Sezóna tekvicového latte v Starbucks je tu

16:24 25. septembra 2023

Pre mnohých spotrebiteľov na celom svete nie je oficiálny začiatok jesene poznamenaný padajúcim lístím, skracujúcimi sa dňami a nižšími teplotami, ale uvedením na trh Pumpkin Spice Latte.

Legendárne latte s tekvicovou príchuťou od spoločnosti Starbucks, ktoré sa stalo kultovým nápojom pre mnohých spotrebiteľov na celom svete, tento rok oslavuje 20. výročie svojho vzniku. V minulom roku sa s uvedením jesenných sezónnych nápojov zvýšila návštevnosť zákazníkov o 25,7 % a v prvom týždni od uvedenia kávy s príchuťou tekvice zaznamenala spoločnosť Starbucks najlepší týždeň predaja vo svojej histórii. Zamilujú si zákazníci opäť latte s tekvicovým korením?

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Starbucks (SBUX.US)

Ide pravdepodobne o najznámejší kaviarenský reťazec na svete, ktorý má viac ako 37 000 pobočiek a zodpovedá za 3 % celosvetových nákupov kávy. Za posledné desaťročie zaznamenala nezastaviteľný výkon s viac ako 170 % precenením, ale z minuloročných maxím klesla o 25 %. V posledných mesiacoch sa spoločnosť so sídlom v Seattli zaplietla do prípadu rasizmu, kampane odborovej organizácie, v ktorej jej zamestnanci požadovali vyššie mzdy, a slabého oživenia z Číny, ktorá je jej druhým najväčším trhom a od pandémie bola brzdou.

Najnovšie zverejnené výsledky nedosiahli očakávania analytikov napriek tomu, že zaznamenali rekordné tržby vo výške 9,2 miliardy USD, čo je o 10 % viac ako v predchádzajúcom roku. Medzinárodné tržby vzrástli o 24 %, na čele s Čínou, ktorá vzrástla o 46 % a očakáva sa, že bude ďalej rásť, keďže sa zotavuje po obmedzeniach z posledných rokov. Okrem toho sa len málo kaviarní môže pochváliť tým, že v ich kaviarňach stoja dlhé rady, aby zaplatili 7 USD za individuálnu kávu, a práve na to sa chce spoločnosť zamerať.

Spotrebiteľské trendy sa neustále vyvíjajú, dnes je 75 % predaných nápojov studených a zákazníci si ich čoraz častejšie objednávajú so sebou alebo v drive-thrusoch. V súčasnosti sa 74 % objednávok uskutočňuje prostredníctvom samoobslužných kanálov alebo cez mobil, čo ešte viac uľahčuje ich personalizáciu. Znamená to vyššie príjmy, pretože každý prídavok je spoplatnený navyše, ale zároveň sa predĺžila priemerná doba čakania. Nová stratégia spoločnosti Starbucks zahŕňa ďalší vývoj modelu, ktorý umožňuje zefektívniť objednávky prostredníctvom systému automatického dávkovania ingrediencií, ktorý by mohol byť do roku 2026 k dispozícii v 40 % predajní.

Tieto nové pokroky umožnia spoločnosti zvýšiť svoj rastový potenciál s menším počtom pobočiek. Ďalším rozhodujúcim aspektom je, že spoločnosť Starbucks má veľmi lojálnu zákaznícku základňu s viac ako 75 miliónmi používateľov novej aplikácie Starbuck Rewards, ktorá generuje 57 % tržieb a preukázateľne pokračuje v utrácaní napriek zvýšeniu cien. Aj keď by mohla trpieť výkyvmi v dôsledku odborového združovania väčšieho počtu zamestnancov, existuje mnoho stimulov, ktoré by jej mohli pomôcť dosiahnuť jej maximá, ako napríklad zvýšenie marží, predaj jej výrobkov prostredníctvom digitálnych platforiem a jej nové stroje, pomocou ktorých by mohla skrátiť priemerný čas výroby.

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta