Zhrnutie dňa: Wall Street klesá, zlato testuje oblasť 1900 USD

19:27 26. septembra 2023
 • Indexy na Wall Street sa obchodujú nižšie, pričom hlavné americké akciové indexy sa v čase tlače obchodovali približne o 1,0 - 1,5 % nižšie. 
 • Výnosy naďalej pomaly rastú, pričom výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov dnes dosiahli 4,55 %. To naďalej podporuje USD a vytvára tlak na drahé kovy
 • USD a JPY sú najvýkonnejšími menami G10, zatiaľ čo CAD a GBP najviac zaostávajú.
 • Zlato dnes kleslo o 0,7 % a testuje oblasť 1 900 USD/uncu. Striebro kleslo o 0,8 %, zatiaľ čo platina sa znížila o 1 %.
 • Ropa sa obchoduje o 0,6 % vyššie, zatiaľ čo ceny zemného plynu v USA klesli o 2,4 %.
 • Európske akciové indexy končia dnešnú obchodnú seansu nižšie. Nemecký DAX klesol o takmer 1 %, francúzsky CAC40 a holandský AEX o 0,7 %, zatiaľ čo britský FTSE 100 skončil bez zmeny.
 • Kryptomeny sa stiahli - Bitcoin klesol o 0,4 %, Ethereum o 0,1 % a Litecoin sa obchoduje o 0,6 % nižšie. Dogecoin klesol o 1 %
 • Podľa správy agentúry Reuters talianske orgány možno znížia prognózu HDP na rok 2023 z 1,4 % na 0,8 %, zatiaľ čo prognóza na rok 2024 sa môže znížiť z 1,5 % na 1,0 %.
 • Člen Fedu Kashkari uviedol, že pravdepodobnosť "mäkkého pristátia" odhaduje na 60 %. Kashkari tiež povedal, že vidí 40 % pravdepodobnosť, že Fed bude musieť zvýšiť sadzby výrazne vyššie, aby dostal infláciu pod kontrolu
 • Člen ECB Holzmann uviedol, že mu nie je jasné, či ECB dosiahla maximálnu úroveň sadzieb. Zároveň uviedol, že riziká zvyšovania inflácie stále existujú a že nemôže vylúčiť ďalšie zvyšovanie sadzieb
 • Akcie Amazonu klesli o takmer 3 % po tom, ako americká Federálna obchodná komisia spolu s generálnymi prokurátormi 17 štátov USA zažalovali spoločnosť za "nezákonné udržiavanie monopolnej sily
 • Index spotrebiteľskej dôvery Conference Board klesol zo 106,1 na 103,0 (očakávalo sa 105,5).
 • Predaj nových domov v USA za august dosiahol 675 tis. kusov (očakávalo sa 700 tis.).
 • Index výrobnej aktivity richmondského Fedu sa zlepšil z -7 v auguste na +5 v septembri (očakávalo sa -6).
 • Index cien domov v 20 mestách USA S&P/Case-Shiller za júl dosiahol +0,1 % r/r (očakávalo sa -0,3 %).

Zlato sa v súvislosti s rastom výnosov naďalej sťahuje a testuje zónu podpory 1 900 USD. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta