Ekonomický kalendár: Ľahký deň pred zajtrajšími správami o PMI v službách

7:56 3. októbra 2023
  • Futures v Európe naznačujú nižšie otvorenie
  • Inflácia CPI vo Švajčiarsku

Futures kontrakty na hlavné európske akciové indexy naznačujú mierne nižšie otvorenie dnešnej hotovostnej seansy. Deje sa tak po slabšej ázijskej seanse, kde indexy z Číny po otvorení po dlhšej dovolenkovej prestávke stratili až 3,0 %. 

Dnešný makro kalendár je pomerne riedky. Investori majú prestávku po včerajších údajoch PMI vo výrobe a pred zajtrajšími údajmi PMI v službách. Jediným dôležitým čítaním je správa o inflácii CPI zo Švajčiarska, ktorej zverejnenie je naplánované na 8:30. Očakáva sa, že inflácia v septembri zostane nízka a dosiahne 1,8 % medziročne v porovnaní s 1,6 % medziročne v predchádzajúcom mesiaci. V prvej časti dňa sme sa dozvedeli aj o rozhodnutí RBA. Reserve Bank of Australia sa v súlade s očakávaniami rozhodla ponechať sadzby na nezmenenej úrovni 4,10 %.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Podrobný kalendár dňa:
8:30, Švajčiarsko
inflácia CPI za september:

  • Ročný: Očakáva sa 1,8 % medziročne; predtým 1,6 % medziročne
  • Mesačný: Očakáva sa 0,0 % mesačne; predtým 0,2 % mesačne

10:40, USA Týždenné zásoby ropy:

  • Očakáva sa -0,1 milióna barelov; predtým 1,6 milióna barelov


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta