Ekonomický kalendár: ľahký prvý deň dôležitého týždňa pre trhy 🔔

10:01 12. februára 2024

V dnešnom makroekonomickom kalendári nie sú naplánované žiadne kľúčové publikácie, ktoré by mohli ovplyvniť svetové trhy. Futures nenaznačujú väčšiu volatilitu pri otvorení hotovostnej seansy v Európe. Väčšina inštrumentov nezaznamenáva zmeny väčšie ako 0,10 %.

Nasledujúce dni by však mohli byť zaujímavejšie. V utorok sa dozvieme správu o inflácii z USA, pričom očakávania poukazujú na jej ďalší pokles na 3,0 % medziročne z 3,3 % medziročne v predchádzajúcom mesiaci. Očakáva sa, že jadrová inflácia zaznamená o niečo menší pokles na 3,8 % r/r v porovnaní s predchádzajúcimi 3,9 % r/r. V nasledujúcich dňoch sa dozvieme aj správu o maloobchodných tržbách, priemyselnej výrobe a inflácii PPI v USA. Tie poskytnú Fedu mnoho dôležitých informácií v súvislosti s marcovým rozhodnutím.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Výsledková sezóna:

 • Arista Networks (ANET.US) – po zatvorení trhu
 • Goodyear Tire & Rubber (GT.US)  po zatvorení trhu
 • Zoominfo Technologies (ZI.US)  po zatvorení trhu

Podrobný kalendár:

 • 13. februára: utorok
  • 8:00  Spojené kráľovstvo, údaje o trhu práce
  • 8:30 – Švajčiarsko, inflácia CPI
  • 11:00  Nemecko, index ZEW
  • 14:30  USA, inflácia CPI
  • 22:40 – USA, zmena zásob ropy API
 • 14. februára: streda
  • 9:00  Spojené kráľovstvo, inflácia CPI
  • 10:00  Poľsko, správa o HDP
  • 11:00  Eurozóna, správa o HDP
  • 16:30  USA, údaje EIA o zásobách ropy
 • 15. februára: štvrtok
  • 01:50  Japonsko, správa o HDP
  • 02:30  Austrália, údaje o trhu práce
  • 08:00  Spojené kráľovstvo, správa o HDP
  • 9:00  Španielsko, inflácia CPI
  • 14:30  USA, maloobchodné tržby, žiadosti o podporu v nezamestnanosti
  • 15:15  USA, priemyselná výroba
  • 16:30  USA, údaje o zásobách zemného plynu
 • 16. februára: piatok
  • 8:00  Spojené kráľovstvo, maloobchodný predaj
  • 8:45  Francúzsko, inflácia CPI
  • 14:30  USA, inflácia PPI
  • 16:00  USA, údaje UoM


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta