Spoločnosť Biogen zverejní výsledky za 1. štvrťrok📊Pacient Capital vidí príležitosť v lieku Alzhaimer

19:33 23. apríla 2024

Americká biofarmaceutická spoločnosť Biogen (BIIB.US) oznámi svoje výsledky zajtra pred otvorením Wall Street. O svoje postrehy sa s investormi podelil hodnotovo orientovaný fond Patient Capital Management na tému "Opportunity Equity Strategy". V 1. štvrťroku podľa komentujúcej spoločnosti fond zabezpečil svojim investorom výnos 11,8 % bez poplatkov v porovnaní s 10,6 % ziskom indexu S&P 500. Spoločnosť uviedla, že jedným z jej najväčších investičných rozhodnutí v 1. štvrťroku boli akcie americkej farmaceutickej spoločnosti Biogen (BIIB.US). Biogen objavuje, vyvíja, vyrába a dodáva terapie na liečbu neurologických a neurodegeneratívnych ochorení. Akcie spoločnosti boli dlhé mesiace pod predajným tlakom a od apríla 2023 stratili viac ako 30 %. Akcie sa dnes obchodujú bez zmeny.

Liek proti Alzhaimerovej chorobe - príležitosť pre Biogen?

  • Spoločnosť Biogen sa zameriava na liečbu sklerózy multiplex, spinálnej svalovej atrofie a Alzheimerovej choroby. Spoločnosť je pod tlakom od schválenia lieku Aduhelm, lieku na potlačenie Alzheimerovej choroby, úradom FDA (jún 2021).
  • Schvaľovací proces bol kritizovaný kvôli obmedzenej účinnosti liečby týmto liekom. Spoločnosť Patient Capital sa domnieva, že spoločnosť má teraz nového, vysoko ceneného generálneho riaditeľa Christophera Viehbachera, racionalizovanú štruktúru nákladov a disciplinovanejšie riadenie investícií;
  • Spoločnosť Patient Capital zhodnotila, že spoločnosť už má ďalší liek na Alzheimerovu chorobu, Leqembi, ktorý je účinnejší ako Aduhelm a plne schválený. Fond zhodnotil, že hoci pokrok v používaní lieku Leqembi bol doteraz pomalý, stále vytvára veľký dlhodobý potenciál pre vyšší počet pacientov. Analytici poukázali na to, že tento potenciál môže byť v súčasnosti "dramaticky podhodnotený".
  • V dôsledku toho fond tvrdil, že spoločnosť Biogen teraz ponúka príležitosť na nákup perspektívnych, vysoko výkonných aktív v oblasti zdravotnej starostlivosti so silnými skúsenosťami s dodávaním skvelých produktov. Fond zhrnul výhľad spoločnosti Legembi a zdôraznil, že "nie je často vidieť na trhu takýto pomer rizika a výnosu, a my sme to oportunisticky využili".
  • Analytici spoločnosti Oppenheimer pred dvoma dňami znížili svoju cieľovú cenu pre akcie spoločnosti Biogen z 290 na 270 USD, čo by stále znamenalo približne 40 % potenciál rastu zo súčasnej úrovne ocenenia. Spoločnosť Wedbush naopak výrazne znížila svoje odporúčanie, a to z 245 na 213 USD za akciu.
  • Hodnota (Equity) generovaná spoločnosťou Biogen od roku 2021 vzrástla o 4 miliardy USD na 14 miliárd USD pri nezmenenej úrovni dlhodobého dlhu vo výške približne 6 miliárd USD. Vo februári spoločnosť uviedla, že za celý rok 2024 očakáva zisk na akciu vo výške 15 až 16 USD (približne 5 % medziročný rast). Prípadná revízia týchto prognóz smerom nahor by mohla pomôcť akciám spoločnosti. Wall Street sa zdá byť pri pohľade na zajtrajšiu správu stále skeptická; pri pohľade na nedávne revízie analytikov.

...Svet je však stále skeptický

  • Dnešná správa agentúry Reuters naznačuje, že partner spoločnosti Biogen, japonská spoločnosť Eisai (ako aj samotná spoločnosť), čelí zásadnému problému, pretože lekári stále považujú Alzheimerovu chorobu za neliečiteľnú. Prijatie lieku na Alzheimerovu chorobu v USA spomalil skepticizmus lekárov 9 mesiacov po debute lieku.
  • Spoločnosť Eisai nedávno načrtla celý rad spôsobov, ako naštartovať neúspešné uvedenie lieku Leqembi na trh, od zvýšenia počtu neurologických špecialistov až po pridanie možnosti podkožného podávania. V správe spoločnosti Spherix sa zistilo, že len málo zo 75 opýtaných neurológov v USA "považuje liek Leqembi za významný medicínsky pokrok v porovnaní s inými historickými spôsobmi liečby AD". Menej ako polovica neurológov aktívne odporúčala liek pacientom.

Akcie spoločnosti Biogen (BIIB.US)

Akcie spoločnosti Biogen už roky prekonávajú výkonnosť spoločností ako Eli Lilly (LLY.US). Aktuálny, na D1 založený ukazovateľ RSI naznačuje úrovne blízko prepredaných úrovní, blízko 30 bodov. Úrovne na úrovni 190 USD sa zdajú byť kľúčové na udržanie v strednodobom horizonte, keďže odrážajú "lokálne minimá" z rokov 2013 a 2022. Spoločnosť 13. februára oznámila výsledky, ktoré sklamali očakávania Wall Street.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zdroj: xStation5

Zdroj: Bloomberg Financial LP, XTB Research


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk