Meme akcie opět v pohybu

19:20 12. mája 2022

GameStop (GME.US), AMC (AMC.US) a další meme akcie během dnešní seance raketově vzrostly díky podpoře retailových investorů, a to navzdory celkově negativnímu sentimentu. GameStop vyskočil o více než 20 % a  růst jeho akcií byl několikrát zastaven kvůli vysoké volatilitě. AMC v jednu chvíli dokonce rostlo o více než 35 %, nicméně většina těchto zisků již byla vymazána.

Obě společnosti loni upoutaly pozornost trhu, když skupina drobných investorů vytvořila masivní short squeeze, v důsledku čehož několik hedgeových fondů přišlo o peníze. Od té doby se obě akcie propadly a řada hedgeových fondů a short-sellerů začala znovu budovat pozice. GameStop má short interest 21,4 % a AMC 19,5 % (podle FactSet). Dnešní pohyby nebyly vyvolány žádnými aktuálními zprávami. Proto se zdá, že retailoví obchodníci opět vyhnali ceny akcií nahoru, což přinutilo short prodejce uzavřít své pozice a obrat vytvořil ještě větší nákupní tlak.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Akcie GameStop (GME.US) ztrácejí téměř 50 % z nedávných maxim. Nicméně akcie se odrazila od supportu na $41,60, který je definován předchozími cenovými reakcemi. Pokud se cena udrží nad touto úrovní, tak nevylučujeme návrat k rostoucímu trendu. Zdroj:xStation5

Akcie AMC (AMC.US) výrazně zkorigovaly od nedávných maxim v blízkosti $35,00. Tato úroveň je definována horní limitou struktury 1:1 a aktuálně testuje support na $9,60. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť