Pohonné hmoty 23. týždeň: Palivá ešte stále v poklese, ceny ropy však rastú

16:48 13. júna 2024

Cena pohonných hmôt na Slovensku v 23. týždni (03.06. - 10.06.) prudko poklesly. Ceny benzínu klesly až o 2,05 % medzi týždenne, teda o 0,033 €/l a dostali sa na cenu pod 1,6 €/l teda na cenu 1,577 €/l. Ceny nafty taktiež výrazne klesaly, až o 1,67 %, teda o 0,025 €/l a dostali sa na úroveň 1,472 €/l.

Zdroj: Weekly Oil Bulletin EU, Yahoo Finance, XTB

Pohonné hmoty v Českej Republike taktiež zažívali podstatný pokles. Na jednej strane ku tomu mierne prispela silnejšia koruna, ktorá posilnila o 0,38 % ale taktiež samozrejme aj pokles cien ropy na burze. Ceny nafty poklesly o 0,73 Kč/l, teda o 1,98 % a dosiahli ceny 36,07 Kč/l. Ceny benzínu poklesly o čosi menej a to o 0,68 Kč/l, teda o 1,77 % a dostali sa na úroveň 37,91 Kč/l.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Zdroj: Weekly Oil Bulletin EU, Yahoo Finance, XTB

Ceny ropy v danom týždni po prudkom prepade nakoniec uzatvorili iba o 2,45 % nižšie ako v týždni predošlom, teda na hodnote 79,62 dolára za barel ropy Brent, avšak pokles, ktorý prichádzal po rozhodnutí OPECu netrval príliš dlho a v súčasnosti už vidíme ceny opäť na hodnote 82,04 dolára za barel, teda o 3 % vyššie. 

Podstatný cenový nárast prišiel bez prichádzajúcich dát a obchodníci tak prevažne reagovali na prichádzajúcu motoristickú sezónu a potencionálne zvýšený dopyt. Následne však prišli dáta, ktoré podporili tento rast, keďže prichádzali revízie odhadov ropného trhu od EIA (Energy Information Administration), IEA (International Energy Agency) a OPECu, ktoré predikujú znižovanie zásob na trhu v roku 2024, teda naznačujú mierny nedostatok ropy. To znamená, že priestor na ďalšie zníženie cien na burze je tak limitovaný. 

Napriek tomu to však zatiaľ na podstatné oživenie dopytu nevyzerá. Zásoby ropy v Spojených Štátoch iba naďalej rastú. Taktiež v tomto týždni prebiehalo zasadnutie centrálnej banky, ktorá ponecháva sadzby na nezmenenej úrovni a znižovať sa tak skoro nechystá. Vysoké sadzby tak budú tlmiť dopyt aj v letných mesiacoch a tak cenový vývoj ropy nemá taktiež až taký výrazný potenciál na prudký rast.

Na geopolitickej scéne naďalej prebiehajú vyjednávania na prímerie medzi Hamasom a Izraelom, avšak zatiaľ sme sa nedočkali dohody. Húsiovia naďalej pokračujú v útokoch na prepravné lode v Červenom mori, tentokrát na Grécku loď prevážajúcu uhlie. Geopolitické riziko je tak zatiaľ naďalej prítomné v cenách a netreba na neho zabúdať. 

Veľkoobchodné ceny pohonných hmôt v Rotterdame, ktoré nám naznačujú najbližší vývoj cien na čerpacích staniciach ukazujú nárast cien nafty z dôvodu nárastu cien ropy. Po benzíne pravdepodobne až taký vysoký dopyt nebol a časť rastu cien primárnej suroviny absorbovali rafinérie, ktorým sa znížila marža. Výhľad na ďalšie týždne tak ostáva na rast cien nafty a mierny rast cien benzínu. Budúcnosť cenového vývoja na rope je však nateraz otázny, keďže na jednej strane svetové organizácie odhadujú silnejší dopyt ale na druhej strane doterajšie dáta nenaznačujú silné oživenie spotreby palív. Budeme si tak musieť ešte počkať na štart motoristickej sezónny a ďalšie prichádzajúce dáta, ktoré nám odhalia ďalší potenciálny vývoj.

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTBTento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Autor

Marek Nemky

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk