansy na Wall Street bude spoločnosť Nvidia (NVDA.US) zverejňovať výsledky za tretí štvrťrok.
 • Na širšom menovom trhu sa v súčasnosti najlepšie darí britskej libre a kanadskému doláru. Naopak, euro a austrálsky dolár si vedú oveľa horšie.
 • Kanadská inflácia za október klesá, ale medzimesačné údaje sú relatívne vysoké. To nemení postoj trhu - zvýšenie už nie je ocenené, ale možno trh začne neskôr posudzovať možné zníženie.
 • Údaje o predaji domov na sekundárnom trhu v USA ukázali pokles na najnižšiu úroveň za posledných 13 rokov, čo by sa malo vysvetliť vysokými sadzbami hypoték, ako aj nízkou ponukou domov.
 • Počas tlačovej konferencie s prezidentom Lagardeová upozornila, že nasledujúce mesiace by mohli priniesť mierne vyššie hodnoty jadrovej inflácie, a zopakovala, že ak vonkajšie faktory ohrozia proces boja proti inflácii, ECB by mohla prijať ďalšie opatrenia. Na druhej strane však súčasná úroveň sprísňovania menovej politiky dáva ECB priestor na pozorovanie situácie a pokojné rozhodovanie o ďalších krokoch.
 • Ako informoval WSJ, zakladateľ spoločnosti Binance Changpeng Zhao bude súhlasiť s odstúpením a očakáva sa, že spoločnosť tiež prizná pochybenie a súhlasí so zaplatením pokuty vo výške 4,3 miliardy USD za porušenie amerických požiadaviek na boj proti praniu špinavých peňazí, čo je súčasťou dohody, ktorá by mohla zachovať schopnosť spoločnosti pokračovať v činnosti. Bitcoin na dennej báze stráca takmer 1,3 %, Ethereum kleslo o 2,25 %. Binancecoin v súčasnosti stráca 5,3 %.
 • Trh s energetickými komoditami je prudko rozdelený. Ropa, odrody Brent a WTI, nezaznamenáva na medzidennej báze nadmerné cenové odchýlky. Sentiment je výraznejší na trhu s plynom, kde NATGAS stráca viac ako 1,2 % a testuje pásmo 2,84 USD. 
 • US2000 počas dnešnej seansy ustúpil o viac ako 1 %, napriek tomu kľúčovou podporou v krátkodobom horizonte pre index zostáva zóna na úrovni 1780 bodov.

Graf US2000. Zdroj: xStation5

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

 


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta