Ranné zhrnutie (13.02.2024)

8:11 13. februára 2024
 • Indexy na Wall Street ukončili včerajšie obchodovanie zmiešane - S&P 500 klesol o 0,1 %, Nasdaq o 0,3 %, zatiaľ čo Dow Jones získal 0,3 % a Russell 2000 s malou kapitalizáciou vzrástol o 1,7 %.
 • Indexy z ázijsko-pacifického regiónu sa dnes obchodovali vyššie Nikkei vzrástol o takmer 3 %, Kospi sa posunul o 1,1 % vyššie a Nifty 50 poskočil o 0,5 %. Austrálsky S&P/ASX 200 zaostával s poklesom o 0,1 %.
 • Futures na európske indexy naznačujú mierne nižšie otvorenie dnešnej peňažnej seansy na starom kontinente.
 • Podľa správy Financial Times japonský premiér Kišida zintenzívňuje úsilie o zorganizovanie samitu so severokórejským Kim Čong-unom. Cieľom samitu je zabezpečiť prepustenie japonských občanov, ktorých Severná Kórea uniesla pred desiatkami rokov.
 • RBA Kohler uviedol, že inflácia v Austrálii sa znižuje, ale stále zostáva príliš vysoká.
 • NZD klesol po tom, ako RBNZ zverejnila údaje o inflačných očakávaniach na 1. štvrťrok 2024. Jednoročné inflačné očakávania sú na úrovni 3,2 %, čo je pokles z 3,6 %, zatiaľ čo dvojročné inflačné očakávania sú na úrovni 2,5 %, čo je pokles z 2,8 %. 
 • Japonská inflácia PPI za január dosiahla 0,0 % m/m (oč. 0,1 % m/m). Na medziročnej báze dosiahol PPI 0,2 % r/r (oč. 0,1 % r/r).
 • Bitcoin si udržal včerajšie zisky a naďalej sa obchoduje v oblasti 50 000 USD.
 • Energetické komodity sa obchodujú vyššie ceny zemného plynu v USA si polepšili o 0,5 %, zatiaľ čo ropa si pripísala 0,3 %.
 • Vzácne kovy sa tiež obchodujú vyššie zlato si pripísalo 0,1 %, striebro sa obchoduje o 0,4 % vyššie a paládium poskočilo o 0,8 %. Platina sa obchoduje bez zmeny.
 • USD a CAD sú najvýkonnejšími hlavnými menami, zatiaľ čo NZD a AUD najviac zaostávajú.

NZD klesá po tom, čo údaje RBNZ za 1. štvrťrok 2024 ukázali pokles inflačných očakávaní. NZDUSD sa naďalej odpútava od hornej hranice medvedieho kanála. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta