Ripple na nejvyšší úrovni od listopadu 2022 před verdiktem proti SEC 📈

21:03 21. marca 2023

Kryptoměnová společnost Ripple, která se již více než dva roky soudí s Komisí pro cenné papíry a burzy, dnes posiluje o téměř 20 %. Důvodem růstu jsou nové dokumenty, které připravují právníci fintechové společnosti vlastněné Bradem Garlinghousem, a stanovisko soudce k akvizici společnosti Binance společností Voyager. Trh viděl větší šanci na výhru proti SEC. Taková situace by vyslala pozitivní signál celému krypto trhu a snížila by stres spojený s kroky amerických tržních regulátorů.

Ripple a Stellar jsou dnes nejsilnějšími kryptoměnami. Zdroj: xStation5Image

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Počet a držba portfolií největších investorů ve společnosti Ripple se v poslední době zvýšily. Celkem nashromáždili více než 400 milionů tokenů. Akumulace se zřetelně zrychlila se začátkem března. Zdroj: SantimentData

  • Komise pro cenné papíry (SEC), které předsedá Gary Gensler, obviňuje společnost Ripple, že Komisi pro cenné papíry a burzy nenahlásila prodej svých tokenů. V návaznosti na to došlo k nezákonnému prodeji XRP, které SEC považuje za cenné papíry; 
  • Americký soudce v reakci na obvinění SEC proti Binance US sdělil, že nebyl schopen zastavit akvizici fondu Voyager společností Binance, přestože se SEC domnívala, že fond drží cenné papíry a transakce neměla proběhnout;
  • Důvodem zamítnutí soudce byla nejasná regulace kryptografického průmyslu a konflikt amerických regulačních orgánů (SEC a CFTC), které se mezi sebou nemohou shodnout na tom, které kryptoměny jsou a které nejsou "cenné papíry" nebo "komodity";
  • Právní zástupce společnosti Ripple sdělil, že společnost zveřejní soukromou korespondenci bývalého člena SEC, jehož e-maily představovaly jiné stanovisko než oficiální. Společnost Ripple očekává první soudní rozhodnutí ve druhém čtvrtletí roku 2023. Vítězství proti SEC by bylo pro trh s kryptoměnami pozitivní událostí.

Cena Ripplu na intervalu H4 se vymanila z konsolidace a míří k úrovním před kolapsem FTX, tedy k 0,5 USD za token. Ukazatel RSI však naznačuje téměř extrémní překoupenost. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť