Ranné zhrnutie (19.09.2023)

8:27 19. septembra 2023
  • Americké indexy ukončili včerajšie obchodovanie bez väčších zmien - S&P 500 získal 0,07 %, Dow Jones sa posunul o 0,02 % vyššie a Nasdaq skončil o 0,01 %. Russell 2000 zaostával a klesol o takmer 0,7 %.
  • Pohyby na devízových trhoch počas ázijskej seansy boli obmedzené, keďže investori čakajú na kľúčové udalosti naplánované na neskoršiu časť tohto týždňa vrátane zajtrajšieho rozhodnutia FOMC a štvrtkového rozhodnutia BoE.
  • Indexy z ázijsko-pacifickej oblasti sa dnes obchodovali nižšie - Nikkei klesol o 1 %, S&P/ASX 200 sa znížil o 0,4 % a Kospi sa obchodoval o 0,6 % nižšie. Indexy z Číny sa obchodujú o 0,2 - 0,8 %.
  • Futures na európske indexy naznačujú mierne nižšie otvorenie hotovostnej seansy na starom kontinente.
  • Zo zápisnice RBA vyplynulo, že bankári na septembrovom zasadnutí zvažovali zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov alebo ich ponechanie na rovnakej úrovni, než sa nakoniec rozhodli pre druhú možnosť. V dokumente sa uvádza, že v závislosti od vývoja inflácie môže byť ešte potrebné určité ďalšie sprísnenie.
  • Japonský premiér Kišida uviedol, že Japonsko pripraví plán, ktorý umožní zahraničným spoločnostiam spravujúcim aktíva prístup na domáci trh.
  • Generálny riaditeľ Chevronu uviedol, že očakáva, že cena ropy by mohla dosiahnuť 100 USD za barel. Podobne sa vyjadrili aj analytici Citi, ktorí vidia prekonanie tejto úrovne na krátky čas.
  • Ropa pokračuje v silnom raste a dnes pridáva ďalších 0,3 %. Brent testuje oblasť 95 USD za barel
  • Vzácne kovy sa obchodujú o niečo nižšie - zlato klesá o 0,1 %, zatiaľ čo striebro a platina klesajú o 0,2 %.
  • CAD a USD sú najvýkonnejšími hlavnými menami, zatiaľ čo JPY a EUR najviac zaostávajú. Obchodné rozpätia hlavných menových párov sú však veľmi úzke.

Ropa pokračuje v raste a cena ropy Brent (OIL) sa blíži k hranici 95 USD za barel. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť