Ekonomický kalendář: Nízké objemy z Wall Street, projevy členů ECB

8:57 25. novembra 2022
  • Evropské indexy nastavené na vyšší otevření

  • Německý HDP ve 3. čtvrtletí revidován výše

  • Kratší americká seance kvůli Dni díkůvzdání

Indexy evropského akciového trhu jsou nastaveny na vyšší otevření s futures na DAX přibližně 40 bodů nad včerejším close. Sentiment podpořila mírně lepší než očekávaná hodnota německého HDP za 3. čtvrtletí. Revize ukázala mezičtvrtletní růst o 0,4 % ve srovnání s 0,3 % mezičtvrtletně v bleskové verzi. Meziroční růst dosáhl 1,2 % z 1,1 % v prvním vydání.

Ekonomický kalendář pro zbytek dne je prázdný. Přestože je ve Spojených státech dlouhý víkend na Den díkůvzdání, dnes se uskuteční seance na Wall Street. Ukončí se však brzy v 19:00. Obchodování bude zkráceno i na počtu dalších amerických trhů.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Projevy centrálních bankéřů

  • 15:15 - ECB Visco
  • 18:00 - ECB Guindos

Změny obchodních hodin kvůli americkému Díkuvzdání:

  • 15:30 - VOLX

  • 19:15 - US30, US100, US500, US2000, USDIDX, TNOTE

  • 19:30 - COTTON, GOLD, SILVER, PLATINUM, PALLADIUM

  • 19:45 - OIL.WTI, NATGAS, GASOLINE

  • 21:00 - OIL, LSGASOIL

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť