Podpoří vyšší poptávka po EV palladium a akcie Albemarle? 📊

16:46 23. marca 2023
  • Goldman Sachs nevidí žádné riziko poklesu cen komodit navzdory vyhlídce na bankovní krizi a vidí průměrný 28% růstový potenciál během příštích 12 měsíců;
  • Navzdory poklesu cen lithia zůstává poptávka po elektromobilech v Číně na vyšších úrovních kvůli otevření čínské ekonomiky a mírně uvolněné měnové politice v Říši středu;
  • USA zavedly program IRA (Inflation-Reduction Act), který by mohl zvednout poptávku po elektromobilech v USA. Ceny energií přesvědčivě klesly, že elektromobily mohou být konkurenceschopným zdrojem dopravy.

Albemarle (ALB.US) je největším dodavatelem lithia pro baterie elektrických vozidel od roku 2020. Ceny lithia jsou klíčovým faktorem ziskovosti společnosti – nálada kolem jejích akcií se zhoršila, protože ceny lithia klesly. Albemarle se také specializuje na chemické služby (brom, katalyzátory), ale lithium představovalo 68 % jejích příjmů v roce 2022. Společnost vydala optimistické předpovědi pro rok 2023 a očekává zlepšení poptávky. Hlavními riziky se jeví přízrak finanční krize, přísnější úvěrové podmínky pro spotřebitele a potenciální geopolitická rizika vyplývající z napjatých vztahů mezi Washingtonem a Pekingem. Společnost má výrobní závod v Číně.

Nový závod a vyšší poptávka?

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Albemarle investuje 1,3 miliardy USD do nového závodu na zpracování lithia v USA, čímž si zajistí domácí dodavatelský řetězec pro strategickou surovinu. Podle společnosti závod zdvojnásobí kapacitu zpracování lithia a pomůže obsloužit hlavní zákazníky (včetně Tesly, TSLA.US), kteří hlásí vyšší poptávku po bateriích. Závod v Jižní Karolíně bude schopen zpracovat 50 000 tun lithia ročně (přibližně 2,4 milionu EV ročně). Společnost vidí USA jako hlavní oblast pro expanzi mimo jiné díky daňovým úlevám na elektromobily. Stavba obřího projektu by měla začít koncem roku 2024; společnost zatím neoznámila datum otevření závodu.

I přes klesající ceny lithia společnost očekává nárůst poptávky. Ve 4. čtvrtletí 2022 byla čistá marže společnosti přes 36 %. Cílem společnosti je téměř ztrojnásobit výrobní kapacitu do roku 2027. V roce 2022 vykázala meziroční růst tržeb a EBITDA o 120 %, respektive 299 %. Pro aktuální rok odhaduje Albemarle významný růst tržeb v rozmezí 55 % až 75 % a provozní cash flow ve výši 2,2 miliardy USD. Navzdory obchodnímu růstu se akcie společnosti stále obchodují za atraktivní fundamentální valuační poměry, s diskontem oproti průměru amerických akcií. P/E je 8 (průměr Nasdaq 19), C/Wk kolem 3 (průměr Nasdaq 4).

Lithium prices in China halve in just four months - MINING.COM

Ceny lithia od 4. čtvrtletí 2022 klesly, ale vyšší prodeje elektromobilů v Číně vzrostly a mohou podpořit oživení. Zdroj: Bloomberg

Ceny lithia klesly z vrcholu dosaženého na konci roku 2022, ale stále mají dlouhodobý potenciál k oživení. Zdroj: Bloomberg

Graf Albemarle (ALB.US), interval D1. Cena se usadila pod 38,2 Fibonacciho retracementu vzestupné vlny zahájené v březnu 2020 a nyní se obchoduje pod SMA200 a SMA100. Základní poměry ocenění na rozdíl od technické analýzy však naznačují, že současné ocenění podniku společnosti může být mnohem atraktivnější. Poměr PEG je 0,6 oproti průměru 2,1 pro chemický průmysl USA. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť